Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tarvastu mõis - EAA.4895
Gut Tarwast
Имение Тарваст

Ajalugu

Rüütlimõis Viljandimaal Tarvastu kihelkonnas.
Karjamõisad: Jakobi, Järveküla, Kaarli, Roodu, Segga.
Esimesed teated mõisa kohta pärinevad 1414. a-st. 1588. a läänistas kuningas Sigismund III valduse eluaegseks kasutamiseks George Fahrensbachile. 1613. a kuulus Wolmar Fahrensbachile. 1624. a läänistas kuningas Gustav II Adolf Tarvastu mõisa krahv Jacob De la Gardiele. 17. saj lõpul redutseeriti. Mõis oli riigi omanduses kuni 18. saj lõpuni, mil keiser Paul I kinkis selle Heinrich Joseph Marquis de Lambertile. Viimane kinkis mõisa oma poegadele. 1808. a pantisid need mõisa kümneks aastaks Johann Jürgensohnile. Tema pärijatelt läks mõis Jacob von Mensenkampffile, kes sai 1826. a mõisa pärusomanikuks. Mensenkampffide valdusesse jäi mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane võõrandamiseelne omanik oli Karl August von Mensenkampff.
Mõisa peahoone on hävinud.

Materjal

Lepingud, võlakirjad, omandiõiguslikud dokumendid (1808–1869); Liivimaa kubermanguvalitsuse ja Liivimaa konsistooriumi resolutsioonid ja kirikueestseisja ringkirjad (1823–1883); Jacob von Mensenkampffi testament (1825); Karl von Mensenkampffi isiklikud dokumendid (1827); väljavõtted Alexandrine von Anrepi (1857) ja Karl von Mensenkampffi pärandiasja kohtutoimikutest (1879–1881); toimik Tarvastu mõisa ning Tarvastu kirikumõisa ja Kuresaare riigimõisa vahelise (1841–1844) ja Tarvastu kirikumõisa ja Vana-Suislepa (1842–1844) mõisa vahelise piiritüli kohta; Tarvastu mõisa vakuraamat (1820) ja tulude-kulude arveraamat (1859–1861); Tarvastu magasiaida võla toimik (1823–1838); kiriku ja kihelkonna kulude-tulude arveraamat (1825–1851); toimik Koikküla mõisa võla kohta (1865–1874); Laanemetsa mõisa (1879–1881) ja Tarvastu mõisa talude ostu-müügilepingud (1868–1915); toimik Tarvastu kiriku patronaadiõiguse kohta (1883); Tarvastu mõisa ja talumaade vahetuskaardid (1883); Tarvastu ja Kuresaare mõisa arveraamat (1695).
Liivimaa talurahvaasjade komisjoni istungite protokollid (1842); materjalid talurahvaseaduste väljatöötamise kohta (1846); Liivimaa rüütelkonna rajatava talurahvapanga reglemendi projekt.

Seonduv aines

EAA 2469-1-552. Tarvastu mõisa laenutoimik, 1810–1922.
EAA 2469-3-247….249. Tarvastu mõisa laenutoimikud, 1808–1893.
EAA 3760-1-4775. Tarvastu mõisa kinnistutoimik, 1890–1939.
LVVA 2707-1-176. Tarvastu mõisa restitutsiooni materjalid, 1723.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 187–188.
Ants Hein. Viljandimaa mõisad. Viljandi 1999, lk 67–70.
Stryk I, lk 402–403.
Viljandimaa mõisad, lk 238–241.
Viljandimaa mõisad ja mõisnikud, lk 93–97.