Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Wrangell - EAA.2057
Familie von Wrangell
Врангели

Ajalugu

Baltimaade mõisnikud, sõjaväelased, teadlased.
1746. a immatrikuleeriti *Eestimaa, 1747. a Liivimaa ja 1841. a Kuramaa rüütelkonda.
Lugaži liin
Herman von Wrangell (?–1675). A: Anna Dorothea von Tiesenhausen. Vabahärra, *Elistvere, Järvakandi, Lugaži, Nõmmküla, Restu, *Saadjärve ja *Selja mõisa omanik. Omas mõisaid ka Ingerimaal.
H. von Wrangelli poeg parun Carl Johann von Wrangell (1651–01.08.1691 Riia). A: Anna Elba Horn von Åminne. Ohvitser, *Elistvere, Lugaži ja *Vara mõisa omanik.
C. J. von Wrangelli poeg Carl Johann von Wrangell (29.05.1689–24.09.1742). A: paruness Charlotta Johanna Helena von Liebsberg. Maanõunik. *Elistvere, Lugaži, *Vara ja Nõmmküla mõisa omanik.
C. J. von Wrangelli poeg Carl Johann von Wrangell (12.04.1725–06.07.1798 Riia). I A: Eva Maria Meck; II A: Johanna Renate de la Barre, Turna ja Suur-Soldina mõisa omanik. Haagikohtunik.
C. J. von Wrangelli poeg Gotthard Wilhelm von Wrangell (09.08.1727–23.03.1786). A: Anna Maria von Gersdorff. Kreisikohtunik Valgas. Paju mõisa omanik.
G. W. von Wrangelli poeg Moritz Johann von Wrangell (11.11.1781 Otepää – 08.06.1842 Valga). A: Barbara Caroline von Wrangell. Sõjaväelane. *Liivimaa maamõõdu-revisjonikomisjoni liige, genealoog.
M. J. von Wrangelli poeg Georg Gotthard Moritz Ernst von Wrangell (15.06.1816 Lugaži – 25.11.1878 Sooru). A: Auguste Klementine Elisabeth von Smitten. Ohvitser.
G. G. M. E. von Wrangelli poeg Moritz Conrad Christoph von Wrangell (23.09.1856 Orenburg – 17.12.1882 Trikāte). A: Elise Elmire Auguste Marie von Löwis of Menar. Sooru mõisa omanik. 1875–1877 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis majandust.
M. C. Chr. von Wrangelli poeg Moritz Benvenuto von Wrangell (23.02.1883–1938). Õigusteaduste doktor (Leipzigi ülikool). *Eestimaa rüütelkonna matriklikomisjoni liige.
Wilhelm Bernhard Friedrich von Wrangell (06.01.1797 Pihkva – 25.04.1872 Tallinn). A: Ida Charlotte Rosalie Marie von Helmersen. Admiral, Tallinna sadama ülem, Peterburi Teaduste Akadeemia korrespondentliige, Eestimaa Kirjanduse Seltsi esimees.
W. B. Fr. von Wrangelli poeg Wilhelm Andreas Georg von Wrangell (09.09.1832 Tallinn – 09.12.1905 Tallinn). Tõeline riiginõunik.
Laagna liin
Ferdinand Friedrich Georg Ludwig von Wrangell (29.12.1796 Pihkva – 25.05.1870 Tartu). A: paruness Elisabeth (Lisinka) Theodore Natalie Karoline von Rossillon. Roela mõisa (Virumaa) omanik. Meresõitja ja Arktika-uurija, admiral (1856). Alustas mereväeteenistust Tallinnas. 1817–1819 võttis osa V. Golovini ümbermaailmareisist, 1820–1824 juhtis Kirde-Siberi rannikule saadetud Kolõma rühma ja 1825–1827 ümbermaailmareisi prikil Krotki. 1829–1835 Venemaa Ameerika-kolooniate ülemvalitseja (kuberner), 1840–1849 Vene-Ameerika kompanii direktor. 1855–1857 mereminister, 1857. a Venemaa Riiginõukogu liige; 1827. a Peterburi Teaduste Akadeemia korrespondent- ja alates 1855. a-st auliige. Venemaa geograafiaseltsi asutajaliige. Tema järgi on saanud nime Põhja-Jäämeres asuv Wrangeli saar.
F. F. G. L. von Wrangelli poeg Wilhelm Peter Georg Adolf von Wrangell (25.11.1831 Novo-Arhangelsk – 24.04.1894 Baden-Baden). A: krahvinna Lucie Cecilie von Stenbock. *Eestimaa rüütelkonna peamees.
W. P. G. A. von Wrangelli poeg Ferdinand Wilhelm Georg Alexander von Wrangell (04.01.1863 Tallinn – 22.02.1911 Tallinn). A: Elise Elmire Auguste Marie Löwis of Menar. Maanõunik, Roela mõisa (Virumaa) omanik. Õppis Tallinna toomkoolis ja 1882–1887 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis keemiat.
W. P. G. A. von Wrangelli poeg Magnus Peter von Wrangell (03.04.1864 Roela – 02.08.1917 Roela). Idavere mõisa omanik.
W. P. G. A. von Wrangelli poeg Georg Eduard von Wrangell (02.01.1866 Roela – 23.03.1927 Tartu). I A: Natalie Sophie Lauber; II A: Clara Molly Henriette Clölia Koch. *Eestimaa rüütelkonna kantselei sekretär ja arhivaar. Õppis Tallinna toomkoolis ja 1885–1889 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis majandust.
F. F. G. L. von Wrangelli poeg Peter Georg Ludwig Alexander von Wrangell (27.08.1840 Peterburi – 28.01.1899 Tallinn). A: krahvinna Cäcilie von Stenbock. Mereväeohvitser, Idavere mõisa omanik.
F. F. G. L. von Wrangelli poeg Ferdinand Georg Friedrich von Wrangell (16.02.1844 Peterburi – 03.12.1919 Ascona). A: Adeline Montaque. Mereväeohvitser, pedagoog ja kirjanik. 1862–1865 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis füüsikat ja matemaatikat. Töötas Peterburis Aleksandri lütseumi direktorina ning okeanograafia- ja meteroloogiaprofessorina.
Maidla liin
Parun Anton Otto von Wrangell (02.11.1779 Maidla – 12.07.1863 Lugaži). A: Margaretha Maria Johanna (Gruna) von Wrangell. Ohvitser.
A. O. von Wrangelli poeg Karl Anton Herman von Wrangell (29.07.1811 Lugaži – 12.10.1907 Lugaži). A: Jenny Dupraz. Maanõunik. Lugaži mõisa omanik.
Kohala liin
Parun Reinhold Johann von Wrangell (11.04.1789 Kandle – 10.03.1865 Kohala). Kreisikohtunik. Kohala mõisa omanik
Rootsi suguvõsa
Evert Henrik Gabriel von Wrangell (20.11.1863 Stockholm – 20.02.1940). A: paruness Ingrid Elisabeth Hermelin. Filosoofiadoktor, Lundi ülikooli professor.

