Fondiloend

Koonu mõis - EAA.1316
Gut Kono
Имение Коно

Ajalugu

Rüütlimõis Virumaal Väike-Maarja kihelkonnas.
Varasemad teated Koonu mõisa kohta pärinevad 16. saj keskpaigast. 1547. a kuulus mõis Johann Tödwenile, 1549. a anti Fabian von Tiesenhausenile. 1589. a sai mõisa omanikuks Weinrich Delwig, kes abiellus Reinhold von Tiesenhauseni tütre Elisabethiga. Pärast W. Delwigi surma abiellus tema lesk Berendt Taubega. Taube perekonna valduses oli mõis 1716. a-ni. 1716–1720 oli mõis B. Taube minia Margaretha von Löweni sugulaste valduses. Seejärel läks mõis abielu kaudu Heinrich Hermann von Wrangelli valdusse. Wrangelli perekonna omanduses oli mõis kuni 1754. a-ni, mil selle ostis Joachim Heinrich von Oettingen. 1758. a müüs ta mõisa Fabian Friedrich Wickhorstile. 1767. a müüsid tema pärijad mõisa Adolf von Stackelbergile. 1775. a sai mõisa omanikuks Christopher Gottfried Rüdinger, kes müüs mõisa 1779. a Berend Jakob von Wrangellile. 1804. a pantis Jakob Johann von Wrangell mõisa Wilhelm von Harpele, 1821. a muudeti pandileping ostu-müügilepinguks. 1832. a pantis W. von Harpe lesk mõisa Adelhard Johann von Tiesenhausenile, kes pantis selle 1834. a Karl Otto von Baggehufwudtile. 1836. a pantis viimane Koonu mõisa Alexander von Dehnile, kes omakorda pantis selle 1858. a Ludwig Otto von Rennenkampffile. 1861. a muudeti pandileping ostu-müügilepinguks. 1866. a ostis mõisa Karl Heinrich von Dehn. Perekond Dehni valduses oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimased võõrandamiseelsed omanikud olid Helene Karoline Anna von Dehn ja tema lapsed Bruno (Bronislaw) Marcell Heinrich, Leo Adolf Friedrich, Heinrich (Heinz) Rudolf Andreas ja Boriss Nikolai.

Materjal

Koonu mõisa ostu-müügilepingud ja pandikirjad (1663–1804); rendileping kõrtsmik Jüri Silbriga (1838); aidaraamat (1918–1920); tõukarja puudutavad dokumendid (1910–1919); andmed mõisatööliste töötasude kohta ja töötasude raamat (1921–1922); mõisamaade kirjeldusraamat (1884); Koonu mõisa hingerevisjon (1834, 1850); Carl Heinrich von Dehni pärandi jaotamise leping; Carl von Dehni edutamistunnistused, kutsed ja muud teated (1841–1864); Helene Rischkowski kodukooliõpetaja kutsetunnistus (1873); ajalehe Hääl eriväljaanne (1878); mõisa- ja talumaade kaardid (1863–1884); kaevuhoone plaan (1900); isikute ja vaadete fotod.

Seonduv aines

EAA 854-5-769. Akte betreffend das Gut Kono, 1891–1917.
EAA 2486-1-1537. Koonu mõisa laenutoimik, 1804–1832.
EAM 37-1-38. Kauf-Verkaufkontrakt über das Gut Kono, geschlossen zwischen dem Flotte Kapitän-Leutnant Ludwig von Rennenkampff als Verkäufer und dem Generalmajor Karl Heinrich von Dehn, 1866.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Hueck, lk 69.
Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud, lk 59.
Virumaa mõisad, lk 60–61.
Wistinghausen, lk 130.