Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Are mõis - EAA.5206
Gut Arrohof
Имение Арогоф

Ajalugu

Rüütlimõis Pärnumaal Pärnu-Jaagupi kihelkonnas.
Algselt kroonumõis. 1782. a oli veel riigi omanduses, hiljem läks eravaldusse. 1793. a pantis Caroline Elisabeth von Maydell mõisa Carl Gustav von Fischbachile, kes omandas mõisa 1797. a. Fischbachi suguvõsa omanduses oli mõis kuni 1854. a-ni, seejärel läks enampakkumisele. 1856. a oksjonil omandas selle Jegor von Sievers, kuid vastavalt Liivimaa õuekohtu 03.05.1856 otsusele said Fischbachi pärijad mõisa tagasi. Samal aastal sõlmitud pärandijagamislepingu alusel omandasid mõisa õed-vennad Wartmannid, kes müüsid selle parun Adolf Pilar von Pilchaule. Pilar von Pilchau perekonna valduses oli mõis kuni 1896. a-ni, mil selle omandas Felix von Berg. 1904. a ostis mõisa Reinhold Magnus von Nasackin ja 1915. a Walter Jacob Konstantin von Baggehufwudt (Baggo), kes oli ka mõisa viimane võõrandamiseelne omanik.

Materjal

Walter von Baggo kirjavahetus abikaasa ja tuttavatega (1922–1925); Are mõisa vakuraamat (1858), piirikaart (1868), majapidamis-, inventari- ja arveraamatud (1897–1934); talupoegade nimekiri (1715), rendi- ja töölepingud (1915–1920); Alexander von Lilienfeldi (1893–1912) kirstu foto.

Seonduv aines

EAA 2469-3-294, 295. Are mõisa laenutoimikud, 1823–1912.
EAA 3760-3-547. Are mõisa kinnistutoimik, 1874–1937.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 155.
Pärnumaa mõisad ja mõisnikud, lk 7.
Stryk I, lk 307–308.