Materjal

Lugaži liin: isiklikud ja genealoogilised dokumendid (1627–1932); isiklik ja ametlik kirjavahetus (1674–1878); arved ja pärandidokumendid (1684–1891); kogutud materjalid ja käsikirjad aadlisuguvõsade, mõisate ja Liivimaa ajaloo kohta (1561–1874); paber-ürikute kollektsioon (1359–1874); trükised genealoogiast ja heraldikast (ca. 1647–1938); kalendrid (1722–1867); Acta Wrangeliana (1928–1938); Saksamaa ja Balti provintside teatrite programmid (1838); perekonnaliikmete jt isikute fotod; Wilhelm von Wrangelli fotoalbum (ca. 1865); Carl Johann von Wrangelli abikaasa Renate de la Barre perekonna genealoogilised dokumendid (1660–1722), isiklik ja ametlik kirjavahetus (1696–1758); dokumendid Rootsi sõjaväe varustamise asjus; Rootsi sõjaväemääruste koopiad; Karl XII kiri kindral de la Barrele tema väejuhiks nimetamise kohta jm (1699–1718); Georg Gotthard Moritz Ernst von Wrangelli abikaasa Auguste Clementine Elisabeth von Smitteni perekonna aadlidiplom pärgamendil (1684), isiklik kirjavahetus ja Audru, Loberģi, Jõgeveste, Vana-Kuuste, Vana-Kariste, Sangaste, Sooru ja Tõlliste mõisa majandusdokumendid (1696–1868).
Laagna liin: isiklikud dokumendid (1820–1913) ja kirjavahetus (1796–1922); joonistused, fotod; pärandidokumendid (1647–1834), sh ka Annikvere, Kohila, Pala, Ambla, Mäo ja Koigi mõisa kohta.
F. Fr. von Wrangelli Kolõma-ekspeditsiooni materjalid (1820–1824), sh kirjavahetus ekspeditsiooni organiseerimise ja varustamise kohta, ettekanded ja raportid Siberi kindralkubernerile Speranskile, märkmed ekspeditsiooni käigu kohta, A. von Krusensterni kiri Ameerika rannikualade uurimise ekspeditsiooni organiseerimisest, astronoomiliste ja meteoroloogiliste vaatluste päevikud ja teadustööde käsikirjad; materjalid teenistuse kohta sõjaväe transpordilaeva Krotki ja fregati Jelizaveta komandörina (1824–1827), sh raportid ja märkmed, Krotki laevažurnaalid, meresõitude kirjeldused; Vene-Ameerika kompanii teenistusega seotud materjalid, sh teenistusalane kirjavahetus, ettekanded ja märkmed Alaska Vene kolooniate, nende elanike ja kaubandussuhete kohta tšuktšidega ning Vene-Ameerika kompanii tegevuse materjalid (1828–1866); kirjavahetus California kuberneriga Venemaa ja Mehhiko vaheliste diplomaatiliste suhete sisseseadmise asjus (1833–1835); vee- ja maismaateede üldised plaanid (1843–1848); meteoroloogiliste vaatluste žurnaalid (1831–1835); mineraalide kollektsioonide nimekiri (1832?); Vene-Ameerika kompanii teenistuja Kirill Hlebnikovi märkmed (1800–1837); Kamtšatka kuberneri V. S. Zavoiko kirjad ja raportid Amuuri jõe suudme kaitse kindlustamise asjus (1856); materjalid teenistuse kohta hüdrograafiadepartemangus (1854–1864), mereseaduste ümbervaatamise komisjoni jt komisjonide esimehena (1854–1855); kirjavahetus teadusühingutega (1852–1855); teadustööde käsikirjad (1852–1856); arvepidamisdokumendid (1851–1867); materjalid tegevuse kohta mereministrina (1855–1857) ja riiginõukogus (1857–1870); märkmed talurahva olukorra kohta (1860–1869); kirjavahetus teenistuslikes, ühiskondlikes ja teadusküsimustes (1819–1870), sh Fr. P. von Lütke (1819–1870), Nikolai von Lütke (1852–1870), K. E. von Baeri (1838–1856), A. V. Golovini (1851–1858), P. Anjou (1842–1869), K. Hlebnikovi, A. von Krusensterni (1867–1869) jt-ga; ekspeditsioonide kirjeldused ja teadustööde käsikirjad (1787–1869); kaardid ja plaanid.
Teiste perekonnaliikmete teenistusdokumendid (1845–1891); Ferdinand von Wrangelli (1844–1918) kirjavahetus Austria kirjaniku Peter Roseggeri, Norra polaaruurija Fridtjof Nanseni, sotsialist Mihkel Martna jt-ga poliitilisest olukorrast Euroopas ja Baltimaadel (1896–1918).
Trükised ja käsikirjad (1876–1928); Aru, Oonurme, Perila, Ruila, Rägavere, Triigi ja Vinni mõisa dokumendid, kaardid ja plaanid (1799–1891); Idavere mõisa dokumendid, sh talupoegade maa ja kooli kohta (1835–1899).
Sugulasperekondade Freymanni, Rossilloni, Koskülli, Münnichi jt materjalid.
Maidla liin: isiklikud ja teenistusalased dokumendid (1857–1876); vara- ja pärandidokumendid (1792–1858); isiklik kirjavahetus (1817–1826).
Kohala liin: kirjavahetus sugulastega (1853); Kohala mõisa piiritülide dokumendid (1846–1848).

