Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pati mõis - EAA.1407
Gut Pattenhof
Имение Паттенгоф

Ajalugu

Kroonumõis Pärnumaal Saarde kihelkonnas.
Karjamõis: Teitoja.
Riigi- ehk kroonumõis oli riigi omandisse kuulunud mõis.
Pati mõisa kohta on teateid 17. sajandist. Vene keisririigi ajal anti riigimõisad tähtajalisele või eluaegsele rendile, eelistatult aadlikele. 19. saj keskpaigast hakati aga mõisaid rendile andma enampakkumise korras, kus said osaleda kõik soovijad sõltumata seisuslikust kuuluvusest.
Põhiline materjal riigimõisate majandamise kohta asub riigimõisate tegevuse üle valvanud institutsioonide fondides.

Materjal

Hingerevisjon (1816) ja *Pärnumaa 3. kihelkonnakohtu kirjad ümberkirjutuse kohta (1825–1849); mõisa rendileping ja kirjavahetus (1813–1849); töölepingud ja *Pärnumaa 3. kihelkonnakohtu kirjad töökoha ülesütlemise ja töökohalt lahkumise kohta (1828–1830); sõjakuberneri eeskiri talurahva kaebuste arutamise kohta (1817–1818); *Liivimaa kroonupalati eeskiri talupoegade pärisorjusest vabastamise kohta (1824); vabade isikute, sulaste ja popside nimekirjad (1820–1824); kviitungid nekrutite vastuvõtmise kohta (1797–1830); maksude laekumise aruanded (1790–1831); *Liivimaa kroonupalati, *Pärnu sillakohtu jt kirjad nekrutite andmise, varustamise ja transportimise, küüthobuste jm kohta (1805–1830); *Pärnumaa 3. kihelkonnakohtu, *Pärnu sillakohtu ja Volmari postijaama kirjad maksude, trahvide, töötasu, võlgade jm asjus (1806–1830); *Liivimaa kroonupalati, majanduskomissari ja *Pärnu sillakohtu kirjad piirivalve kohta, teenistusnimistu (1810–1824); *Liivimaa kroonupalati, *Pärnumaa 3. kihelkonnakohtu, *Pärnu sillakohtu jt kirjad rõugepanemise, silla- ja tee-ehituse, aitade asutamise jm kohta (1818–1833); *Pati vallakohtu väljasaadetud kirjade kavandid (1822–1830); *Tartu-Pärnu majandusvalitsuse, *Pärnu sillakohtu kirjad viljasaagi, talumaade hindamise, linaleotuse, heinamaade üleujutuse jm kohta (1821–1826); *Pärnumaa 3. kihelkonnakohtu, *Pärnu sillakohtu kirjad desertööride, jooksikute jm kohta (1822–1830); Pärnu kreisikomissari, *Pärnumaa 3. kihelkonnakohtu jt kirjad magasiaidast vilja laenamise (1823–1830), kohtusse ilmumise (1823–1830), metsavarguste, metsatulekahjude, metsakasutamise jm kohta (1823–1830); magasiaida reskontro (1827–1831); valla kassaaruanded (1828–1831); *Pärnumaa 3. kihelkonnakohtu ringkiri vallakohtute protokollide kohta (1829); arveraamat (1724–1752); Pati mõisa eks- ja immissiooniprotokollide koopiad (1852).

Seonduv aines

EAA 552 — *Baltimaade põllumajanduse ja riigivarade valitsus, 2805 s, 1841–1939.
EAA 567 — *Liivimaa maamõõdu-revisjonikomisjon, 1978 s, 1565–1917.
EAA 951 — *Pärnu sillakohus, 9947 s, 1720–1889.
EAA 1426 — *Perekond Engelhardt, 24 s, 1776–1926.
EAA 2419 — *Viljandi ringkonna riigivarade valitsus, 387 s, 1841–1874.
EAA 3989 — *Pati vallavalitsus, 262 s, 1801–1939.
EAA 3988 — *Pati vallakohus, 30 s, 1822–1897.
LVVA 77 — Liivimaa kroonupalat, 48331 s, 1722–1918.
LVVA 183 — Baltimaade riigivarade valitsus, 51937, 1681–1938.
LVVA 184 — Balti kubermangude reguleerimiskomisjon, 1111 s, 1834–1898.
LVVA 185 — Liivimaa riigivarade valitsus, 5461 s, 1832–1877.
LVVA 186 — Liivimaa kubermangu maamõõdu- ja reguleerimiskomisjon, 1140 s, 1923–1859.
LVVA 6828 — Kaartide ja plaanide kollektsioon, 13339, 1567–1945.
RGIA 379 — Департамент государственных имуществ МФ, 10729 s, 1798–1838.
RGIA 384 — Второй департамент МГИ, 22446 s, 1817–1869.
EAA 418-1-6369. Дело по обвинению арендатора имения Паттенгоф в растрате описанного имущества, 1892–1892.
EAA 931-1-10643. Pati mõisa vakuraamat, 1806.
EAA 3760-3-6240. Pati mõisa kinnistutoimik, 1876–1939.
EAA 2421-1-299. Дело о ревизии казенного имения Паттенгоф, 1877–1885.
EAA 2421-1-307. Дело о ревизии казенного имения Паттенгоф, 1882–1888.