Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tagavere mõis - EAA.1339
Gut Tackfer
Имение Такфер

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Lääne-Nigula kihelkonnas.
Fideikomiss alates 1884. a-st.
Tagavere mõisa mainitakse esimest korda 1493. a. 1563. a müüs Jorgen Hoeseden mõisa oma onule Claus Aderkasile. 1589. a ostis mõisa Johann Zoege lesk Margaretha von Gilsen. 1616. a päris mõisa Gabriel Oxenstierna, kes müüs selle 1650. a Salajõe ja Parivere (Penijõe) mõisnikule ja Kirimäe mõisa pandipidajale Fabian Aderkasile. Seejärel kuulus mõis tema järglastele.
1841. a müüdi Tagavere mõis oksjonil Gotthard Eugen von Ungern-Sternbergile ja 1852. a Alexandrine von Ungern-Sternbergile, kes ostis 1867. a oksjonilt ka Vidruka mõisa. 1884. a liideti Tagavere ja Vidruka mõis Võnnu, Jõesse, Keskvere ja Ungru fideikomissiga. 1903. a päris fideikomissi Ewald von Ungern-Sternberg, kelle vanaemale Charlotte Belowile kuulus Nõva mõis. Viimane Tagavere mõisnik enne riigistamist oli E. von Ungern-Sternbergi noorem vend Klaus. Mõisa peahoone on tänapäevaks hävinud.

Materjal

Södermanlandi hertsogi Karli tõend Claus Aderkasile (1574); patendid Fabian Aderkasi kindralmajoriks ülendamise ja Riias sõjaväe juhatajaks määramise kohta (1657–1660); Poola kuninga Johan (Jan) Kazimiri turbekiri reisiks Poola (1659); Tartu maakohtu kiri *Erastvere mõisa võlgade kohta (1834); Tagavere, Vidruka ja Essu mõisnike kirjavahetus Läänemaa adrakohtunike, *Eestimaa kroonupalati, Haapsalu nekrutite võtmise komisjoni jt-ga ümberkirjutamise, nekrutite võtmise, sildade ehitamise, võlgade tasumise jm asjus (1835–1933); Adolf von Ungern-Sternbergi kiri Eugen von Ungern-Sternbergile suvitamisest Haapsalus, Pürksi mõisa peahoone 16 aastat kestnud ehituse lõpetamisest, Noarootsi ja mandri ühendamisest Silma tammiga, Vidrukas peakraavi kaevamisest ja kirikutee rajamisest Lagenõmmele (1854); Theodor von Knoblocki kiri Eugen von Ungern-Sternbergile Vidruka majandamise ja Haapsalus korraldatava malevõistluse kohta (1854); Ungern-Sternbergide perekonnalegaadi kokkutulekute protokollid, aruanded ja kirjavahetus (1866–1891).
Tagavere mõisa valdusõiguslikud dokumendid (1591–1933); vakuraamatud ning mõisa ja talumaade kirjeldused (1648–1846); Aderkasi perekonna võla- ja pärandidokumendid (1633–1737); toimik Parivere ja Penijõe (1628–1691), Salajõe (1648–1701) ja Kirimäe (1656–1707) mõisa kohta; tõendid Haapsalu lossikirikus hauaplatsi ostmise kohta (1652); toimik Tõnismäe ja Toompea majade kohta (1658–1697); Kingima karjamõisa pandileping (1809); Hardu mõisa pandidokumendid (1812); kohtuprotokollid, otsused ja kirjavahetus Tagavere piiritülide kohta *Uugla, Taebla, Palivere ja Kärbla mõisaga (17. saj – 1836); Vidruka mõisa valdusõiguslikud dokumendid (1800–1854); Vidruka mõisa 1790.–1797. a sissetulekute aruanne; Nehatu, Illuste, Paatsalu ja Tamba mõisa rendileping (1843); Tagavere (1836–1837) ja Nõva (1834–1837) mõisa sissetulekute ja väljaminekute aruanne; Tagavere ja Vidruka aidaraamat (1841–1845); Kuramaa koolidedirektori Lutheri aruanded Tartu ülikooli tsensuurikomiteele tsenseeritud käsikirjade kohta (1806–1807); Samsonite perekonnalegaadi põhikiri (1853, trükis).

Seonduv aines

EAA 1423 — *Perekond Ungern-Sternberg, 298 s, 1584–1939.
EAM 104 — Ungern-Sternbergide arhiiv, 655 s, 1439–1938.
EAA 854-3-72, 73. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Aderkas).
EAA 854-3-423. Perekond Aderkas, 1900.
EAA 2069-1-36. Gabriel Oxenstierna müügikiri Fabian Aderkasile Tagavere mõisa kohta, 1650.
EAA 2069-2-846. Jorgen Höseden verkauft den Hof zu Tacker dem Clausen Aderkas, 1563.
EAA 2069-2-851. König Erich XIV belehnt seine Diener Hennrich Ruth, Hennrich von Fulde und Hans Chraff mit dem Kronshof Tackofer, 1564.
EAA 2486-1-1413. Tagavere mõisa laenutoimik, 1802–1929.
EAA 2840-1-312. Kaufbriefe,1793–1794.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.