Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Puiatu mõis - EAA.1345
Gut Pujat
Имение Пуят

Ajalugu

Rüütlimõis Viljandimaal Kõpu kihelkonnas.
Mõis rajati 17. saj alguses. 1799. a kinkis keiser Paul I mõisa kindral Alexander von Hermannile. 1816. a pantisid tema pärijad mõisa Friedrich von Krüdenerile. Krüdeneri suguvõsa käes oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane võõrandamiseelne omanik oli Siegfried Joseph von Krüdener. Pärast võõrandamist asus peahoones lastekodu ja 1958–2009 Puiatu erikool.

Materjal

Mõisa majandusdokumendid: mõisa- ja talumaade kirjeldused (1816, 1851–1893); kirjavahetus majandus- jm küsimustes (1794–1900); registratuurraamatud (1817–1918); põllumajandussaaduste arveraamatud (1844–1847), majapidamis- (1854–1871), aida- (1900–1912) ja piimaraamatud (1891–1911); pea- ja kontoraamatud (1846–1896); kassaraamatud (1897–1920); arved ja kviitungid (1854–1912); metsakorralduse raamat (1892–1893); metsajaotustabelid (1899–1918); raieload; viinavabriku tegevusaruanded (1862–1864) ja kirjavahetus (1862–1879); kviitungid ja tunnistused (1863–1868); õllevabriku asutamise protokoll (1863) ja kirjavahetus tegevuse kohta (1866–1867); kõrtside kauplemisload (1866–1873) ja rendilepingud (1869–1874); tellisetehase asutamise leping (1861), töölepingud (1861–1864), arvestused ja märkmed tootmise kohta (1861–1866); mõisatööliste palgaraamatud (1842, 1863–1917); sulaste (1866–1869), tööliste (1863–1888) ja moonameeste (1867–1872) töölepingud; talude koormiste raamatud (1846–1913); talude raharendi lepingud (1860–1864).
Perekond Krüdeneri dokumendid: genealoogilised märkmed (1749–1800); perekonnaliikmete kirjavahetus (1820–1912); pärandidokumendid (1839–1862); arved (1860–1893); märkmed majapidamise kohta (1866–1913); Karl Ludwig ja Joseph Friedrich von Krüdeneri kirjavahetus ametialase ja ühiskondliku tegevuse kohta vahekohtuniku, kirikueestseisja, Viljandi sillakohtu abi, Mõisaküla postijaama ülemana jne (1843–1875); teadusliku ja populaarse sisuga väljakirjutused, näidendite ja luuletuste ärakirjad ja pühendussalmid; joonistused; fotod; Puiatu mõisa kaardid, mõisa asendiplaan ja mõisahoonete ehitusplaanid.

Seonduv aines

EAA 1349 — *Võisiku mõis, 823 s, 1695–1923.
EAA 2469-1-517. Puiatu-Pinska mõisa laenutoimik, 1874–1923.
EAA 3760-1-3245. Puiatu mõisa kinnistutoimik, 1868–1938.
LVVA 2707-1-170. Materjalid Stukmaņi ja Puiatu mõisa restitutsiooni kohta, 1730.

Kirjandus

Hagemeister Fortsetzung, lk 177.
Tiit Rosenberg. Mõisnikust talunikuks. Saksa põllumehed Eestis. — Horisont 2004, nr 6, lk 34–39.
Stryk I, lk 347–348.
Viljandimaa mõisad ja mõisnikud, lk 78–79.