Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kultuurilooliste dokumentide kollektsioon - EAA.3742
Коллекция документов культуры

Ajalugu

Fond moodustati RAKA-s (Ajalooarhiiv) 30.12.1954.
Fondist nr 2488, Üksikdokumentide kogu, moodustati uus fond nr 3724, Eesti kultuurilooline arhiiv, sest kõik fondis olevad üksikdokumendid olid arhiivile üle antud kirjandusmuuseumist, endise nimega Eesti Kultuurilooline Arhiiv. Fond korrastati ja sealt eraldati osa säilikuid, mis liideti teiste fondidega. Fondi jäänud 24 säiliku materjalid olid salastatud.
1978. a kaotati 17 säiliku kasutuspiirangud, lahtisalastatud fondiosa korrastati ümber ja fond nimetati Eesti kultuurilooliste ja ühiskondlik-poliitilist liikumist kajastavate dokumentide kollektsiooniks. 1988. a kaotati ka ülejäänud säilikute kasutuspiirangud.
Kollektsiooniga on liidetud erinevaid üksikdokumente ja fotosid, eksliibriseid ning 1999.
a perekond Thoma poolt arhiivile kingitud maalid, joonistused ja fotod.

Materjal

Erineva sisuga üksikdokumendid: põhikirjad, lendlehed, käsikirjad, teatrikavad, erinevate seltside ja ühingute protokollid ja arveraamatud, kalendrid, päevikud jm.
Vapid: kubermangude, maakondade ja linnade vapid; isiklikud vapid, vappide fotod.
Eksliibrised: Kalju Leib’i eksliibriste kogu.
Monika ja Peter Thoma annetus: fotod (1880–1937), maalid ja joonistused.