Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kassari mõis - EAA.1333
Gut Kassar
Имение Кассар

Ajalugu

Rüütlimõis Läänemaal Pühalepa kihelkonnas.
Endised nimed: Õunaku, Saare.
Karjamõis: Aunaku (Õunaku).
Kassari eraldati *Vaemla mõisast 18. saj algul, kui mõisnik Fritz Wachtmeister andis Aunaku (hilisema nimetusega Kassari) mõisa oma tütrele Charlotte Eleonore von der Pahlenile kaasavaraks. 1758. a ostis mõisa Heinrich Caspar von Stackelberg, kes oli 1746. a omandanud ka *Vaemla mõisa. Perekond Stackelbergi valduses oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. 1909. a sai mõisa omanikuks Eduard August Arthur Ludwig von Stackelberg. Pärast tema surma 1910. a jäi mõisa majandust juhtima tema lesk Mathilde von Uexküll Haimrest, kuid mõisaomanikeks kinnistati 1912. a õde-venda Justus ja Sophie von Stackelberg.
1928. a hävis mõisa peahoone tulekahjus.

Materjal

Eestimaa rüütelkonna maapäevade otsused (1896–1907); Eestimaa kuberneri määrus kangete alkohoolsete jookide müümise kohta (1900); Saksa okupatsioonivõimude korraldused (1918) ja rüütelkonna asutuste kirjad sadamasildade ehitamise, roohinna, viinamonopoli, müüdud talude, metsa hindamise jm kohta (1885–1908); Läänemaa ülemkirikueestseisja ringkirjad (1885–1886); Tallinna toomkooli põhikirja projektid (1892, 1905); Kuuda leprosooriumi põhikiri (1896); Bernhard ja Conrad von Uexkülli vaheliste lepingute mustandid (1881–1884); Kassari mõisa pärandijagamislepingud (1909–1910); J. Schmidti kiri Eduard von Stackelbergile Vaemla aia hooldamise ja rukkivajaduse kohta (1845); Arthur von Stackelbergi telegrammid (1884–1902), vürst Sergei Šahhovskoi kiri Elisabeth von Uexküllile Uue-Virtsu vene kiriku tarbeks maa eraldamise kohta (1885); C. von Middendorffi kiri Freymannile Kassari kõrtsi müümise ja kõrtsmiku kauplemisloa kohta (1888); Lihula mõisniku A. von Buxhoevedeni kirjad A. von Stackelbergile koolide revideerimise kohta (1889); Emmaste vallavalitsuse palve küttepuude raiumise (1895) ja laevakapten Gustav Oengo kiri A. von Stackelbergile laevaliikluse (1902) kohta; mõrvatud maanõunik Otto von Budbergi toetusfondi üleskutse (1907); Kassari mõisavalitseja kirjad Mathilde von Stackelbergile mõisa majandamise kohta (1911–1916); aidaraamat (1777–1823); tööpäevade arvestusraamat (1869–1888); kassaraamat (1907–1908); Kassari metsakorralduse raamat (1912); S. von Stackelbergi (1904–1917) ja J. H. von Stackelbergi hoiuraamat (1909–1917); tõukarja kontrollraamat (1914–1915); arvepidamislehed ja aruanded (1841–1918); arved ja kviitungid (1856–1916); varaloendid (1870–1910) ja Vene sõjaväe tekitatud kahjude nimekiri (1918); pulmakutsed, matuselehed ja surmateated (1844–1918); Stackelbergi kirjavahetus A. von Huene, R. von Stackelbergi jt-ga perekondlikes asjus (1874–1918); toomkooli õpilaste tänukirjad pastor Strombergile (1915) ja luuletus toomkooli köögi auks (1918).
Kassari mõisamaade kaardid, mõisamaade kirjeldused (1882–1885); Vormsi pastoraadi maade kirjeldus (1900?); Helterma sadamasilla plaan (1904); Ida-Aasia ja Venemaa kaardid koos tagumistele külgedele joonistatud lauamängudega; Stackelbergide vapi tikkimise kavand; Leipzigi ülikooli tudengite grupifoto (1908).

Seonduv aines

EAM 20 — Kassari mõisa kirjakogu, 42 s, 1566–1908.
EAA 854-5-1078. Akte betreffend das Gut Kassar, 1899–1916.
EAA 2840-1-9313. Kassari mõisa kinnistutoimik, 1873–1933.
ERA 58-4-753….755. Kassari mõisa likvideerimise toimikud, 1922–1928.

Kirjandus

Kinnistute register.

Hiiumaa mõisad ja mõisnikud, lk 13–16.