Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Piirsalu mõis - EAA.2487
Gut Piersal
Имение Пирсаль

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Kullamaa kihelkonnas.
Karjamõisad: Roode, Annemõisa.
Piirsalu küla läänistati 1601. a velsker Claus Martensile, kes rajas mõisa. 1658. a omandas mõisa Magnus Gabriel De la Gardie. 1685. a mõis redutseeriti. 1732. a ostis mõisa Gustav Reinhold von Löwen, kelle pärija Detloff August von Schulmann müüs selle 1794. a koos Annemõisa karjamõisaga Cornelius von zur Mühlenile. 1817. a päris mõisa tema poeg Christian Ferdinand, kes omakorda pärandas selle 1853. a oma pojale Arthurile. 1901–1919 olid mõisaomanikeks tema pärijad. Viimased omanikud olid Ebba Rein (snd Mühlen) ja Bertha von zur Mühlen.
Mõisas tegutsesid saekaatrid, tellise- ja lubjaahjud. Suureks sissetulekuallikaks oli metsamüük.
Piirsalu mõisa peahoone on tänapäeval varemetes.

Materjal

Peterburi kalendrid koos Piirsalu mõisniku märkmetega mõisa majandamise, ajakirjade tellimise, ilmavaatluste, pruudile tehtud kingituste jm kohta (1816–1818, 1827, 1835–1836); talude rendilepingud (1860–1865); metsamajandamise raamatud (1900).

Seonduv aines

EAM 36 — Piirsalu mõisa kirjakogu, 132 s, 1601–1925.
EAA 11-1-305. Proklamations- und Einweisungsgesuch des Kornelius von zur Mühlen betreffend das vom Leutnant D. A. von Schulmann erkaufte Gut Pürsell nebst der Hoflage Annenhof, 1794–1796.
EAA 854-2-2323. Restitutionsakten. Wieck. Band V, 1720.
EAA 858-2-431. Rathsverwalter Hermann Clayhills Beklagter und Appellant, Pfandhalter von Piersal wider das Urteil des Wiekschen Manngerichts zu Piersal 19.07.1719 contra Kapitän Hinrich Johann von Schreiterfeld als Vormund der Kinder seinem seeligen Bruders Gerhard von Schreiterfeld, Kläger und Appellat betreffend Liquidation wegen des Gutes Piersal, 1720.
EAA 858-2-2186. Claus Martens zu Piersal contra Claus Ramm auf Padis-Kloster betreffend Abtretung von Corryöcki und Vritema unter Padis, da sie seinem Vater zugleich mit Piersal doniert seien, 1649.
EAA 858-2-2361. Assessor Per Reinhold Nieroth zu Piersal contra Landrat Gustav Reinhold Lode zu Udenküll betreffend Auslieferung eines entlaufenen Erbbauern, 1730.
EAA 2041-1-67.…69. Piirsalu mõisa majandamise ja valdusõiguse toimikud, 1678–1739.
EAA 2486-1-1325. Piirsalu mõisa laenutoimik, 1817–1929.
EAA 2606-1-144. Piirsalu mõisa vara rekvireerimise toimik, 1917–1918.
EAA 2607-1-181….188. Artur von zur Mühleni nõuded Piirsalu talurentnike vastu, 1894–1898.
EAA 2840-1-312. Kaufbriefe, 1793–1794.
EAA 5393-1-24. 1637. a pastorite koostatud nimekiri Eestimaa talupoegadest. Kserokoopia, originaal: SRA, Östersjöprovinsernas räkenskaper 5, 1637.
ERA 58-4-906….910. Piirsalu mõisa likvideerimise toimikud, 1920–1929.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Eesti esimest drenaaži otsimas. Koostanud Anto Juske jt. Haapsalu: Lääne Maaparandusbüroo, 1996.
Läänemaa mõisad ja mõisnikud, lk 86–88.
Piirsalu: [Läänemaa küla lugu. Koostajad Tõnu Valk jt]. Piirsalu: Piirsalu küla Selts MTÜ, 2008.