Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Selja mõis - EAA.1326
Gut Selgs
Имение Сельгс

Ajalugu

Rüütlimõis Virumaal Haljala kihelkonnas.
Varasemad nimed: Tolsburg, Zelegel.
Karjamõisad: Ernemaa, Kurrena.
Fideikomiss alates 1896. a-st (kinnistati 1902. a).
Selja küla mainitakse dokumentides esmakordselt 1241. a. 15. saj rajati küla asemele Selja mõis. 1582. a läänistati William Ruthvenile. 1600. a läks poolakate valdusse. 1605. a läks rootslaste valdusse tagasi. 1617. a läänistati Hermann Wrangellile, 1625. läänistas kuningas Gustav II Adolf mõisa Hans Wrangellile. 1685. a mõis redutseeriti. 1723. a loovutas Georg Gustav von Wrangell Selja, Toolse, Nõmmküla ja *Vara mõisa oma vennapojale Carl Johann von Wrangellile. 1726. ja 1733. a on omanikuna nimetatud krahv Löwenwoldet ja 1750. a Rennenkampffe. 1861. a päris mõisa Otto Wilhelm Edler von Rennenkampff. 1864. a pantis ta mõisa John (Johann) Karl Girard de Soucantonile, kes sai 1867. a mõisa pärusomanikuks. Girard de Soucantoni perekonnale kuulus mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Mõisa viimane omanik oli Edmond John Girard de Soucanton.
Selja mõisale kuulus Selja, Rutja, Karepa ja Toolse küla.
Pärast võõrandamist muudeti riigimõisaks, alates 1922. a-st oli põllutööministeeriumi põllumajandusosakonna juurde asutatud riigimõisate valitsuse alluvuses.

Materjal

Girard de Soucantoni perekonnaliikmete kirjavahetus (1899–1916); ringkirjad, eeskirjad ja määrused (1824–1929); kirjavahetus Selja mõisa majandusküsimustes (1867–1933); Varangu vallavalitsuse teadaanded ja korraldused (1919–1924); toimik mõisa sõjakahjude kohta (1917–1919).
Vakuraamat (1805); andmed talupoegade koormiste ja kohustuste kohta (1805–1891); talude rendilepingud (1859–1934); Selja valla kooliõpetaja Jaan Männi palgaleping (1868); Selja valla talupoegade töölepingud ja talude ehituslepingud (1886–1894); talupoegade ja nekrutite nimekirjad (1835–1918); töölepingud (1864–1886), töötasu arvestuse lehed ja raamatud (1857–1930); tööpäevade arvestusraamatud (1859–1935); majapidamisraamatud (1829–1913) ja teised majandusdokumendid; aida- (1854–1913) ja magasiraamatud (1847–1869); karja- (1863–1931) ja metsamajanduse (1883–1933), meierei (1875–1892), viinavabriku ja kõrtsi (1848–1934) dokumendid; aasta- ja kuubilansid (1888–1933); pea- ja kassaraamatud (1864–1933); reskontro- ja kontoraamatud (1867–1917); arved ja kviitungid (1853–1934).
Reklaamid (1870–1913); noodivihik laulutekstidega, ajalehed, erinevate ettevõtete prospektid ja muud trükised.
Selja mõisa kaardid (1806–1888); hoonete plaanid (1913); forellitiigi skits.

Seonduv aines

EAA 1323 — *Perekond Rennenkampff, 63 s, 1732–1919.
EAA 2057 — *Perekond Wrangell, 962 s, 1401–1938.
EAA 854-8-39. Akte betreffend das Fideikommissgut Selgs, 1912–1920.
EAA 858-2-3788. Frau Gertrud Wrangell, Witwe des verstorbenen Majors Franz Scharenberg und Frau Margaretha Wrangell, Ehefrau des Landrats Gustav Clodt als nächste Erbinnen contra die Witwe ihres verstorbenen Bruders, des Obersten Hermann Wrangell, Frau Anna Dorothea von Tiesenhausen zu Tolsburg, Selgs etc. betreffend Abtretung der Tolsburgschen Güter, 1679.
EAA 2486-1-1450. Selja mõisa laenutoimik, 1802–1929.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Hueck, lk 148.
Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud, lk 147–149.
Wistinghausen, lk 79.