Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Putkaste mõis - EAA.1336
Gut Putkas
Имение Путкас

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Käina kihelkonnas.
Varasemad nimed: Hösenhof, Titfershof, Saulep.
Karjamõis: Aadma (1781–1792), hiljem iseseisev mõis.
Fideikomiss (1913).
Mõisa on esimest korda mainitud 1606. a, mõnedel andmetel 1564. a. 1626. a kuulus Jacob De la Gardiele, siis tema pojale Axel Juliusele. 17. saj lõpul mõis redutseeriti ja tagastati 1755. a Ebba Margaretha von Stenbockile (snd De la Gardie). Tema poeg Jacob Pontus pantis mõisa 1797. a Christian Renatus von Ungern-Sternbergile, kes loovutas selle 1799. a omakorda oma vennale Otto Reinhold Ludwigile. 1804. a saadeti viimane Siberisse ja mõis läks tema tütre Magdalena von Stackelbergi valdusse. 1836. a loovutas ta mõisa oma pojale Otto Alexander von Stackelbergile. Stackelbergi perekonna valdusse jäi Putkaste mõis kuni 1919. a riigistamiseni. Viimane omanik enne riigistamist oli Otto Magnus Jakob Peter Karl Adam von Stackelberg.
Pärast võõrandamist tegutses peahoones põllutöökool, nõukogude perioodil majandikontor ja klubi.

Materjal

Kirjad Eestimaa kubermanguvalitsuselt, Hiiumaa tollipunktiülemalt, konsistooriumilt jt-lt randunud laevalaadungi, laevade lastimise, salakaubaveo, passide jm kohta (1799–1873); Eestimaa Metsakaitse Komitee protokoll ja kirjavahetus metsa raieplaani rikkumise asjus (1911–1914); Otsa ja Loigu talu lepingud ja kirjavahetus (1910–1914); Emmaste mõisa hoonete ja Loigu talu maade kirjeldus (1910); aruanded Putkaste, Emmaste ja Orjaku mõisa majandamise, elanike arvu, viljasaagi jm kohta (1835–1912); inventariraamat (1911–1913); aida- ja karjaraamat (1912–1913); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1814–1913).

Seonduv aines

EAA 1862 — *Perekond Stackelberg, 1922 s, 1399–1942, 1986.
EAA 858-1-8097. Separations- und Teilungstransakt zwischen der Magdalena Charlotte Baronin Ungern-Sternberg und ihrer Kinder Peter Baron Ungern-Sternberg, Heinrich Baron Ungern-Sternberg und Magdalena Baronin von Stackelberg (geb. Ungern-Sternberg), 1805–1812.
EAA 2486-1-1351. Putkaste mõisa laenutoimik, 1818–1930.
EAA 2840-1-9480. Putkaste mõisa kinnistutoimik, 1926–1938.
ERA 39-2-366. Putkaste mõisa maade hindamise toimik, 1919–1929.
ERA 63-12-2406. Hiiu-Putkaste mõisa renditoimik.

Kirjandus

Kinnistute register.

Läänemaa mõisad, lk 174–175.
Läänemaa mõisad ja mõisnikud, lk 28–31.
Leo Tiik. Hiiumaast. Eriti Orjakust, Reigist ja Putkastest. — Kleio 1995, nr 4, lk 40–44.