Fondiloend

Tagavere mõis - EAA.1339
Gut Tackfer
Имение Такфер

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Lääne-Nigula kihelkonnas.
Fideikomiss alates 1884. a-st.
Tagavere mõisa mainitakse esimest korda 1493. a. 1563. a müüs Jorgen Hoeseden mõisa oma onule Claus Aderkasile. 1589. a ostis mõisa Johann Zoege lesk Margaretha von Gilsen. 1616. a päris mõisa Gabriel Oxenstierna, kes müüs selle 1650. a Salajõe ja Parivere (Penijõe) mõisnikule ja Kirimäe mõisa pandipidajale Fabian Aderkasile. Seejärel kuulus mõis tema järglastele.
1841. a müüdi Tagavere mõis oksjonil Gotthard Eugen von Ungern-Sternbergile ja 1852. a Alexandrine von Ungern-Sternbergile, kes ostis 1867. a oksjonilt ka Vidruka mõisa. 1884. a liideti Tagavere ja Vidruka mõis Võnnu, Jõesse, Keskvere ja Ungru fideikomissiga. 1903. a päris fideikomissi Ewald von Ungern-Sternberg, kelle vanaemale Charlotte Belowile kuulus Nõva mõis. Viimane Tagavere mõisnik enne riigistamist oli E. von Ungern-Sternbergi noorem vend Klaus. Mõisa peahoone on tänapäevaks hävinud.

Materjal

Södermanlandi hertsogi Karli tõend Claus Aderkasile (1574); patendid Fabian Aderkasi kindralmajoriks ülendamise ja Riias sõjaväe juhatajaks määramise kohta (1657–1660); Poola kuninga Johan (Jan) Kazimiri turbekiri reisiks Poola (1659); Tartu maakohtu kiri *Erastvere mõisa võlgade kohta (1834); Tagavere, Vidruka ja Essu mõisnike kirjavahetus Läänemaa adrakohtunike, *Eestimaa kroonupalati, Haapsalu nekrutite võtmise komisjoni jt-ga ümberkirjutamise, nekrutite võtmise, sildade ehitamise, võlgade tasumise jm asjus (1835–1933); Adolf von Ungern-Sternbergi kiri Eugen von Ungern-Sternbergile suvitamisest Haapsalus, Pürksi mõisa peahoone 16 aastat kestnud ehituse lõpetamisest, Noarootsi ja mandri ühendamisest Silma tammiga, Vidrukas peakraavi kaevamisest ja kirikutee rajamisest Lagenõmmele (1854); Theodor von Knoblocki kiri Eugen von Ungern-Sternbergile Vidruka majandamise ja Haapsalus korraldatava malevõistluse kohta (1854); Ungern-Sternbergide perekonnalegaadi kokkutulekute protokollid, aruanded ja kirjavahetus (1866–1891).
Tagavere mõisa valdusõiguslikud dokumendid (1591–1933); vakuraamatud ning mõisa ja talumaade kirjeldused (1648–1846); Aderkasi perekonna võla- ja pärandidokumendid (1633–1737); toimik Parivere ja Penijõe (1628–1691), Salajõe (1648–1701) ja Kirimäe (1656–1707) mõisa kohta; tõendid Haapsalu lossikirikus hauaplatsi ostmise kohta (1652); toimik Tõnismäe ja Toompea majade kohta (1658–1697); Kingima karjamõisa pandileping (1809); Hardu mõisa pandidokumendid (1812); kohtuprotokollid, otsused ja kirjavahetus Tagavere piiritülide kohta *Uugla, Taebla, Palivere ja Kärbla mõisaga (17. saj – 1836); Vidruka mõisa valdusõiguslikud dokumendid (1800–1854); Vidruka mõisa 1790.–1797. a sissetulekute aruanne; Nehatu, Illuste, Paatsalu ja Tamba mõisa rendileping (1843); Tagavere (1836–1837) ja Nõva (1834–1837) mõisa sissetulekute ja väljaminekute aruanne; Tagavere ja Vidruka aidaraamat (1841–1845); Kuramaa koolidedirektori Lutheri aruanded Tartu ülikooli tsensuurikomiteele tsenseeritud käsikirjade kohta (1806–1807); Samsonite perekonnalegaadi põhikiri (1853, trükis).

Seonduv aines

EAA 1423 — *Perekond Ungern-Sternberg, 298 s, 1584–1939.
EAM 104 — Ungern-Sternbergide arhiiv, 655 s, 1439–1938.
EAA 854-3-72, 73. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Aderkas).
EAA 854-3-423. Perekond Aderkas, 1900.
EAA 2069-1-36. Gabriel Oxenstierna müügikiri Fabian Aderkasile Tagavere mõisa kohta, 1650.
EAA 2069-2-846. Jorgen Höseden verkauft den Hof zu Tacker dem Clausen Aderkas, 1563.
EAA 2069-2-851. König Erich XIV belehnt seine Diener Hennrich Ruth, Hennrich von Fulde und Hans Chraff mit dem Kronshof Tackofer, 1564.
EAA 2486-1-1413. Tagavere mõisa laenutoimik, 1802–1929.
EAA 2840-1-312. Kaufbriefe,1793–1794.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.