Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Abja mõis - EAA.1406
Gut Abia
Имение Абья

Ajalugu

Rüütlimõis Pärnumaal Halliste kihelkonnas.
Teine nimi: Vietingsgut (omanike nime järgi).
Karjamõisad: Siitame, Vanamõisa (1811. a-st omaette mõis).
Varasemad teated mõisa kohta pärinevad 1582. a-st, mil see kuulus perekond Vietinghoffile. 1611. a pantisid pärijad mõisa Jürgen Helffreichile. 1630. a sai omanikuks Reinhold Fersen ja 17. saj kuulus mõis Fersenitele. 1723. a läks mõis parun Mauritz von Posse omandusse. 1799. a-st kuni 1919. a võõrandamiseni oli mõis perekond Stackelbergi omanduses. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Karl (Charles) von Stackelberg.
Pärast mõisa võõrandamist töötas mõisahoones kodumajanduskool, 1956–1992 lastekodu ja 1992–2003 Abja piirivalvekordon. Alates 2007. a-st on mõis eraomanduses.

Materjal

Töölepingud (1792–1884) ja talude rendilepingud (1856–1885); kirjavahetus maanõunike kolleegiumi, Pärnu III kihelkonnakohtu, Viljandi sillakohtu, vallakohtute jt-ga (1736–1914); mõisa majapidamisaruanded (1787–1870); Stackelbergile saadetud kirjad sõpradelt ja tuttavatelt isiklikes asjus (1793–1818); Liivimaa õuekohtu kiri viinavabriku kautsjoni kohta ja viinavabriku rentniku aruanded viinamüügi kohta (1812–1873); mõisa hoonete ja inventari nimekiri (1813–1814); Charles von Stackelbergi märkmed Soome kommunaal- ja keeleseaduse kohta (1920); mõisamaade kuivendamise kaardid, projektid ja eelarved (1909–1926); kaardid ja plaanid elektrijaama sisseseadmise kohta; Abja (1855, 1869) ja Vanamõisa (1855) mõisa kirjeldus- ja hindamisraamat; rentnike reskontro (1901–1903); arved ja kviitungid (1789–1835).

Seonduv aines

EAA 1862 — *Perekond Stackelberg, 1922 s, 1399–1942, 1986.
EAA 3240 — *Perekond Fersen, 58 s, 1666–1938.
EAA 858-1-7715. Relation in Sachen der Witwe des verstorbenen Landrats H. von Fersen, A. M. von Tiesenhausen wider den Obersten R. J. von Fersen wegen des Testaments des Mannes der Ersteren betreffend das Gut Abia, 1685.
EAA 2469-1-577. Abja mõisa laenutoimik, 1807–1926.
EAA 2469-3-280….282, 284, 285. Abja mõisa laenutoimikud, 1805–1913.
EAA 3760-3-1, 2. Abja mõisa kinnistutoimikud I–II, 1853–1939.

Kirjandus

Hagemeister II, lk 167–168.
Helju Lehesmets. Abja mõis läbi aegade. Abja: H. Lehesmets, 2001–2004.
Stryk I, lk 302–304.
Pärnumaa mõisad, lk 94–99.