Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Muraste mõis - EAA.1697
Gut Morras
Имение Моррас

Ajalugu

Rüütlimõis Harjumaal Keila kihelkonnas.
Varasemad nimed: Murrast, Kurba.
1594. a pantis kuningas Sigismund III Muraste küla Balzar Vegesackile, 1619. a kinnitas kuningas Gustav II Adolf selle tema lesele. 1626. a läänistas kuningas Gustav II Adolf seni Hans von Treydenile panditud tühja Kurba küla Ericus Beckile, kes ostis Bernhard von Lievenilt ka Meriküla küla. Neist kujunes mõis.
1650. a müüs E. Beck Kurba (Muraste) oma pojale Heinrichile, kes müüs selle 1653. a Henning Grassile. 1682. a ostis Muraste koos Kurba küla ja Ropstali maatükiga Tallinna kaupmees Caspar Raedtken (Ratken).
1686. a jättis redutseerimiskomisjon mõisa Caspar Ratkeni väimehele Thomas zur Mühlenile rendile. 1741. a müüsid tema pärijad mõisa Georg Johann von Albedyllile, kes 1743. a loovutas mõisa Agneta Margaretha von Kaulbarsile. 1822. a päris mõisa tema teise abikaasa Anton Ludwig von Westphaleni vennatütar Gertrude Caroline von Maydell, kes pärandas selle oma tütrele Amalie von Myllerile. 1848. a müüs A. von Myller mõisa Nikolai Otto Leonhard von Krusensternile. 1856. a pantis viimane mõisa Alexander Ernst Magnus von Wolffile, kes 1857. a loovutas selle Rannamõisa mõisa omanikule Otto von Budbergile. 1859. a sai O. von Budberg mõisa pärusomanikuks. 1880. a ostis Rannamõisa ja Muraste mõisa Konstantin von Weymarn. Perekond Weymarnile kuulusid mõisad kuni 1919. a võõrandamiseni. Viimased võõrandamiseelsed omanikud olid K. von Weymarni lesk ja lapsed.
1920. a asutati mõisahoonesse lastekodu, mis tegutses 1995. a-ni. 2001. a puhkenud tulekahju muutis peahoone varemeteks.

Materjal

Vakuraamat (1803–1805); talude rendilepingud (1821–1826); töölepingud (1822–1826); maksukviitungid (1855–1857).

Seonduv aines

EAA 854-2-568. Regesten von Jahren 1590−1710 des Osten-Sacken. Band IV.
EAA 854-2-2225. Akte betreffend das Eigentumsrecht, die Verpachtung und den Zustand der Güter. Band IX, 1756–1769.
EAA 854-2-2320. Restitutionsakten. West-Harrien. Band II, 1727.
EAA 854-7-400. Donationsbriefe, Kauf- und Verkaufs-, Pfand- und Arrendekontrakte u. a. Dokumente betreffend das Eigentums- oder Nutzungsrecht auf die Güter Morras, Merreküll und Kurba. Namentliche Liste der Morrasschen Gutsbesitzer von Jahren 1653–1743, 1626–1822.
EAA 854-7-408. Versicherungs- und Eviktionsbrief des Gustav Grass an Caspar Radeken betreffend das Gut Morras, 1680.
EAA 854-7-409. Extrakt aus dem Schwedischen Inquisitionsprotokoll nebst Wackenbuch des Gutes Morras. Angaben über Hofäcker, Heuschläge, Wald, Krüge, Mühlen, Fischerei und Gutsgrenze, 1686.
EAA 858-2-1441. Die Gebrüder Henning Otto und Johan Gustav Grass, Söhne des Henning Grass zu Morras und der Frau Hilgart Delwig contra ihren Stiefvater Leutnant Hans Heinrich Brümmer betreffend Forderungen aus dem Erbtransakt über ihres Vaters Nachlass, 1682.
EAA 858-2-2290. Oberstleutnant Conrad Hermann von Mühlen als Sohn erster Ehe des Bürgermeisters Thomas zur Mühlen zu Morras contra die anderen Erben des Thomas zur Mühlen betreffend ausschliessliches Anrecht an Morras und am Nachlass seiner verstorbenen leiblichen Brüder und Schwestern, 1727.
EAA 860-1-799. Grass, Henning Friedrich von Gut Murrast, 1768–1787.
EAA 2486-1-1139. Muraste mõisa laenutoimik, 1823–1929.
EAA 2840-1-9421. Muraste mõisa kinnistutoimik, 1822–1889.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Harjumaa mõisad, lk 120–121.
Harjumaa mõisad ja mõisnikud, lk 118–120.