Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pajumõisa mõis - EAA.1374
Gut Pajomois
Имение Паиомойз

Ajalugu

Rüütlimõis Saaremaal Kihelkonna kihelkonnas.
Kõrvalmõis: Oju.
Fideikomiss alates 1876. a-st.
Pajumõisa mõis rajati 16. saj ning oli algselt Saaremaa idaosas asuvate ordualade halduskeskus. Taani ajast kuni 1798. a-ni oli riigimõis, siis kinkis Paul I selle Carl Johann von Lodele. Mõis vahetas mitu korda omanikke, 1807. a sai omanikuks Peter Ludwig von Möller, kes pantis mõisa 1811. a Alexander von Ditmarile, kes selle 1818. a päriseks omandas. 1835. a müüs A. von Ditmar mõisa Friedrich von Buxhoevedenile. Alates 1846. a-st kuni võõrandamiseni 1919. a kuulus mõis Carl Johann Freytag von Loringhovenile. Mõisale kuulus juustukoda Pidulas, tuuleveski, lubjaahi ja paekivikarjäär.
Pärast II Maailmasõda oli mõisa peahoones kolhoosikontor, kuid 1960. aastatel ehitati see ümber viljaaidaks. Tänapäeval eraomanduses.

Materjal

Pajumõisa vakuraamat (1666); Patküla, Sääre ja Veļķi mõisa kirjeldused (1849–1900); ajaloolised ja statistilised andmed Pajumõisa kohta (1855–1903); põllu-, metsa- ja heinamaade kaardid (1855–1872); mõisate ja maade ostu-müügi-, pandi-, kinke-, rendi- jm lepingud (1807–1909); töö ja teenistuslepingud (1865–1918); kindlustusdokumendid (1864–1905); genealoogilised materjalid perekond Freytag von Loringhoveni ja Buxhövdeni kohta (1818–1904); testamendid ja pärandidokumendid (1852–1903); kohtudokumendid (1789–1914); dokumendid hooldajate määramise kohta (1876–1893); kirjavahetus Riia, Peterburi ja Rootsi pankadega (1852–1919); Carl Freytag von Loringhoveni kirjavahetus senati, kohtuasutuste, mereministeeriumi laevaehituse departemangu, *Kuressaare tolliameti jt ametkondadega (1859–1921); C. J. Freytag von Loringhoveni kirjade mustandid ja kopeerraamatud (1831–1883); L. Freytag von Loringhoveni kirjavahetus Liivimaa kuberneri, Liivimaa ja Saaremaa maanõunike kolleegiumi, kohtuasutuste jt institutsioonidega (1868–1918); L. Freytag von Loringhoveni jt kõned (1874–1909); G. N. von Nol-ckeni märkmed rahukohtunike valimise ja keeleküsimuse kohta (1869); L. Freytag von Loringhoveni kirjavahetus korporatsiooniga Nevania ja selle liikmetega (1872–1917); Kuressaare gümnaasiumi ja lütseumi, linnakooli ning Pajumõisa mõisakooli õppekavad, aruanded, õpilaste nimekirjad jm (1870–1918); Kuressaare gümnaasiumi aukuraatori kirjavahetus (1917–1918); Pajumõisa fideikomissi põhikiri ja aastaaruanne (1872–1892); Bernhard von Bartholomei legaadi materjalid (1892–1916); Liivimaa Saksa Seltsi, Uisutamisklubi, aktsiaselts Siitola, Saaremaa Mõisnike Seltsi (Oeselsche Adelsverband) ja tulekindlustusseltside põhikirjad (1866–1909); Eestimaa Saksa Partei programm; Saaremaa maapäeva korra kavand; koolitunnistused (1877–1892); perekond Freytag von Loringhoveni liikmete erakirjavahetus, sh postkaardid, fotod, kutsed, surmateated, laululehed, menüüd jm (1821–1919); Saaremaa, Hiiumaa ja Eesti kaardid (1798–1916); käsikirjalised märkmed prantsuse keele grammatika, kunsti ja ilukirjanduse kohta, luuletused ja ärakirjad (1821–1895); ajaloolised ja juriidilise sisuga käsikirjad (1870–1883); E. Campenhausen-Loddigeri ja A. Freytag von Loringhoveni trükised (1904–1918); majapidamis- ja rendiaruanded (1846–1907); ehitusplaanid ja -aruanded (1855–1905); märkmikud (1889–1911); majaraamat (1906–1917); palgaraamatud (1901–1916); karja-, aida-, rendi- ja tööraamatud (1880–1903); inventarinimestik ning raamatu- ja kunstikataloogid, eksliibrised (1894–1914).

Seonduv aines

EAA 1416 — *Perekond Buxhoeveden, 207 s, 1527–1939.
EAA 854-3-478. Perekond Freytagi puudutavad materjalid, 1887.
EAA 1850-1-93. Perekond Freytag von Loringhoveni genealoogilised materjalid.
ERA 58-4-1392, 1393, 3217. Pajumõisa likvideerimise dokumendid.
ERA 62-1-533. Pajumõisa hoolekande toimik, 1919–1927.
ERA 3538-1-81. Pajumõisa maade planeerimise toimik, 1921–1936.
LVVA 109-8-37. Toimik maamarssal K. J. von Freytag-Loringhoveni supliigi kohta Pajumõisa fideikomissi asutamisüriku kinnitamise, Kuressaares asuva maja, 10 000 rublalise kapitali jm asjus, 1872–1888.
LVVA 214-5-257. Freytag-Loringhoven (daatumita).
LVVA 7402-3-115. Materjalid Freytag-Loringhoveni suguvõsa kohta.

Kirjandus

Hagemeister, Erste Fortsetzung, lk 182.
Saaremaa mõisad, lk 130–131.
Saaremaa mõisad ja mõisnikud, lk 101–104.