Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Keedika, Uugla ja Auaste mõis - EAA.1334
Güter Kedik, Udenküll und Wiesenau (Kreis Wiek)
Имения Кедик, Удекюль и Визенау

Ajalugu

Rüütlimõisad Läänemaal Lääne-Nigula kihelkonnas.
Peamõis oli Uugla. Keedika eraldati Uuglast 1800. ja Auaste 1843. a. 1817. a eraldati Uuglast Oru mõis.
Esimesed teated Uugla mõisa kohta pärinevad 1421. a-st, mil mõis kuulus Fahrens-bachide suguvõsale. Nende valduses oli mõis väikeste vaheaegadega 1628. a-ni, mil selle omandas Jacob De la Gardie. Viimase poeg Magnus Gabriel müüs 1679. a Uugla oma õetütre mehele Gustav Carl Banierile. 1725. a müüsid tema pärijad mõisa Eva von Knorringile. Knorringite suguvõsa käes oli Uugla 1800. a-ni, mil Charlotte Wilhelmine von Knorringi abikaasa Dettlof August von Schulmann omandas pärandi jagamise aktiga Uugla koos Auaste karjamõisaga. Sama aktiga omandas ta ka Keedika mõisa. Schulmannide käes oli Uugla kuni 1904. a-ni, mil selle ostis Ludwig von Knorring. 1915. a ostis ta ka Auaste mõisa, mis oli kuni 1676. a-ni Schulmannide, 1876–1900 Aleksander Clodt von Jürgensburgi ja 1900–1914 Benno von Wedeli omanduses olnud. Keedika mõis oli kuni 1919. a maaseaduseni Knorringi perekonna käes.
1915. aastaks oli kõigi kolme mõisa omanik Ludwig von Knorring, kes ise elas Saksamaal. Mõisaid majandas alates 1905. a-st Gustav von Knorring Adilast; ta sai 1912. a mõisa rentnikuks, 1923. a Uugla jäänukmõisa rentnikuks ja hiljem omanikuks, kuna tema poeg Gustav oli osa võtnud Vabadussõjast ja teenis Eesti Vabariiki sõjaväeprokurörina.
Kõigi kolme mõisa peahoone on hävinud ja säilinud vaid varemed.

Materjal

Keedika ja Auaste talu- ja mõisamaade kirjelduse raamatud (1871, 1906); Uugla mõisamaade plaanid (1902); Uugla ja Auaste melioratsioonitööde toimikud koos plaanidega (1911–1914); Keedika mõisa metsade plaan (1878); mõisa- ja talumaa piiriprotokoll (1859) ja talude ostu-müügilepingud (1871–1917).
Kirjavahetus ja toimikud majandusküsimustes (1803–1937), sh *Eestimaa rüütelkonna peamehe, Läänemaa rekvireerimiskomisjoni ja riigipanga määrused, ringkirjad ja teadeanded, Ludwig von Knorringi kirjad Gustav von Knorringile (1905–1922), maareformi läbiviimise materjalid, tõendid Keedika ja Uugla kooli kruntide omandiõiguse kohta, lepingud metsa majandamise kohta, tõukarja tunnistused ja rentnike nõudeasjad Knorringite vastu.
Arve- ja majapidamisraamatud, inventarinimistud ja nimekirjad (1895–1930), sh *Eestimaa Jahisõprade Seltsi arveraamat, trahvirahade tabel ja teade seltsi preemiate kohta, noorkarja registreerimise ja meierei raamatud, Uugla mõisas registreeritud kultuuriajaloolise väärtusega esemete nimekiri.
Ülemmaakohtu materjalid Vahastu metsaraie kohta (1803–1804); Vahastu mõisa rendileping (1818); Järvamaa adrakohtuniku teadaanne Vahastusse (1823).
Perekonnaliikmete surmateated jt isiklikud dokumendid (1841–1919), sh Sophie von Knorringi päevik (1841), Gustav Knorringi relvaluba (1918) ja kaitseliidu tunnistus.

Seonduv aines

EAA 1372 — *Adila mõis, 23 s, 1805–1905.
EAA 1382 — *Ilmatsalu mõis, 5 s, 1896–1898.
EAA 1397 — *Kahkva mõis, 8 s, 1817–1910.
EAM 18 — Uugla mõisa kirjakogu, 16 s, 1626–1915.
EAA 63-22-275. G. von Knorringile Auaste mõisast võõrandatud maade kompenseerimise toimik, 1929–1933.
EAA 854-2-521. Konfirmation und die Bekräftigung der Privilegien, Rechte und Gerechtigkeiten der Ritter- und Landschaft des Fürstentums Estland. 19. saj koopia.
EAA 1674-2-113. Kogutud genealoogilised materjalid (Knorring).
EAA 1850-1-124. Genealoogilised tabelid (Knorring), 1676–1931.
EAA 1850-1-562….571. Knorringite perekonnaliikmete fotod.
EAA 2486-1-1417. Auaste mõisa laenutoimik, 1865–1929.
EAA 2486-1-3283. Auaste talu- ja mõisamaade hindamise toimik, 1870–1906.
EAA 2486-2-1936. Keedika mõisa laenutoimik, 1899–1916.
EAA 2486-2-4510. Auaste talu- ja mõisamaade hindamise toimik, 1899–1920.
EAA 2486-3-3270. Auaste mõisa maaparandustööde toimik, 1910–1913.
EAA 2840-1-9461. Paslepa ja Keedika mõisa kinnistutoimik, 1844–1878.
EAA 2840-1-9517. Uugla ja Auaste mõisa kinnistutoimik, 1801–1887.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Läänemaa mõisad, lk 226–227 (Uugla).
Läänemaa mõisad ja mõisnikud, lk 8–9 (Auaste), lk 21–22 (Keedika), lk 131–132 (Uugla).