Fondiloend

Palu mõis - EAA.1358
Gut Pallo
Имение Палло

Ajalugu

Rüütlimõis Järvamaal Peetri kihelkonnas.
Teised nimed: algselt kandis nime Hermannsberg, kuni 1840. aastateni Suurpallo.
1907. a liideti Palu mõisaga Põhjaka mõis.
1564. a vakuraamatus on mainitud Suur-Palu küla, mis kuulus Mäo mõisale, 1594. a läänistati Hans Kranckile. 1614. a valdas maid Jost Taube. 1639. ja 1641. a on omanikuna nimetatud Thomas Luhri. Tõenäoliselt rajati sellel ajal ka mõis. 1696. a mõis redutseeriti, kuid 1715. a tagastati Luhri (Luhren) pärijaile. 1727. a müüsid Christian Schmaltz ja Georg Schmaltzi lesk Elisabeth Lanting mõisa Herman Adrian Römerile, kes müüs mõisa 1735. a Ulrich Johann Brümmerile. 1742. a omandas mõisa avalikul müügil Jacob Heinrich von Swenghelm ja müüs 1751. a edasi parun Conrad Friedrich von Meyendorffile. 1774. a müüsid viimase pärijad mõisa Johann von Brevernile, kes pantis mõisa 1790. a Christian von Bellawaryle. 1810. a muudeti pandileping ostu-müügilepinguks. 1836. a müüs Anna Elisabeth Catharina von Bellawary mõisa paruness Wilhelmine Juliane von Stackelbergile (snd Kursell). Stackelbergi perekonnale kuulus mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Pärast Leo von Stackelbergi surma 1919. a päris mõisa tema ema Helene von Stackelberg.

Materjal

Heinrich von Luhreni laenuobligatsioni koopia (1646); väljavõte Palu ning Kahala mõisa vahelisest piirikokkuleppest (1654); Palu mõisa omaniku Hendrich von Luhreni võlakohustus (1655); kirjavahetus, kohtuotsused ja dokumendid Palu mõisa valdusõiguse kohta (1652–1864); Chr. von Bellawary emale Margareta Elisabeth von Knorringile antud tõendid makstud raha kohta (1783–1791); Fromhold von Knorringi päranditombu jagamise leping ja võlgade loetelu (1781); kirjad talupoegade müümise kohta Chr. von Bellawaryle (1795); *Eestimaa rüütelkonna peamehe instruktsioonid (1804–1814); Annette von Bellawary maksutõend (1814); koopia Kuksema mõisa üleandmise lepingust (1843); *Eestimaa ülemmaakohtu tunnistus Eivere mõisa pärijate kinnitamise kohta (1861); Patrick William von Stackelbergi ja tema abikaasa Wilhelmine Juliana päranditombu jagamise leping (1870–1872); Palu küla maade kirjeldus (1817); Palu mõisa- ja talumaade piiri-, põllu-, heinamaade kaardid (18.–20. saj), mõisahoone (1880?), sulastemaja ja kuivati (1913) plaanid.

Seonduv aines

EAA 1352 — *Eivere mõis, 128 s, 1621–1918.
EAA 1678 — *Triigi, Koigi, Laimetsa ja Prandi mõis, 153 s, 1528–1918.
EAA 854-5-917. Akte betreffend das Gut Pallo, 1891–1917.
EAA 858-2-1443. Seligen Herrn Kapitän Wolmar Johann Grass’ Witwe Frau Agneta Sophia Völkersahm und ihr curatorio nomine Kreiscommissarius Henrich Johann Tuntzelmann contra Major Erich Helmich von Kaulbars als Pfandbesitzer des Gutes Suurpallo betreffend Anerkennung ihres Pfandrechts an das Gut Suurpallo, 1734.
EAA 862-1-805. Akte in Sachen der Krügerschen Erben wider Luhrenschen Erben wegen des zum Konkurs proklamierten Gutes Suurpallo, 1742.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Järvamaa mõisad, lk 162–163.
Järvamaa mõisad ja mõisnikud, lk 101.
Rittergüter im Kreise Jerwen, lk 115–116.
Wistinghausen, lk 200.