Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Mõniste mõis - EAA.1398
Gut Menzen
Имение Менцен

Ajalugu

Rüütlimõis Võrumaal Hargla kihelkonnas.
Karjamõisad: Karisöödi, Veski.
Fideikomiss.
Kuulus koos *Saru mõisaga Uexkülli perekonnale. 1574. a oli Mõniste mõisa omanik Johann Uexküll, kes jäi Poola võimu ajal oma mõisast ilma. Kuningas Sigismund III restitueeris mõisa tema pojale Johannile. 1601. a oli Mõniste ja Saru omanik tema lesk Anna (snd Rosen). 1624. a said Mõniste mõisa omanikuks tema pojad Johann ja Georg von Uexküll. Mõniste ja Saru mõis olid perekond Uexkülli valduses kuni 1764. a-ni, mil vennad Hans Georg, Berend Johann, Gotthard, Wilhelm ja Woldemar von Uexküll pantisid mõisad Carl Reinhold von Kosküllile. 1765. a sai viimane mõisa pärusomanikuks. Perekond Koskülli valduses olid mõisad kuni 1826. a-ni, mil Theodor Heinrich von Kosküll pantis mõisad Bernhard von Wulffile. 1837. a sai ta mõisate pärusomanikuks. Perekond Wulffi valduses oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Herman Maximilian von Wulff.
Mõisa peahoone on hävinud.

Materjal

Mõniste mõisa vakuraamatud (1816–1893); talude ja metsa ostu-müügi- ja rendilepingud; kviitungid (1868–1923); maade hindamisraamatud ja metsakasutusraamat (1861–1892); mõisate piirikaardid (1786); Mustjõe heinamaade kuivendamise projekt (1904–1914) jm materjalid; kirjavahetus advokaatidega fideikomissi loomise, talude müügi ja rentimise ja pärandamisõiguse kohta, sh testamentide ärakirjad (1888–1921).
Perekond Uexkülli materjalid: omandiõiguse kohtuprotsesside toimikud ja võlanõuded (1593–1599); hertsog Magnuse läänikiri Georg von Uexküllile Vigala ja Päri mõisa kohta (1565); ärakirjad Taani kuninga Frederik II soovituskirjadest Brandenburgi kuurvürstile, Oranje printsile ja Poola kuningale rittmeister Otto von Uexkülli kohta (1576–1579); kirjavahetus Södermanlandi hertsogi Karli, Eesti- ja Liivimaa asehaldurite, Poola ja Rootsi kuninga Sigismund III jt-ga sõjaväe toidumoonaga varustamise kohta Paides, Narva toiduainetega varustamise, Narva sadama sulgemise asjus, sõjalistes ja finantsküsimustes (1591–1599).

Seonduv aines

EAA 1376 — *Taheva mõis, 8 s, 1864–1917.
EAA 1377 — *Saru mõis, 10 s, 1864–1918.
EAA 1402 — *Vastse-Roosa mõis, 45 s, 1849–1927.
EAA 858-2-3257. Die Vormünder der Kinder des verstorbenen Kapitäns Axel Henrich von Scharenberg, Hakenrichter G. G. von Aderkas und Assessor Thomas von Ramm contra Assessor Berend Johann von Uexküll zu Fickel, Pickfer, Mentzen etc. betreffend Erbanteil der verstorbenen Großmutter der Kläger, Frau Helena Maria Uexküll, 1745.
EAA 858-2-3690g. Landrat Berend Johann Schulmann für sich und den jungen Berend Johann Uexküll, Sohn des verstorbenen Majors und Ritterschaftshauptmanns Jürgen Detleff Uexküll und Oberstleutnant Thuwe Johann Schulmann als Erben des verstorbenen Landrats Hans Jürgen Uexküll contra des letzteren Sohn Oberstleutnant Gotthard Wilhelm Uexküll als ihren Miterben betreffend Erbteilung speziell der Güter Fickel, Pickfer und Mentzen, 1726.
EAA 2469-1-145. Mõniste mõisa laenutoimik, 1890–1909.
EAA 2469-3-347, 602. Mõniste mõisa laenutoimikud, 1808–1899.
EAA 3416-2-48, 49. Mõniste mõisa kinnistutoimikud, 1864–1939.
LVVA 214-1-117. Materjalid Saru-Mõniste mõisa fideikomissi asutamise kohta, 1900–1914.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 66
Stryk I, lk 233–235.
Võrumaa mõisad, lk 180–185.
Võrumaa mõisad ja mõisnikud, lk 21–24.