Fondiloend

Puiatu mõis - EAA.1345
Gut Pujat
Имение Пуят

Ajalugu

Rüütlimõis Viljandimaal Kõpu kihelkonnas.
Mõis rajati 17. saj alguses. 1799. a kinkis keiser Paul I mõisa kindral Alexander von Hermannile. 1816. a pantisid tema pärijad mõisa Friedrich von Krüdenerile. Krüdeneri suguvõsa käes oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane võõrandamiseelne omanik oli Siegfried Joseph von Krüdener. Pärast võõrandamist asus peahoones lastekodu ja 1958–2009 Puiatu erikool.

Materjal

Mõisa majandusdokumendid: mõisa- ja talumaade kirjeldused (1816, 1851–1893); kirjavahetus majandus- jm küsimustes (1794–1900); registratuurraamatud (1817–1918); põllumajandussaaduste arveraamatud (1844–1847), majapidamis- (1854–1871), aida- (1900–1912) ja piimaraamatud (1891–1911); pea- ja kontoraamatud (1846–1896); kassaraamatud (1897–1920); arved ja kviitungid (1854–1912); metsakorralduse raamat (1892–1893); metsajaotustabelid (1899–1918); raieload; viinavabriku tegevusaruanded (1862–1864) ja kirjavahetus (1862–1879); kviitungid ja tunnistused (1863–1868); õllevabriku asutamise protokoll (1863) ja kirjavahetus tegevuse kohta (1866–1867); kõrtside kauplemisload (1866–1873) ja rendilepingud (1869–1874); tellisetehase asutamise leping (1861), töölepingud (1861–1864), arvestused ja märkmed tootmise kohta (1861–1866); mõisatööliste palgaraamatud (1842, 1863–1917); sulaste (1866–1869), tööliste (1863–1888) ja moonameeste (1867–1872) töölepingud; talude koormiste raamatud (1846–1913); talude raharendi lepingud (1860–1864).
Perekond Krüdeneri dokumendid: genealoogilised märkmed (1749–1800); perekonnaliikmete kirjavahetus (1820–1912); pärandidokumendid (1839–1862); arved (1860–1893); märkmed majapidamise kohta (1866–1913); Karl Ludwig ja Joseph Friedrich von Krüdeneri kirjavahetus ametialase ja ühiskondliku tegevuse kohta vahekohtuniku, kirikueestseisja, Viljandi sillakohtu abi, Mõisaküla postijaama ülemana jne (1843–1875); teadusliku ja populaarse sisuga väljakirjutused, näidendite ja luuletuste ärakirjad ja pühendussalmid; joonistused; fotod; Puiatu mõisa kaardid, mõisa asendiplaan ja mõisahoonete ehitusplaanid.

Seonduv aines

EAA 1349 — *Võisiku mõis, 823 s, 1695–1923.
EAA 2469-1-517. Puiatu-Pinska mõisa laenutoimik, 1874–1923.
EAA 3760-1-3245. Puiatu mõisa kinnistutoimik, 1868–1938.
LVVA 2707-1-170. Materjalid Stukmaņi ja Puiatu mõisa restitutsiooni kohta, 1730.

Kirjandus

Hagemeister Fortsetzung, lk 177.
Tiit Rosenberg. Mõisnikust talunikuks. Saksa põllumehed Eestis. — Horisont 2004, nr 6, lk 34–39.
Stryk I, lk 347–348.
Viljandimaa mõisad ja mõisnikud, lk 78–79.