Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Sipa mõis - EAA.1338
Gut Sipp
Имение Сипп

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Kullamaa kihelkonnas.
Varasem nimi: Libell.
Karjamõis: Kronenthal.
Sipa mõisa mainitakse Libelli nime all esimest korda 1414. a. 1617. a omandas mõisa Reinhold Fersen, kelle järeltulijate käes oli see 1816. a-ni. Siis ostis mõisa Gustav von Rosenthal. Temalt päris mõisa poeg Heinrich, kes kinkis selle 1891. a oma pojale Ernst von Wetter-Rosenthalile, kellelt mõis ka 1919. a maaseaduse alusel riigistati.
Tänapäeval asub mõisa peahoones lasteaed.

Materjal

Teenistuslepingud ja tunnistused (1914–1918); palgaraamatud (1913–1920, 1925–1931); aidaraamat (1919–1925); sissetulekute ja väljaminekute raamat (1915–1919), kirjavahetus Koluvere vallavalitsuse, W. Brinckfeldti jt-ga töötajate soovitamise, mõisa inventari jm asjus (1910–1930); lammaste karjatamise ja heinamaa rentimise tabel (1923); mõisamaade kaardid (1854–1904); talumaade kaardid (1893); Penijõe maaparandusprojekt (1913); Sipa härrastemaja veranda dateerimata joonis.

Seonduv aines

EAA 2638 — *Perekond Wetter-Rosenthal, 93 s, 1630–1905.
EAA 3240 — *Perekond Fersen, 58 s, 1666–1938.
EAA 11-1-162. Landrolle des Baltisch-Portschen Kreises, 1792.
EAA 854-2-2323. Restitutionsakten. Wieck. Band V, 1720.
EAA 863-1-501. Akte in Grenzstreitigkeitssachen zwischen den Gütern Sipp und Mennick, 1821–1823.
EAA 863-1-502. Akte in Grenzstreitigkeitssachen zwischen den Gütern Sipp und Kattentack.
EAA 2486-1-1326. Sipa mõisa laenutoimik, 1812–1929.
EAA 2840-1-9499. Sipa mõisa kinnistutoimik, 1858–1859.
ERA 58-4-958….960, 3106. Sipa mõisa likvideerimise toimikud, 1919–1936.
ERA T-76-1-11129. Epp Kangilaski. Sipa mõisa ajalooline õiend, 1983.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Kalev Jaago. Kullamaa kihelkonna mõisad. — Kullamaa kihelkond: kultuuriajaloost ja loodusväärtustest. Koostanud Lembitu Tarang. Kullamaa [Kullamaa Vallavalitsus], 2005, lk 54–63.
Läänemaa mõisad, lk 198–199.