Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pitsatite ja pitserite kollektsioon - EAA.2077
Sammlung der Siegel und Stempel
Коллекция печатей и оттисков

Ajalugu

Pitsatite ja pitserite kollektsioon moodustati 1980. a. Kollektsioon moodustati korrastamata „Leo kogu“ (nime päritolu tuvastamata) pitsereist; sellega olid juba varasemail aegadel liidetud Sagadi mõisa pitserite kogu ja riikide trükitud vapipildid ning kullasepp J. A. Brandti pitserite kogu. Kollektsiooniga liideti ka Eestimaa rüütelkonna fondi arvele võtmata pitsatid, templid ning üksikud klišeed. Korrastustöö käigus liideti kollektsiooniga ka teisi arhiivis arvele võtmata pitsateid ja pitsereid.

Materjal

Taani kuningate pitserid (1321–1345); Teutooni Ordu ordumeistri pitser; Viljandi komtuuri pitser (1520); Riia peapiiskopi, Kuressaare ja Tartu piiskoppide pitserid; Riia frantsiskaanlaste nunnakloostri pitser; Senati Admiraliteedi departemangu pitser.
Riia asehaldusvalitsuse, Liivimaa kubermanguvalitsuse, Liivimaa kubermangu ehitus- ja teedekomisjoni, vanglakomitee, joonestuskoja, maamõõtja, prokuröri, veterinaari ning vabrikuinspektorite pitsatid.
Eestimaa rüütelkonna, rüütelkonna peamehe, kantselei ja arhiivi, Eestimaa maanõunike kolleegiumi, matriklikomisjoni ja reguleerimiskomisjoni pitserid ning pitsatid.
Liivimaa rüütelkonna Sērmuiža (Sarenhof) postijaama direktori pitsat.
Eesti Vabariigi haridusministeeriumi, saksa rahvussekretäri ja Eesti Ajutise Valitsuse saksa rahvusministri pitsatid.
Eesti Vabariigi Suurbritannia saatkonna, saadikute ja kaubandusagentide pitsatid.
Järva-, Viru- ja Võrumaa ülemkirikueestseisja pitserid ja pitsatid; Randasalmi kiriku pitser, kiriku vöörmündrite pitsatid.
Eestimaa ülemkoolikomisjoni pitser ja pitsat; Simuna 2-klassilise algkooli, Koluvere hoolekandekooli, Petseri, Pärnu, Tallinna ja Tartu gümnaasiumide, Riigi Kurttummadekooli, Kuressaare (1860) ja Tallinna merekooli, Tallinna tehnikumi, Riigi ja Tallinna kunsttööstuskooli ning Riigi Puu- ja Rauatöökooli pitsatid. Läänemaa, Rakvere, Tallinna, Tartu ja Võru õpetajate seminari ning Pärnu pedagoogiliste kursuste pitsatid; Lepitusliidu lastekodu Tartu osakonna pitsat; Saksa Kooliabi Seltsi pitsat.
Eestimaa ülemmaakohtu, Eestimaa südametunnistuse kohtu ja Läänemaa haagikohtuniku pitserid ning Oršani ja Valga alammaakohtu, *Eestimaa rüütelkonna ja Kilingi-Nõmme linna vaeslastekohtu pitsatid; Tallinna-Haapsalu rahukogu 4. jsk rahukohtuniku pitser; vallakohtute ja vallakohtunike pitserid ning pitsatid.
Kuressaare (1770) ja Narva linna ja Tallinna linnakodanike pitserid; Kilingi-Nõmme alevi- ja linnavalitsuse ning linna ametnike pitsatid ja templid; Narva linnakodanike vanema, korterikomisjoni, linnaosade korterijärelevaataja ja vene ühiskondliku vaestemaja pitsatid; Riia sadama, tsensuuri- ja rekvisitsioonikomisjoni pitsatid.
