Fondiloend

Mihkel Toomse, keeleteadlane, dr. phil. - EAA.5299
Михкель Тоомсе

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1936. a-ni Mikael Tooms.
Keeleteadlane (18.11.1905 Lümanda vald – 21.02.1986 Leicester). A: Elfriede (Elli) Jaska.
Õppis 1919–1925 Saare maakonna ühisgümnaasiumis ja 1925–1932 Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas, magister (1933); 1933–1937 oli ülikooli teaduslik stipendiaat läänemere-soome keelte alal, dr. phil. (1939).
1938–1944 Tartu ülikooli õppejõud, 1942–1944 professor.
1944. a emigreerus Saksamaale, kus oli professor Greifswaldi ülikoolis ja Hamburg-Pinnebergi Balti ülikoolis. 1947. a lahkus koos perekonnaga Inglismaale Leicesteri; 1947–1953 põllutööline Northamptonis.
1953–1961 töötas Bonnis Balti Uurimisinstituudis, mille üks rajajatest ta oli.
1961. a läks tagasi Inglismaale, kus pühendus 1944. a alustatud uurimistööle Lõuna-Eesti murretest. Uurimistöö tulemusena valmis 30-köiteline käsikirjaline uurimus „Lõuna-Eesti murded“; on uurinud ka Piibli esmatrüki vokaalide pikkuse märkimist ning selle traditsiooni kujunemist.
*EÜS Veljesto ja *EÜS Veljesto vilistlaskogu liige.

Materjal

Tütre Maarja Reimani koostatud elulookirjeldus (1997); M. Toomse uurijatööle, 70. juubelile ja mälestusele pühendatud ajaleheväljalõiked (1974–1986); M. Toomse trükis avaldatud tööde separaadid (1955–1959), teadustööde käsikirjad ja märkmed.
Kirjavahetus ametiasutuste ja eraisikutega Balti Uurimisinstituudi asutamise, majandusolukorra, raha taotlemise, stipendiumite määramise, toetajaliikmete liikmemaksu, teadustöö, käsikirjade publitseerimise, aastaraamatu väljaandmise, M. Toomsele instituudi juhataja kohale järglase leidmise jm kohta (1952–1961); instituudi põhikiri, aruanded, protokollid (1952–1959).
Kirjavahetus vend Arnoldi (1968–1976) ning pagulaste ühiskondlike ja rahvuslike organisatsioonidega (1953–1969); Inglismaa eestlaste 1956., 1959., 1962. aasta suvepäevade ettevalmistava toimkonna protokollid (1954–1962) jm.
Fotod.

Seonduv aines

EAA 2100-1-16696. Mikael Toomsi (Mihkel Toomse) isiklik toimik, 1925–1931.
EAA 2100-2b-94. Mihkel Toomse isiklik toimik, 1933–1943.

Kirjandus

EE 14, lk 544.
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 131–132.