Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Saastna mõis - EAA.1699
Gut Sastama
Имение Састама

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Karuse kihelkonnas.
Karjamõisad: Paga, Võigaste, Salevere, Järise (1845–1856).
Saastna on Matsalu mõisa endine osa ja rajati 1663. a Lihula mõisa kõrvalmõisana, selle omanik oli Claudius Tott. Mõis redutseeriti 1686. a ja restitueeriti 1729. a Totti pärijatele. 1733. a valdas mõisat Karin Baneri tütrepoja Thure Sigismund Horni lesk Regina (snd Ludlenska), kes abiellus hiljem Fabian von Duwalliga. 1738. a müüsid T. S. Horni pärijad mõisa tema väimehele Berend Reinhold von Delwigile. 1744. a müüs B. R. von Delwig mõisa Magnus Johann Fockile, kes müüs selle 1761. a Friedrich Daniel von Stackelbergile. 1788. a loovutas viimane mõisa oma vennapojale Wilhelm Gottfried von Stackelbergile. Samal aastal osteti Matsalu mõisniku käest Paga karjamõis koos Võigaste külaga ja liideti Saastna mõisaga.
1818. a pantisid W. G. von Stackelbergi pärijad Saastna mõisa kümneks aastaks Suure-Rõude mõisnikule Peter Edler von Rennenkampffile. 1837. a ostis ta mõisa avalikul müügil päriseks.
1845. a müüs tema lesk Eleonore Natalie von Wulfsdorff Saastna mõisa koos Paga, Salevere ja Järise karjamõisaga mehevennale, Tuudi mõisnikule Gustav von Rennenkampffile. 1854. a päris mõisa P. Edler von Rennenkampffi poeg Karl ja 1903. a viimase poeg Otto von Rennenkampff, kes oli ka mõisa viimane võõrandamiseelne omanik.
Saastna mõisa peahoone on lammutatud, Suure-Rõude mõisa peahoone on eravalduses ja seda kasutatakse elamuna.

Materjal

Saastna mõisa valdusdokumendid ja nende nimekiri (1738–1856), varaloendid (1818, 1845) ning mõisa- ja talumaade kirjeldused (1860); Suure-Rõude mõisa- ja talumaade kirjeldused (1871–1873); koopia 1689. a Suure-Rõude mõisa plaanist (1825); ülevaated Saastna mõisa, Paga ja Salevere karjamõisa hoonete ja saagikuse kohta (1818, 1826); garantiikiri Saastna talupoja Mihkli jätmise kohta Magnus Johan Fockile (1749); Johann Christian Holtzi kaebus Peter von Rennenkampffi vastu Ullaste küla Lause pere talupoegade aadlipäritolu küsimuses (1826); Saastna mõisa kohtumaterjalid Karuse kirikumaksude asjus (1765–1786); kubermanguvalitsuse kirjad Friedrich Daniel von Stackelbergile Saastna mõisa valdusõiguse (1776) ja Karuse kirikueestseisja kirjad kirikumaksude (1780) asjus; kirjad Rennenkampffidele Suure-Rõude mõisa- ja talumaade vahetamise, koolimaa väljamõõtmise, kuuendikumaa, kirikumaksude jm kohta (1872–1899); kreisirentei, Martna pastori Törne ja advokaat Bodisco kviitungid (1813, 1885, 1898); Saastna mõisatööliste palgaraamat (1916–1920); Saastna mõisa härrastemaja fassaadi joonis ja korruste plaanid (1853).

Seonduv aines

EAA 1323 — *Perekond Rennenkampff, 63 s, 1732–1919.
EAA 858-2-1652. Carl Jacob Helwig als Vormund der Kinder des seligen Kapitäns Henrich Johann Wrangell contra Kapitän Baron Andres Reinhold Rehbinder Arrendator von Sastama betreffend Rechenschaft über den Nachlass des Kapitäns Henrich Johann Wrangell und Abtretung des Arrendegutes desselben, Sastama, 1714.
EAA 858-1-2579. Akte in Rechtssachen der Familie Homburg genannt Lause wider die Besitzer des Gutes Sastama betreffend die Vindikation der Hoflage Salloper, 1821–1826.
EAA 858-1-8029. Kauf- und Verkaufsvertrag zwischen den Erben des Mannrichters Peter von Rennenkampf und Obrist und Ritter Gustav Magnus von Rennenkampf über das im Wiekschen Kreise Karusenschen Kirchspiels belegene Gut Sastama, 1845.
EAA 1862-4-16. Akte betreffend das Eigentumsrecht des Rittmeisters Wilhelm Gottfried von Stackelberg auf das Gut Sastama und die Hoflage Pagga, 1795–1796.
EAA 2486-1-1347. Saastna mõisa laenutoimik, 1802–1929.
EAA 2840-1-9489. Suure-Rõude, Tuudi ja Saastna mõisa kinnistutoimik, 1855–1856.
ERA 58-4-936….938. Saastna mõisa likvideerimise toimikud, 1920–1932.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Genealogie derer von Rennenkampff. Bd. I–III. Zusammengestellt von Lutz von Rennenkampff. Darmstadt: Dt.-Baltische Genealogische Gesellschaft; Köln: Lutz v. Rennenkampff, 2005–2007.
Läänemaa mõisad, lk 190–191.
Läänemaa mõisad ja mõisnikud, lk 106–108.