Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Theodor Michael Künnapas, psühholoog, filosoof ja pedagoog - EAA.5293
Теодор Михаэль Кюннапас

Ajalugu

Psühholoog, filosoof, pedagoog (16/29.04.1902 Pärnumaa Tori vald – 27.05.1994 Stockholm). A: Maria Siiberg.
Õppis Kilingi-Nõmme algkoolis, Tori kihelkonnakoolis (vt *Virula (Tori) algkool), Pärnu linnakoolis, Pärnu linna ühisreaalgümnaasiumis (vt *Pärnu I gümnaasium), 1922–1928 Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas, mag. phil. (1928), dr. phil. (1959 Stockholm).
Pärast ülikooli lõpetamist töötas pool aastat õpetajana Kehtna kõrgemas kodunduskoolis ja seejärel Tartu erinevates gümnaasiumides filosoofia, psühholoogia ja ladina keele õpetajana. 1939–1940 oli *Tartu Õpetajate Seminari inspektor; 1941–1944 Tartu ülikooli psühholoogiainstituudi I assistent ja õpetaja *Tartu II gümnaasiumis ning *Tartu Õpetajate Seminaris.
1944. a põgenes Rootsi. 1944–1947 töötas Stockholmi ülikooli rakenduspsühholoogia instituudis I arhiiviassistendina, 1947–1950 abiametnikuna (amanuenss), 1950–1961 assistendina; 1961–1969 dotsent ja uurijadotsent, 1969–1976 pertseptsiooni ja psühholoogia osakonna juhataja, alates 1976. a-st professor. Tegi kaastööd USA-s ilmuvale psühholoogiaajakirjale Perceptual and Motor Skills.
1945. a asutatud Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis liige ja alates 1985. a-st 1951. a seltsi juurde asutatud Eesti Rahvuslike ja Kodumaiste Teaduste Instituudi juht. 1953. a instituut iseseisvus Eesti Teadusliku Instituudi nime all. Osales paljude eesti organisatsioonide (Eesti Komitee, Eesti Kultuuriühing, Eesti Rahvusfond jt) tegevuses ja juhtimises. *EÜS-i liige.

Materjal

Trükis avaldatud psühholoogia ja filosoofiaalased tööd (72 tööd 1939.–1979. a); doktoritööga seotud materjalid, käsikirjad, psühholoogiliste uuringute materjalid (intelligentsustestid õpilastele, mälu ja vaimse töö uurimise tabelid, isikukirjeldused, lapsepõlvemälestuste, unenägude, mängude jm kirjeldused); materjalid koolide ja õpikute kohta; materjalid ametialase tegevuse kohta; biograafilised dokumendid; kirjavahetus, vara- ja elukondlikud dokumendid; ajaleheväljalõiked T. Künnapase tegevuse ja tööde kohta; dokumendid ühiskondliku ja huvitegevuse kohta; psühholoogide, teadlaste, üliõpilaste jt teaduslikud uurimistööd, perioodilised väljaanded (enamus ilmunud Rootsis); dokumendid naise ja poja kohta (1946–1988); postkaardid ja fotod.

Seonduv aines

EAA 2100-1-6822. Theodor Künnapase isiklik toimik, 1922–1929.
EAA 2100-2b-38. Theodor Künnapase isiklik toimik, 1929–1935.
ERA 1108-11-36. Theodor Künnapase isiklik toimik.
ERA 1108-19-218. Theodor Künnapase isiklik toimik

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, II, nr 3436.
EE 14, lk 214.
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 59–60.
ETBL II, lk 252–253.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 346–347.