Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Alu ja Rapla mõis - EAA.1693
Güter Allo und Rappel
Имения Алло и Раппель

Ajalugu

Rüütlimõisad Harjumaal Rapla kihelkonnas.
Varasemad teated Alu mõisast pärinevad 1409. a-st. 17. saj kuulus mõis nii Uexkülli, Wrangelli kui ka Roseni perekonnale. 1705. a müüs Hans Diedrich von Rosen Alu mõisa Bengt Heinrich von Bistramile, eraldades endale Rapla mõisa maad. 1741. a läksid mõlemad mõisad B. H. von Bistrami poja Gustav Heinrich von Bistrami valdusse. 1747. a ostis Alu ja Rapla mõisa Bernd Heinrich von Tiesenhausen, kelle perekonna valduses olid need kuni 1828. a-ni, mil läksid udellidepartemangu valdusse (vt *Udellidepartemang). 1858. a sai avalikul oksjonil Alu ja Rapla mõisa uueks omanikuks maanõunik Otto Gustav von Lilienfeld. 1894. a mõisad liideti. 1896. a pärisid mõisad tema kaks poega ja neli tütart, kelle valdusse jäid need kuni riigistamiseni.
1923–1955 asus Alu mõisahoones kool. Hoonet kasutasid masina-traktorijaam, Eesti põllumajandustehnika Rapla osakond, kultuurimaja, pensionäride keskus ja raamatukogu. 1999. a omandas maja Kaitseliit, kes rajas sinna õppekeskuse. Rapla mõisa peahoone on hävinud.

Materjal

Palamulla hajaküla ning Alu mõisa talumaade kaardid (1855–1892); Alu mõisa kaardikirjeldusraamat (1894?); Rapla kihelkonnakohtu tunnistus Alu ja Rapla mõisa omanikule maanõunik Lilienfeldile osa talumaade tema kasutusse jätmise kohta (1859); Alu mõisa rendileping (1863).

Seonduv aines

EAA 1434 — *Jaan Lintrop, 43 s, 1801–1939.
EAA 10-1-74. Anzeigen von Gutsbesitzern des Revalschen Kreises, betreffend das Eigentumsrecht auf die Güter, 1792–1794.
EAA 854-2-2320. Restitutionsakten. West-Harrien. Band II, 1720.
EAA 858-2-203. Hans Heinrich von Fock, Gustav Magnus von Rehbinder, Christoph von Derfelden, Leutnant Georg von Bistram und Leutnant Gustav Hinrich von Bistram als Erben ersten Ehe des seeligen Landrats Bengt Hinrich von Bistram contra seeligen Landrats B. H. von Bistrams Witwe, Catharina Agneta von Derfelden betreffend Anstreitung des Testaments des B. H. von Bistram, 1726.
EAA 2486-1-1186. Alu mõisa laenutoimik, 1819–1929.
EAA 2840-1-9166, 9167. Alu ja Rapla mõisa kinnistutoimikud I–II, 1858–1925.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Harjumaa mõisad, lk 44–45.
Raplamaa mõisad ja mõisnikud, lk 7 (Alu), lk 164–165 (Rapla).
Wistinghausen, lk 70–71.