Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Jäärja mõis - EAA.3763
Gut Saarahof
Имение Саарагоф

Ajalugu

Rüütlimõis Pärnumaal Saarde kihelkonnas.
Varasem nimi: Gerger.
Karjamõisad: Kaasiku, Kiisa, Veelikse.
1861. a eraldati Jäärja mõisast Tali mõis.
Jäärja mõisast on teateid 1442. a-st. 1473. a oli omanik Claus Albedyll, kes päris selle oma isalt. 1518. a sai omanikuks tema poeg Hans. Pärast Liivi Ordu lagunemist oli mõis Gotthard Ledebühreni valduses. Pärast tema surma kinkis kuningas Sigismund August mõisa Johann Büringile. 1599. a kuulus mõis tema pojale Friedrichile.
1636. a loovutas kuninganna Kristiina eestkostevalitsus mõisa Engelbrecht von Mengdenile. Perekond Mengdeni omanduses oli mõis kuni 1683. a-ni, mil see redutseeriti. 1712. a restitueeriti mõis Anna Margareta von Banckau (snd Mengden) pojale Otto Conradile. 1750. a sõlmitud pärandijagamislepingu järgi omandas mõisa Barbara Helena von Bussen (snd Banckau). Perekond Busseni omanduses oli mõis kuni 1791. a-ni, mil selle ostis Anna Martha von Ditmar. 1796. a omandas mõisa Andreas Anton Gustav von Engelhardt. 1838. a pantis ta mõisa parun Richard Friedrich von Ungern-Sternbergile. Ungern-Sternbergi suguvõsa omanduses oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimane võõrandamiseelne omanik oli Johannes von Ungern-Sternberg. Tänapäeval asub mõisa peahoones RMK Jäärja metskonna kontor.

Materjal

Toimikud Jäärja mõisa pantimise ja ostu-müügi (1838–1869), piiritülide (1837–1847) ja Tali karjamõisa müümise (1860–1861) kohta; talude rendi- (1869–1919) ja ostu-müügilepingud (1870–1907); moonakamaade (1894–1918), kõrtsi (1870), tuule- (1891–1918) vesi- ja saeveski (1870–1918) rendilepingud; metsavahi teenistuslepingud (1898–1918); talumaade kirjeldused (1836, 1841); toimik vaestemaja ja koolimaade rentimise kohta (1874–1916); Veelikse karjamõisa piimarendilepingud (1888–1905); vakuraamatud (1817, 1855–1860); reskontro (1870–1916); rendirahade tasumise raamat (1875–1919); kassadokumendid (1881–1916); kirjavahetus majandusküsimustes (1887–1917) ja lepingud (1814–1913); Jäärja mõisa talude, karjamõisate, mõisa-, põllu- ja heinamaade kaardid (19.–20. saj), maaparandusplaan (1871).

Seonduv aines

EAA 1426 — *Perekond Engelhardt, 24 s, 1776–1926.
EAA 1423 — *Perekond Ungern-Sternberg, 298 s, 1584–1939.
EAA 567-3-152. Akte betreffend das Gut Saarahof (Resolution, Briefe, Rechnungen), 1710–1784.
EAA 2469-1-130. Jäärja mõisa laenutoimik, 1873–1914.
EAA 2469-3-315….317. Jäärja mõisa laenutoimikud, 1805–1912.
EAA 3760-3-2094. Jäärja mõisa kinnistutoimik, 1869–1938

Kirjandus

Hagemeister II, lk 162–163.
Pärnumaa mõisad, lk 126–129.
Pärnumaa mõisad ja mõisnikud, lk 20–23.
Stryk I, lk 327–328.