Fondiloend

Ulvi mõis - EAA.1327
Gut Oehrten
Имение Эртен

Ajalugu

Rüütlimõis Virumaal Viru-Nigula kihelkonnas.
Karjamõisad: Aarla, Rihula.
Esmakordselt mainitakse Ulvi mõisa 1498. a. 1551. a müüsid Johan Tuwe tütred mõisa Heinrich Wulffile. Wulffi perekonna järgi sai mõis ka nime. 1586. a kuulus mõis Heinrich Wulffi pärijaile ja 1589. a Otto Wrangellile. 1597. a müüdi mõis Reinhold Thuwele (Taube). 1627. a läks mõis tema tütre Elisabet Wrangelli, *Elistvere mõisa omaniku Hermann Wrangelli lese valdusse. 1641. a nimetatakse omanikuna tema tütre Elisabeth Magdalena von Wrangelli meest Jürgen von Uexkülli. 1695. a pärandijagamislepinguga sai mõisa omanikuks tema pojapoeg Jacob Johann von Uexküll-Meyendorff. 1723. a müüdi mõis Otto Wilhelm Harpele, kes müüs selle 1739. a parun Hans Reinhold von Meyendorffile. 1741. a panditi mõis Georg Johann von Albedyllile, kes andis pandi 1747. a Jacob Hinrich von Schwengelmile. 1762. a sai mõisa omanikuks Johann Wilhelm von Bielsky. 1764. a ostis mõisa Alexander Clapier de Colonque, kelle perekonna valduses oli mõis kuni 1809. a-ni. Siis panditi mõis kümneks aastaks Abraham Nicolaus von Winklerile. 1820. a muudeti pandileping ostu-müügilepinguks. Winkleri perekonnale kuulus mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Alexander Rudolf Otto Heinrich von Winkler, kellele kuulus mõisasüda 1939. a-ni.
Tänapäeval asub mõisa peahoones Rägavere vallavalitsus.

Materjal

Ulvi mõisa talude ostu-müügi- ja rendilepingud ning renditud talude nimekirjad (1803–1917); talupoegade koormiste dokumendid (1803–1917); kõrtside ja veskite rendilepingud (1849–1873); Rihula ja Maasika karjamõisa rendilepingud (1865–1868); Caroline von Winkleri ja tema poja Heinrichi vaheline Ulvi mõisa rendileping (1868); maade hindamise dokumendid (1824–1892).
Toimikud Ulvi mõisa piirides palkide ja puude parvetamise kohta (1805–1833); kubermanguvalitsuse, rüütelkonna peamehe, kohtu- ning kirikuasutuste jt ees- ja ringkirjad (1844–1905); toimik ehitustööde kohta; ehitusplaanid (1847–1893); toimikud metsamajanduse, jahinduse ja tulekindlustuse kohta (1871–1913); Ulvi mõisa töörahva täiskogu ja tööliste vanemate nõukogu protokollid, Ulvi mõisa ülevõtmise akt ja mõisa inventari nimekiri (1917–1919); missiivid ja registrid (1842–1895).
Talupoegade ja nekrutite nimekirjad ning hinge- ja rahvaloenduse materjalid (1782–1918); mõisateenijate töölepingud, tunnistused ja nimekirjad (1809–1919); Ulvi mõisa pea- ja kontoraamatud ning kuuaruanded (1826–1911); arved ja kviitungid (1853–1930), sh Tallinna maja kohta; inventarinimekirjad (1845–1909); majapidamisraamatud (1819–1899); magasiaidaraamatud (1835–1865); karjamajanduse dokumendid (1829–1919); aida- ja reheraamatud (1861–1898); tööde arvestamise raamatud (1864–1919); mõisateenijate palgadokumendid (1845–1919); telliskivitehase ja lauavabriku dokumendid (1809–1899); viinavabriku dokumendid (1850–1924); Vasta ja Unukse mõisa dokumendid (1895–1900).
Raamatukogu kataloog (19. saj); Winklerite perekonna genealoogilised materjalid (19. saj); H. J. von Winkleri taskuraamat (1822–1842); Winkleri perekonnaliikmete kirjavahetus sugulaste jt-ga (1834–1912); kooliinspektor Winkleri apteegiarved (1838–1843); Winkleri perekonnaliikmete kooli- jt tunnistused (1866–1881); Winkleri Rakveres asunud aiamaa müügileping (1867); teated ja kutsekaardid Winklerite, nende sugulaste ja tuttavate perekondlike sündmuste kohta (1872–1902); Hunniuse perekonnaliikmete kirjavahetus sugulaste ja tuttavatega (1884–1915); Erika ja Ewald Assmuthi kirjad Soomest vennale ja Aleksander von Winklerile Balthasar von Winkleri pärandi- jt küsimustes (1922–1923).
Ärakiri Rakvere linna 1252. a privileegidest (18. saj); Johan Lerche mälestused oma tegevuse kohta meedikuna, eriti katkuaegadel (1731–1780); käitumisreeglid katku ajal (19. saj); teatriprogrammid (1901); jutluste käsikirjad (1830–1834); antropoloogiamuuseumi näituseplaan (trükis, 1862); teenistujate jõulukinkide loetelud (1873–1898); kiriku laululehed (1879–1914); meteoroloogiliste vaatluste päevik (1881); telefoniliinide ehitamise kava Viru-Nigula kihelkonnas (1901).
Winkleri perekonnaliikmete, tuttavate ja määratlemata isikute fotod; Viru-Nigula ümbruse vaated; postkaardid; teadlaste, riigi- ja seltskonnategelaste fotod; tundmatu autori joonistused.
Ulvi mõisa kaardid ja kaartide nimekirjad (1849–1893); Ida-Aasia sõjakaart (1904).

Seonduv aines

EAA 854-5-755. Akte betreffend das Gut Oehrten, 1891–1915.
EAA 858-1-2638. Akte in Rechtssachen des Probstes Abraham Nikolai Winckler wider den Kapitän Alexander Clapier de Colonque wegen Näherrecht und Vorzugsrecht an dem Gute Oehrten, 1823.
EAA 2486-1-1523. Ulvi ja Samma mõisa laenutoimik, 1802–1934.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Hueck, lk 101.
Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud, lk 163–164.
Wistinghausen, lk 122.