Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Voltveti mõis - EAA.1409
Gut Tignitz
Имение Тигниц

Ajalugu

Rüütlimõis Pärnumaal Saarde kihelkonnas.
Karjamõisad: Alwa, Lodja, Räägu, Sangaste.
Fideikomiss koos Kärsu mõisaga.
1565. a kinnitati mõis Wilhelm Wilferlingile, 1621. a Caspar von Tiesenhauseni lesele Annale ja 1631. a Norrköpingi õiguse alusel tema tütrele Hedwig Wolffeldtile. Perekonna omanduses oli mõis kuni 1737. a-ni, siis omandas selle Martin Friedrich von Krüdener. 1744. a pantis ta Voltveti ja Kärsu mõisa Jacob von Dohrenile, kelle järglased 1767. a mõisa päriseks ostsid. Martin Friedrich von Krüdener ostis mõisad perekonnale tagasi. 1786. a müüsid nad mõisa Bernhard Heinrich von Strykile. Perekond Stryki valduses oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane omanik enne riigistamist oli Heinrich Eduard Karl von Stryk.
Pärast võõrandamist töötas peahoones põllumajandustehnikum. Praegu on mõisahoone Pärnumaa kutsehariduskeskuse käsutuses.

Materjal

Vakuraamat (1805); hingerevisjonid (1795–1826); töö- ja teenistuslepingud (1902–1909); talude rendilepingud (1865–1907) ja renditalude hoonete loetelu; kassaraamat (1872–1908); talude müügihindade ja ostuvõlgnevuse raamat (1883–1904); metsa kasutamise aruanded (1908–1909); metsatööliste arvestusraamat (1913–1914); metsaametnike ja -tööliste register (1915–1916); küttepuude ülestöötamise ja väljaandmise raamat (1914–1915); põllutööde (1914–1919), aida- (1917–1919), arve- (1880–1917) ja kassaraamatud (1907–1915); Voltveti koolimaja plaan, ringkirjad (1850–1867) ja kirjavahetus müüdavate talude (1890–1890), Volmari-Heinaste raudteeharu ehituse (1894–1913), Stryki pärijate hooldamise (1907–1915) kohta.
Kaardid (19.–20. saj).

Seonduv aines

EAA 2489 — *Perekond Stryk, 76 s, 1817–1930, 1989.
EAA 913-1-224. Acta in Proclamssachen die von dem dimittierten Kirchspielsrichters Heinrich Franz Wilhelm von Stryk mit seinem väterlichen Erbgute Tignitz mit Kersel, sowie die Mortificierung eines in das Gut Tignitz mit Kersel radicirten Erbtheils von 5400 Rbl., 1860–1864.
EAA 915-1-973. Acta in Sachen des Caspar Johann Wolffeld wider seinen Bruder den Capitaine Carl Ernst Wolffeldt betreffend Erbanspruche an das Gut Tignitz, 1725.
EAA 2469-1-131. Volveti mõisa laenutoimik, 1892–1903.
EAA 2469-3-318, 319. Voltveti mõisa laenutoimikud, 1861–1903.
EAA 3760-3-11087. Voltveti mõisa kinnistutoimik, 1883–1938.
LVVA 214-1-105. Voltveti mõisa fideikomissi materjalid, 1913–1917.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 163.
Stryk I, lk 329–330.
Wolf-Dietmar von Stryk. Perekonna von Stryk-Tignitz ajaloost aastatel 1784–1920: mõtteid ja tagasivaateid Tignitz-Voltveti-Tihemetsale. Tallinn: W. Stryk, 2002.