Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Adila mõis - EAA.1372
Gut Addila
Имение Адила

Ajalugu

Rüütlimõis Harjumaal Hageri kihelkonnas.
Vanimad teated Adila mõisast pärinevad 1586. a-st, mil see oli Hinrich Riesbiteri valduses. 1649. a päris mõisa Hans Riesbiter ja seejärel tema lesk Gertrud von Wrangell. 1677. a müüdi mõis Heinrich von Rosencronile (tehing kinnistati 1678. a).
Mõis reduktsiooni alla ei kuulunud. 1696. a päris selle H. von Rosencroni lesk Gertrud. 1733. a sai omanikuks Carl Friedrich von Huene. Huene perekonna valduses oli mõis kuni 1843. a-ni, mil Johann Georg von Huene pärijad müüsid Adila paruness Pauline Gertrude Helene Charlotte von Stackelbergile. Stackelbergi perekonna valduses oli mõis kuni 1887. a-ni, mil selle ostis Rudolf Wilhelm Robert von Ungern-Sternberg. Tema pärijate vahelise lepingu alusel sai 1900. a mõisa omanikuks Jacob Wilhelm Alexander Benedict Balthasar (Baldur) von Ungern-Sternberg, kes aga mõisa samal aastal Christoph Alexander Karl von Lüderile ja Gustav Alexander Fromhold von Knorringile müüs. 1900−1905 oli mõis nende ühisvalduses. 1905. a läks mõis Ch. A. K. von Lüderi valdusse. 1907. a omandas mõisa Fridolf von Ramm. 1911. a kinkis ta mõisa Franz de Friesile, kes oli ka mõisa viimane riigistamiseelne omanik.
Mõisa peahoone on hävinud.

Materjal

Adila mõisa vakuraamat (1805), majapidamisraamatud, kirjavahetus ja mõisa majandusarved (1900–1905).

Seonduv aines

EAA 11-1-323. Proklamationsgesuch des Bernhard Johann und Johann Georg von Huene, betreffend das Eigentumsrecht des ersteren auf das Gut Heimar und des letzteren auf das Gut Addila kraft eines Familienvertrages, 1795.
EAA 854-2-2320. Restitutionsakten. West-Harrien. Band II, 1720.
EAA 2486-1-1059. Adila mõisa laenutoimik, 1802–1929.
EAA 2840-1-9158, 9159. Adila mõisa kinnistutoimikud I–II, 1803–1926.

Kirjandus

Kinnistute register.
Vello Naaberi kartoteek.

Raplamaa mõisad ja mõisnikud, lk 7.
Wistinghausen, lk 1.