Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Koonu mõis - EAA.1316
Gut Kono
Имение Коно

Ajalugu

Rüütlimõis Virumaal Väike-Maarja kihelkonnas.
Varasemad teated Koonu mõisa kohta pärinevad 16. saj keskpaigast. 1547. a kuulus mõis Johann Tödwenile, 1549. a anti Fabian von Tiesenhausenile. 1589. a sai mõisa omanikuks Weinrich Delwig, kes abiellus Reinhold von Tiesenhauseni tütre Elisabethiga. Pärast W. Delwigi surma abiellus tema lesk Berendt Taubega. Taube perekonna valduses oli mõis 1716. a-ni. 1716–1720 oli mõis B. Taube minia Margaretha von Löweni sugulaste valduses. Seejärel läks mõis abielu kaudu Heinrich Hermann von Wrangelli valdusse. Wrangelli perekonna omanduses oli mõis kuni 1754. a-ni, mil selle ostis Joachim Heinrich von Oettingen. 1758. a müüs ta mõisa Fabian Friedrich Wickhorstile. 1767. a müüsid tema pärijad mõisa Adolf von Stackelbergile. 1775. a sai mõisa omanikuks Christopher Gottfried Rüdinger, kes müüs mõisa 1779. a Berend Jakob von Wrangellile. 1804. a pantis Jakob Johann von Wrangell mõisa Wilhelm von Harpele, 1821. a muudeti pandileping ostu-müügilepinguks. 1832. a pantis W. von Harpe lesk mõisa Adelhard Johann von Tiesenhausenile, kes pantis selle 1834. a Karl Otto von Baggehufwudtile. 1836. a pantis viimane Koonu mõisa Alexander von Dehnile, kes omakorda pantis selle 1858. a Ludwig Otto von Rennenkampffile. 1861. a muudeti pandileping ostu-müügilepinguks. 1866. a ostis mõisa Karl Heinrich von Dehn. Perekond Dehni valduses oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimased võõrandamiseelsed omanikud olid Helene Karoline Anna von Dehn ja tema lapsed Bruno (Bronislaw) Marcell Heinrich, Leo Adolf Friedrich, Heinrich (Heinz) Rudolf Andreas ja Boriss Nikolai.

Materjal

Koonu mõisa ostu-müügilepingud ja pandikirjad (1663–1804); rendileping kõrtsmik Jüri Silbriga (1838); aidaraamat (1918–1920); tõukarja puudutavad dokumendid (1910–1919); andmed mõisatööliste töötasude kohta ja töötasude raamat (1921–1922); mõisamaade kirjeldusraamat (1884); Koonu mõisa hingerevisjon (1834, 1850); Carl Heinrich von Dehni pärandi jaotamise leping; Carl von Dehni edutamistunnistused, kutsed ja muud teated (1841–1864); Helene Rischkowski kodukooliõpetaja kutsetunnistus (1873); ajalehe Hääl eriväljaanne (1878); mõisa- ja talumaade kaardid (1863–1884); kaevuhoone plaan (1900); isikute ja vaadete fotod.

Seonduv aines

EAA 854-5-769. Akte betreffend das Gut Kono, 1891–1917.
EAA 2486-1-1537. Koonu mõisa laenutoimik, 1804–1832.
EAM 37-1-38. Kauf-Verkaufkontrakt über das Gut Kono, geschlossen zwischen dem Flotte Kapitän-Leutnant Ludwig von Rennenkampff als Verkäufer und dem Generalmajor Karl Heinrich von Dehn, 1866.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Hueck, lk 69.
Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud, lk 59.
Virumaa mõisad, lk 60–61.
Wistinghausen, lk 130.