Vallavalitsuste pitserid, pitsatid ja templid; Hellenurme mõisavalitsuse pitsat; Triigi, Raeküla, Voore, Venevere, Küti, Sõmeru vallatalitaja pitserid.
Narva magistraadi politseiosakonna, Peterburi politseivalitsuse, Liivimaa kubermangu sandarmiülema abi Tartumaal ja Mustvee miilitsaülema pitsatid; Liivimaa kubermangu Eesti ja Läti alade mõisapolitsei pitserid ja pitsatid.
Jalaväekorpuse pitser; Põhjaarmee transpordiosakonna juhataja pitser; 5. armee eesti sõjaväelaste täitevkomitee pitser; ajutiste sõjaväehaiglate pitserid; 8. üksiku jalaväepataljoni ohvitseride kogu Võrus pitsatid; ajutise toitlusmagasini pitser.
*Eesti Hüpoteegipanga ja Tallinna Juudi Ühispanga pitsatid ning templid.
Balti põllumajandusnäituse komitee, Narva linna armee varustamise komitee, Pärnu linna kehakultuuri ja spordikomitee ning Valga Punase Risti kohaliku komitee pitsatid.
Haapsalu Kaunistamise Seltsi, Kilingi Jahimeeste Seltsi, Kilingi-Nõmme Kaupmeeste Seltsi, *Liivimaa Põllumajanduse ja Töönduse Edendamise Seltsi, Liivimaa Põllumajanduse ja Lihatööstuse Abistamise Seltsi pitsatid; Narva Kaupmeeste Seltsi, Rootsi-Soome Seltsi, Rootsi-Soome Kodanike Seltsi, Pärnu Karskusseltsi, Tartu Lihunikusellide Seltsi, *Tartu Käsitööliste Seltsi, Graafikaala Tööliste Seltsi Valga osakonna, Tartu Ülikooli Vene Üliõpilaste Seltsi pitsatid; Vene Õpetajate-Emigrantide Liidu Eestis pitsat; Eesti muusikaseltsi Linda pitser; Pärnu Veeremängu Klubi pitsat; üliõpilasselts Raimla pitsat; Saksa
üliõpilaste korporatsiooni Neobaltia arhiivi ja raamatukogu pitsatid.
Balti Seemnekasvatajate Ühisuse, Tartu Aiatööliste Ühisuse ja Ulvi Masinatarvitajate
Ühisuse pitsatid; Jõhvi apteegi pitser.
Eesti Vabariigi Keskarhiivi, Eesti Riigiarhiivi, *ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi, rahandusministeeriumi arhiivi ja justiitsarhiivi pitsatid.
Narva suurgildi, Tartu kingseppade (1722), kullaseppade (1915), maalrite (1768), plekkseppade (1842), sadulseppade (1723), juveliiride, graveerijate, silditööliste tsunfti ning kingseppade vennaskonna (1787) pitsatid.
EV juudi vähemusrahvuse kultuuromavalitsuse, Tallinna juudi kogukonna nõukogu,
Tallinna juudi koguduse, Narva juudi kultuuri hoolekogu, Ajutise juudi rahvuslikpoliitilise komitee, Riia kahaali, jidišikeelse ajakirja toimetuse jt pitsatid ja templid.
*Pärnu Kaubamaja Jacke ja Co., metsamaterjalidega kaubelnud Narva ettevõtte C. Pilar Pilchau, Tartu koloniaalkaupluse Karl Holst ja Co. pitsatid; *Vene-Balti laevaehitustehase, *Vene-Balti Laevaehituse ja Mehaanika AS hoolekandevalitsuse kontori pitsatid; Narva tolliameti pitsatid.
Isiklikud pitserid (1425–1807).
Belgia, Austria-Ungari, Portugali, Preisimaa, Saksamaa, Brasiilia, Türgi, Argentiina, Šveitsi, Bahama, Mehhiko, Itaalia, Ameerika Ühendriikide, Hispaania jt trükitud riigivapid; Londoni, Bremeni ja Hamburgi linna trükitud vapid; Londoni hotelli Bedford trükitud vapp.
Tartu näituseväljaku klišeed.

Seonduv aines

EAM — Pitsatite ja pitserite kogu.