Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Habaja mõis - EAA.1700
Gut Habbat
Имение Габбат

Ajalugu

Rüütlimõis Harjumaal Kose kihelkonnas.
Karjamõis: Koiri.
Eraldati 1646. a Ojasoo mõisast. Kuulus Lode perekonnale. 1682. a müüsid Margaretha ja Elisabeth Helene Lode isalt päritud Habaja mõisa Johann Andreas von der Pahlenile. 1704. a oli omanik Heinrich Johann von Knorringi abikaasa paruness Barbara von der Pahlen, 1707. a H. J. von Knorring ja 1722. a Fromhold von Knorring. 1734. a päris mõisa Hans Heinrich von Stryk Järlepast. 1736. a oli omanik Hedwig Margarethe von Budberg (snd Stryk). Perekond Budbergi omanduses oli mõis kuni 1747. a-ni, mil see pandi sekvestri alla. Mõisa ostis Christoph Friedrich von Toll. 1758. a omandas mõisa Anna Margaretha von Staal, 1774. a Moritz Wilhelm von Pistohlkors. 1790. a pantis tema lesk Dorothea Elisabeth mõisa Bernhard von zur Mühlenile. 1801. a muudeti pandileping ostulepinguks. Perekond Mühleni valduses oli mõis kuni 1899. a-ni, mil selle päris Johann Heinrich von zur Mühleni õepoeg Johann von Wetter-Rosenthal.
1900. a ostis mõisa Hermann August Alexander von Harpe ja 1907. a Arthur Alexander Eduard Konstantin von Hunnius, kes oli ka viimane võõrandamiseelne omanik. Mõisasüda oli Hans Hunniuse valduses kuni 1939. a-ni.
Tänapäeval on Habaja mõisahoone eravalduses.

Materjal

Vakuraamat (1774?); Siuge (1882) ja Kirivalla (1883) küla maade kirjeldused; talumaade revisoorne kirjeldus (1899); Siuge küla kaardid (1882, 1889); metsažurnaal (1905–1911); Habaja mõisa ülevõtmise protokoll, ülevõtmise akt ja inventari nimekiri (1917).

Seonduv aines

EAA 2638 — *Perekond Wetter-Rosenthal, 93 s, 1630–1905.
EAA 854-2-2319. Restitutionsakten. Ost-Harrien. Band I, 1720.
EAA 854-2-2241. Extrakte der Deduktionen der Güter des Herzogtums Estland. Enthält: Abschriften von Urkunden, Regesten u.a. Dokumenten von Jahren 1698–1772, 18. Jh.
EAA 854-5-584. Akte betreffend das Gut Habbat, 1891.
EAA 858-1-1486. Proklamationsgesuche der Privatpersonen und Proklamen betreffend Kauf und Verkauf der Güter, Erbteilung und anderes, 1775.
EAA 858-1-2188. Akte in Rechtssachen des von Pistohlkors wider den von zur Mühlen betreffend Einlösung des Gutes Habbat, 1800–1801.
EAA 858-2-1986. Frau Anna Margarethe Lode, seligen Jürgen Wrangell Witwe contra die Schwiegersöhne ihres Bruders Diderich Lode zu Habbat, Oberstleutnant Baron Carl Magnus Rehbinder und Major Baron Gustav Christian von der Pahlen betreffend Erbanteil und Aussteuer aus Habbat laut Testament des Vaters, Rötgert Lode, 1687.
EAA 2069-1-748. Christ. Friedrich von Tolli obligatsioon superintendent Wredele Ojasoo ja Habaja mõisale, 1754–1764.
EAA 2486-1-1150. Habaja mõisa laenutoimik, 1802–1929.
EAA 2840-1-9231….9233. Habaja mõisa kinnistutoimikud, 1827, 1873–1876, 1925–1937.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Harjumaa mõisad ja mõisnikud, lk 18–20.
Wistinghausen, lk 42–43.