Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kukruse mõisa ürikute ja pitserite kogu - EAA.2069
Sammlung der Urkunden und Siegel des Gutes Kuckers
Коллекция грамот и оттисков печатей имения Кукрузе

Ajalugu

Kukruse ürikute kogu rajas 18. saj Karl Gustav von Toll (1723–1813). Hiljem täiendasid seda ajaloolane parun Robert von Toll (1802–1876) ja Eestimaa rüütelkonna sekretär parun Robert von Toll (1848–1909).
04.09.1935 kirjutas dr Benno Toll Eesti Riigi Keskarhiivi direktorile Otto Liivile oma
kavatsusest müüa Kukruse mõisa von Tollide ürikute kogu. 12.06.1935 vastu võetud arhiiviseaduse järgi oli eraarhiivide müümise korral ostueesõigus riigil. Haridus- ja sotsiaalministeeriumi teaduse ja kunsti osakonna ning dr Benno Tolli vahel sõlmitud lepingu alusel müüdi Kukruse kirjakogu 1935. a 5000 krooni eest haridus- ja sotsiaalministeeriumi teaduse ja kunsti osakonnale ning anti üle Eesti Riigi Keskarhiivile Tartus.
Kogusse kuuluvad keskaegsed pärgamentürikud, ordu- ja rootsiaegsed ürikud, raamatud ja pitsatite jäljendite kogu. Kollektsiooni tuuma moodustavad paljude mõisate ja sugukondade omaaegsed arhiivid ja dokumendid. Kogus on dokumente kogu Eesti ala, eriti aga Põhja-Eesti ja Virumaa kohta. Paljud kogus leiduvad dokumendid on publitseeritud kogumikes „Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch“ ja „Est- und Livländische Brieflade“.

Materjal

Mõisate ja sugukondade dokumendid, sh Padise ja Pirita kloostri, Tallinna, Tartu ja Saaremaa piiskoppide, ordumeistrite ning mitmete kuningate väljastatud ürikud (maade ostumüügi, pandi- ja rendilepingud, testamendid, päranduse jagamise lepingud, Eestimaa ülemmaakohtu ja meeskohtute kohtuotsused ostu-müügilepingute kinnitamise, piiritülide jm kohta).
Pitserid ja Euroopa arhiividest pärit pitserite, medalite ja Eesti ala keskaegsete müntide
koopiad. Eesti- ja Liivimaa kirikliku ja ilmaliku võimu esindajate, linnade, eraisikute,
Itaalia, Rootsi ja Saksamaa kuningate, vaimulike ning eraisikute pitserite originaalid ja
koopiad.

Seonduv aines

EAM — Pitsatite kogu.
EAM 115 — Pärgamentürikute kollektsioon, 317 s, 1247–1847.

Kirjandus

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch: begründet von F. G. von Bunge ... fortgesetzt von Hermann Hildebrand, Philipp Schwartz und Leonid Arbusow. Bd. 1–6. Reval: [Kluge
und Ströhm], 1853–1873; Bd. 7. Riga, Moskau: Deubner, 1881; Bd. 8–9, Reval: [Kluge und Ströhm], Bd. 10–12. Riga, Moskau: Deubner, 1896–1910; II. Abteilung, Bd. 1–3. Riga, Moskau: Deubner, 1900–1914.
Est- und livländische Brieflade: eine Sammlung von Urkunden zur Adels- und Gütergeschichte Est- und Livlands in Uebersetzungen und Auszügen. Hg. von F. G. von Bunge und R. von Toll. Bd. 1–2. Reval: [Kluge und Ströhm], 1856–1857.