Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kaardikogu - EAA.2072
Kartensammlung
Коллекция карт

Ajalugu

Fond loodi 1947. a arhiivi hoidlatest leitud kindla provenientsita kartograafiliste dokumentide koondamiseks. Hiljem liideti kaardikoguga ühismajandite, teadusasutuste, raamatukogude, eraisikute jt poolt arhiivi antud kaarte ja plaane.

Materjal

Fond sisaldab erineva päritoluga ja mitmekesist materjali, mis hõlmab Eesti alade katastreerimise ajaloo erinevaid ajajärke 17. saj-st kuni 20. saj keskpaigani. Valdava osa materjalist moodustavad 18.–19. sajandi katastriplaanid.
Nimistu 1: Eestimaa kubermangu linna-, piiri- ja mõisaplaanid (1775–1877).
Nimistu 2: Tallinna, Haapsalu, Lihula, Paide, Rakvere ja Narva linnaplaanid (1782–1897); Toompea lossi arhitektuuriplaanid (1896).
Nimistu 3: Lääne, Viljandi, Pärnu, Tartu ja Võru maakonna katastriplaanid (mõisa-, küla-,
talu- ja piirikaardid). Suures osas on tegemist Liivimaa maamõõdu- ja revisjonikomisjoni (1809–1823) ning Liivimaa kroonumõisate maamõõdu- ja revisjonikomisjoni (1823–1854) materjalidega. Kroonumõisate komisjoni katastrikaartide kirjeldusraamatud, piiriprotokollid jm mõõdistamisega seonduvad dokumendid asuvad Läti Riiklikus Ajalooarhiivis. Saaremaa maaregulatsiooni- ja revisjonikomisjoni 18. saj teise ja 19. saj esimese poole Saaremaa mõisate katastriplaanid.
Nimistud 4 ja 5: põllutööministeeriumi katastriametist üle antud Eesti ja Liivimaa kubermangu mõisate metsa-, piiri- ja katastriplaanid (1683–1943).
Nimistud 7 ja 8: Saaremõisa, Torma, Kõnnu, Laius-Tähkvere ja Vaiatu mõisa taluplaanid (1857–1914); Hõreda mõisa taluplaanid (1845–1910).
Nimistu 9: erineva päritoluga plaanid ja kaardid kogu Eesti ala kohta (17. saj teine pool –
1965); üksikud Rootsi-aegsed katastriplaanid (fondi vanim kaart 1664. a-st EAA 2072-9-
37a) ja neist 18. saj teisel poolel tehtud koopiad.

Seonduv aines

Kaardid on kirjeldatud andmebaasis Ajalooarhiivi kaartide register [http://www.eha.ee/
kaardidreg/kaardid/kaardid.php?module=85&op=1〈=ee] (12.06.2009).

EAA 311 — *Saaremaa maaregulatsiooni- ja revisjonikomisjon, 1103 s, 1731–1884.
EAA 567 — *Liivimaa maamõõdu- ja revisjonikomisjon, 1978, 1565–1917.
LVVA 186 — Liivimaa [kroonumõisate] maamõõdu- ja revisjonikomisjon.

Kirjandus

Aadu Must. Eestlaste perekonnaloo allikad. Tartu 2000.
Evald Blumfeld. Saaremaa revisjoni- ja reguleerimistööd 1765–1828. — Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised, XXX. Tartu 1938, lk 87–103.
Центральный Государственный Исторический Арxив Эстонской ССР. Путеводитель.
Москва-Тарту 1969, lk 274.