Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Leonhard Peebo, elektrotehnik - EAA.5285
Леонгард Пеэбо

Ajalugu

Elektrotehnik (18.06.1903 Tartumaa Palupera vald – 1977). A: Elfriede Leito.
Lõpetas 1927. a *Tartu tehnikagümnaasiumi ja 1940. a Tartu tehnikumi elektrotehnika osakonna. 1928–1941 töötas *Tartu linna elektrijaamas, 1941–1946 Tartu linna elektrivõrgus, 1946–1950 elektrimüügi Tartu osakonnas, 1950–1951 elektrimüügi Ulila osakonnas.

Materjal

Materjalid andis 1993. a arhiivi Leonhard Peebo tütar raamatugraafik Ede Peebo.
Leonhard Peebo ja tema sugulaste materjalid: Tallinna Preobraženski katedraali preestri poolt vannutatud isikute vandetekstid (1876–1877); Tartu koolide inspektori ringkirja tõlge vene keele kursuste korraldamise kohta, palvekirja tõlge konsistooriumile usu küsimuses ning aruanne tuvastamata kooli ja selle õpilaste kohta (1889); Peedupiitre talu vallamaksu raamat (1892–1899), Peedupiitre talust pärit Amalie Plankeni päevik (16.07.1893–18.05.1920, EAA 5285-1-5); Ado-Andu talu osturaha maksmise kviitung ja lepingud rentnikuga (1877–1901); kiri Valguta vallavalitsusele kirikumaksude kohta ja kirikukassa kviitung vilja vastuvõtmise kohta (1895); grupifoto kirikuõpetajaga (1920), sõjaväelaste grupifotod (1928), Leonhard Peebo? ja tundmatu naise fotod (1928); Leonhard Peebo teenistuskiri, kaadri arvestusleht, gümnaasiumi lõputunnistuse ärakiri ja elulookirjeldus (1928–1951); postkaardid Albert Peebole ja Tartu vaadetega ümbrik (1940); Anna Haava õnnitluskaart Ede Peebole tema 13. sünnipäeval (1947); trükised ja katkendid trükistest.

Seonduv aines

EAA 3842 — *Tartu linna elektrijaam, 1523 s, 1909–1944.