Fondiloend

Are mõis - EAA.5206
Gut Arrohof
Имение Арогоф

Ajalugu

Rüütlimõis Pärnumaal Pärnu-Jaagupi kihelkonnas.
Algselt kroonumõis. 1782. a oli veel riigi omanduses, hiljem läks eravaldusse. 1793. a pantis Caroline Elisabeth von Maydell mõisa Carl Gustav von Fischbachile, kes omandas mõisa 1797. a. Fischbachi suguvõsa omanduses oli mõis kuni 1854. a-ni, seejärel läks enampakkumisele. 1856. a oksjonil omandas selle Jegor von Sievers, kuid vastavalt Liivimaa õuekohtu 03.05.1856 otsusele said Fischbachi pärijad mõisa tagasi. Samal aastal sõlmitud pärandijagamislepingu alusel omandasid mõisa õed-vennad Wartmannid, kes müüsid selle parun Adolf Pilar von Pilchaule. Pilar von Pilchau perekonna valduses oli mõis kuni 1896. a-ni, mil selle omandas Felix von Berg. 1904. a ostis mõisa Reinhold Magnus von Nasackin ja 1915. a Walter Jacob Konstantin von Baggehufwudt (Baggo), kes oli ka mõisa viimane võõrandamiseelne omanik.

Materjal

Walter von Baggo kirjavahetus abikaasa ja tuttavatega (1922–1925); Are mõisa vakuraamat (1858), piirikaart (1868), majapidamis-, inventari- ja arveraamatud (1897–1934); talupoegade nimekiri (1715), rendi- ja töölepingud (1915–1920); Alexander von Lilienfeldi (1893–1912) kirstu foto.

Seonduv aines

EAA 2469-3-294, 295. Are mõisa laenutoimikud, 1823–1912.
EAA 3760-3-547. Are mõisa kinnistutoimik, 1874–1937.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 155.
Pärnumaa mõisad ja mõisnikud, lk 7.
Stryk I, lk 307–308.