Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kukruse mõis - EAA.2062
Gut Kuckers
Имение Кукерс

Ajalugu

Rüütlimõis Virumaal Jõhvi kihelkonnas.
Fideikomiss alates 1780. a-st (Edise ja Kukruse mõis).
Vanimad teated Kukruse mõisa kohta on pärit 15. saj-st. 1410–1762 oli mõis perekond Lode valduses. 1750. a omandas mõisa Christina Elisabeth von Engelhardti (snd Lode) poeg Kaspar Friedrich. 1762. a vahetas ta Christoffer Friedrich von Tolliga Ojasuu mõisa Kukruse mõisa vastu. 1877. a päris mõisa Hermann von Toll, kes rentis selle oma pojale Bennole. Perekond Tolli valduses oli mõis kuni võõrandamiseni. Kuna mõis oli 1923. a-ni rendile antud, võõrandati mõisa inventar alles pärast rendilepingu lõppemist. Põllumajandusministeerium maksis välja kompensatsiooni ning mõisamaa läks asunikutaludele ja härrastemaja põlevkivitööstuse käsutusse.

Materjal

Albu mõisa dokumendid sattusid Kukruse mõisa parun Robert von Tolli kaudu, kes oli abielus Albu mõisa pärijanna Marie Irene von Igelströmiga.
Perekond Tolli genealoogilised materjalid (1711–1920); pärandidokumendid (1729–1914); kirjad Robert von Tollile (1838–1876); Harald von Tolli kirjavahetus genealoogilistes jm küsimustes (1863–1909); Tolli perekonnaliikmete kirjavahetus (1773–1935); ürikukogu, kirjakogu ja raamatukogu nimekirjad, pereliikmete tunnistused jm (1812–1859); Loodna, Kääsla, Luiste, Peeri, *Essu, *Eivere, Määri ja Viimsi mõisa dokumendid (1613–1855); *Eestimaa kubermanguvalitsuse materjalid (1802–1833).
Parun Harald von Tolli kogutud materjalid erinevatel teemadel (1884–1904); Benno von Tolli riigiõiguse loengute konspekt (1906); ajalooliste uurimistööde materjalid ja käsikirjad, kogumik surmakuulutusi (1804–1810); parun Tolli polaarekspeditsioonide materjalid (1893–1903); Liivimaa kroonikate ärakirjad, Eestimaa rüütli- ja maaõigus, mõisaajalugu puudutavad materjalid, kohtuprotokollide väljavõtted; mõisate piiritülide materjalid (17. saj); materjalid talupoegade olukorra jm kohta; Helffreichi pereliikmete jt fotod (19. saj keskpaik – 1926); Kukruse mõisa peahoone foto (1910).
Ostu-müügikirjad ja -lepingud (1650–1918); Roela mõisa hingerevisjonid (1782–1826); Kukruse, Roela ja *Saksi mõisa vakuraamatud (1724–1804); aruanded rittmeister Karl Gustav von Tolli tulude ja kulude kohta (1804–1820); Roela mõisa majandusaruanded (1805–1826), metsamaterjalide ja viinavabriku arveraamatud (1805–1818).
Toimikud Roela ja Kulina mõisa valdusõiguste ja Roela mõisa piiritülide kohta (1692–1820); pärgamentürikud (1696–1771); Karl Gustav von Tolli võlatoimikud (1784–1820); kviitungid (1783–1818); toimikud metsamajanduse kohta (1804–1826); Tolli perekonnanõukogu protokollid, maapäevade protokollide ärakirjad, Eestimaa ülemmaakohtu protokollide väljavõtted (1690–1922).
Ürikute ärakirjad ja registrid, administratiiv- ja kohtuasutuste dokumendid ja nende ärakirjad (1564–1851); genealoogilised materjalid; „Est- und Livländische Brieflade“ materjalid; väljalõiked ajalehtedest Revalsche Zeitung, Revaler Beobachter, Düna-Zeitung, St. Petersburger Zeitung, Rigische Politische Zeitung, Lübeckische Blätter (1842–1908).
Kukruse, Pirgu ja Peri mõisa maade kaardid ja kirjeldusraamatud (1694–1896); Virumaa kaardid (1820–1895); Eestimaa kaart (1915).
Kukruse mõisa materjalid: Loodna mõisa omanike Johan ja Otto Bergi vaheline pärandijagamisleping (1645); perekond Lode majandusdokumendid ja kohtumaterjalid (1650–1700?); dokumendid Kukruse mõisa majandamise (1741–1922) ja talude müümise kohta (1909–1934).
Albu mõisa materjalid: Schrapferi, Nierothi, Tiesenhauseni ja Douglase perekonna liikmete kinnisvara ja majandusseisu käsitlevad dokumendid (1633–1824); Rootsi kuningalt Karl Gustavilt Adam Johan Schrapferile antud rittmeistridiplom (1654); Magnus Wilhelm von Nierothi avaldus Albu vaeslastekooli ja -kodu avamise kohta (1720); dokumendid talupoegade müümise ja tagasiandmise kohta (1728–1735); Albu mõisa omandiõigust ja majandamist pudutavad dokumendid (1689–1839).

Seonduv aines

EAA 2069 — *Kukruse mõisa ürikute ja pitserite kogu, 3510 s, 1624–1885.
EAM 32 — Kukruse mõisa ürikute regestide kogu, 3 s, 1230–1764.
EAA 858-2-1514. Landrat Caspar Friedrich von Engelhard zu Alt-Harm contra Christoph Friedrich von Toll zu Kuckers betreffend Einräumung einer Immission in das Gut Kuckers, da beim Tausch von Alt-Harm gegen Kuckers der nun beklagte Christoph Friedrich von Toll nicht alle seine Gläubiger angegeben, so dass Alt-Harm höher ver-schuldet war, wie beim Tausch angenommen, 1763.
EAA 858-2-1959. Leutnant Gerhard von Lode, contra die Vormünder seiner unmündigen Geschwister betreffend Anstreitung und Annullierung des väterlichen Testaments, 1665.
EAA 862-1-659. Akte in Sachen des Oberstleutnants D. J. Lode wider den Kapitän Lorentz Vigelium betr. vindicationis rustici des Gutes Kuckers, 1731–1732.
EAA 862-1-677. Akte in Sachen des Oberstleutnants O. J. Lode wider den Kapitän L. Wigelium wegen nach Illuck gehörigen und nach Kuckers verpfändeten Dorfes Immota, 1732.
EAA 2486-1-1475. Kukruse mõisa laenutoimik, 1878–1929.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Hueck, lk 71.
Ida-Virumaa mõisad ja mõisnikud, lk 44–48.
Virumaa mõisad, lk 62–63.