Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Krusensterni ürikute kogu - EAA.2476
Sammlung der Urkunden von Krusenstern
Коллекция грамот Крузенштерна

Ajalugu

1941. a Tallinna Saksa saatkonna hoone rusude alt keldrist leitud ja päästetud dokumentide kogu.Dokumendid (ürikud, mõisate dokumendid) leidis Georg von Krusenstern, kelle ülesandeks oli muuhulgas ümberasunud baltisakslaste mahajäänud kultuurivarade saatuse väljaselgitamine ja päästmine.
Paljud pärgamentürikud on publitseeritud, vt Friedrich Georg Bunge, Robert Toll. Estund
Livländische Brieflade. Reval 1856.

Materjal

1949. a anti kogu Eesti Riigiarhiivist üle Eesti Ajalooarhiivi, kus see võeti pärast korrastamist 1955. a arvele nimega Georg von Krusensterni ürikute kogu. Kuna tegu ei ole Georg von Krusensterni kogutud dokumentidega, siis kaotati segaduse vältimiseks arhiivi ekspertkomisjoni 26.01.1996 otsusega fondi pealkirjast „Georg von“.

Alamsaksa-, saksa- ja rootsikeelsed pärgamentürikud: ordumeister Wolter von Plettenbergi läänikiri Fabian von Tiesenhausenile Järvakandi mõisa kohta (1530) ning Otto Buckile [Bock] Lepiku ja Sausti mõisa ning Toompeal asuva maja (1531) kohta; ordumeister Johan von der Recke läänikiri Ewert Hesseli lesele (1550); Rootsi kuninganna Kristiina kinkekiri Reinhold Anrepile Hagudi ja Paela (Päddis) küla kohta (1653); Hinrik Maydeli kinkekiri Veodase talu kohta (1517); Juuru kihelkonna Lepiku, hilisema Ingliste ja selle kõrvalmõisate (1526, 1724–1726), Klooga mõisa ja selle maade (1532, 1610–1648), Järvakandi mõisa (1534), Tagavere mõisa (1589), Kodasoo (1696) ja Lelle mõisa (1749) müügilepingud; Kaiu ja Ingliste mõisa piiritüli kokkulepe (1559); Ereda, Edise ja Kiikla mõisa 1669. ja 1680. a piirikaartide koopiad (1735); Georg von Klugeni leitnandidiplom (1736); Tallinna rae ja gildide oldermannide vaheline kokkulepe Lübeckile makstava aktsiisimaksu tõstmise kohta (1522).

Seonduv aines

EAA 1414-2-121. Aktenvermerk Nr. 37 vom 11.10.1941. Umsiedlergut in den Ruinen der
Deutschen Gesandschaft.
EAA 2069 — *Kukruse mõisa ürikute ja pitserite kogu, 3510 s, 1224–1885.