Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kuusiku ja Kabala mõis - EAA.1373
Güter Saage und Kappel
Имения Сааге и Каппель

Ajalugu

Rüütlimõisad Harjumaal Rapla kihelkonnas.

Kuusiku mõis

Karjamõisad: Kasiemen, Koikse.
Mõisa kohta on teateid 1467. a-st. 1493. a andis Jacob Deckeni lesk Gerdrud mõisa oma vennale Jürgen Wrangellile. 1544. a läänistati mõis Ewert Wrangellile. Wrangelli suguvõsa valduses oli mõis 1724. a-ni, mil mõisa päris Moritz von Wrangelli väimees Georg Gustav von Hastfer. 1720. a oli mõis tema poja Otto Jürgeni valduses, kuid pärandijagamislepinguga jäi talle vaid Koikse karjamõis. Kuusiku peamõis läks Moritz von Wrangelli tütre Johanna Sidonia von Krusensterni lastele. 1726. a müüsid nad Kuusiku mõisa oma onule O. J. von Hastferile tagasi. Temalt päris mõisa poeg Otto Ernst von Hastfer, kellelt läks mõis tema äia Thomas von Dellingshauseni valdusse. 1791. a loovutas viimane mõisa oma tütrele, O. E. von Hastferi abikaasale Gustaviana Christina von Hastferile, kellelt päris mõisa tema teine abikaasa Georg von Lilienfeld. 1835. a päris Kuusiku ja Sikeldi mõisa viimase poeg Otto Gustav von Lilienfeld. Lilienfeldi suguvõsa valduses oli mõis kuni 1919. a võõrandamiseni. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Otto von Lilienfeld.

Kabala mõis

Mõisa on esimest korda mainitud 1469. a. Kuni 1617. a-ni oli perekond Nierothi valduses. 1641. a oli omanik Heinrich von Hastfer ja 1677. a tema lesk Margaretha. 1685. a reduktsioonikomisjoni otsusega vabastati Kabala mõis reduktsioonist. 1720. a oli mõis Heinrich von Hastferi pojapoja Jürgen (Georg) Gustavi valduses. 1783. a ostis mõisa avalikult müügilt Johann Friedrich von Krusenstern, kes pantis selle 1788. a oma väimehele Otto Gotthard von Bistramile. Tema loovutas pandi 1797. a Fromhold Heinrich von Vietinghoffile, kes sai 1808. a Kabala mõisa pärusomanikuks. 1824. a pantisid tema pärijad mõisa kümneks aastaks Konstantin von Benckendorffile. Benckendorffi perekonna valduses oli mõis kuni 1874. a-ni, mil markiis Catherine d’Assche (lesena Benckendorff) müüs Kabala ja Kehtna mõisa Otto Hermann von Lilienfeldile, kellest 1897. a sai ka Kuusiku mõisa omanik. 1911. a päris mõisa tema poeg Otto von Lilienfeld, kes oli ka mõisa viimane võõrandamiseelne omanik.

Materjal

Kabala mõisa (1874) ja talumaade (1909) ning Jalase küla (1898) kirjeldus; Kuusiku mõisa ja talumaade kirjeldus (1848); mõisatööliste nimekiri (1916–1917); Lilienfeldi perekonnalegaadi dokumendid (1919–1939); Otto von Lilienfeldi testament (1891–1892); metsa majandamise dokumendid (1851–1922); talude, veskite rendi- (1859–1916) ja ostu-müügilepingud (1861–1911); rendi ülesütlemise lepingud (1892–1895); kirjavahetus hooldusasutustega ja koolidirektoritega Tallinna toomkooli, Kuuda seminari jt õppeasutuste (1857–1862) ning mõisa rentimise küsimustes (1920–1926); Kabala ja Kuusiku mõisa pearaamat (1920–1925).
Eestimaa ja Riia kubermangu kaardid (1770); Kabala ja Kuusiku mõisa piirikaardid (18.–19. saj); Kuusiku mõisa, karjamõisa ja talude kaardid (19.–20. saj); Kabala mõisa ja talude kaardid (19.–20 saj); Kabala ja Kuusiku mõisa melioratsiooniplaanid (19.–20. saj).

Seonduv aines

EAA 3-1-454. Kaufkontrakte der Güter, der Grundstücke und Immobilien, 1722–1728.
EAA 854-2-2320. Restitutionsakten. West-Harrien. Band II, 1720.
EAA 858-1-2149. Akte in Konkurssachen des Majors Otto Ernst von Hastfer, Band I, 1780–1782.
EAA 858-1-7229. Erläuterungsschreiben und Beilagen der Kläger und Angeklagten in Rechtssachen, 1681–1681.
EAA 2486-1-1189. Kabala mõisa laenutoimik, 1802–1930.
EAA 2486-1-1198. Kuusiku mõisa laenutoimik, 1837–1930.
EAA 2840-1-9308. Kabala mõisa kinnistutoimik, 1777–1875.

Kirjandus

Raplamaa mõisad ja mõisnikud, lk 55–57 (Kabala), lk 87–92 (Kuusiku).