Seonduv aines

EAA 262 — *Vara mõis, 20 s, 1630–1938.
RGA VMF 402 — Гидрографический департамент морского министерства, 5598 s, 1820–1914.
RGIA 920 — Врангель, Николай Александрович, барон (1869–1928), 106 s, 1851–1917.
EAA 402-2-27883, 27884. Ferdinand Wilhelm Georg Alexander von Wrangelli isiklikud toimikud, 1882, 1884–1887.
EAA 402-2-27885, 27886. Georg Eduard von Wrangelli isiklik toimikud, 1885, 1886–1889.
EAA 402-2-27900, 27901. Magnus Peter von Wrangelli isikliud toimikud, 1883, 1886–1889.
EAA 402-2-27902, 27903. Moritz Konrad Christoph von Wrangelli isiklikud toimikud, 1875–1878.
EAA 854-3-394, 395. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Wrangell).
EAA 854-3-398, 422. Stammtafeln der Familie von Wrangell, 1887.
EAA 854-3-667, 668. Akte betreffend die adelige Familie Wrangell Band I–II, 1742–1915.
EAA 1674-2-219, 220. Kogutud genealoogilised materjalid (Wrangell).
EAA 1850-1-245. Genealoogilised tabelid (Wrangell), 1501–1917.

Kirjandus

Album Academicum 1892–1889, nr 9733 (Moritz Conrad Christoph von Wrangell), nr 11406 (Ferdinand Wilhelm Georg Alexander von Wrangell), nr 12053 (Magnus Peter von Wrangell), nr 12733 (Georg Eduard von Wrangell).
Album der Domschule (1893), nr 621 (Ferdinand Wilhelm Georg Alexander von Wrangell), nr 669 (Magnus Peter von Wrangell), nr 700 (Georg Eduard von Wrangell).
Album Estonorum, nr 887 (Ferdinand Wilhelm Georg Alexander von Wrangell), nr 914 (Magnus Peter von Wrangell), nr 943 (Georg Eduard von Wrangell).
Henry von Baensch. Geschichte der Familie von Wrangel vom Jahre 1250 bis auf die Gegenwart. [1. Häfte: Abth. 1, 2, 3 (Tabellen I–XI)]. Berlin; Drezden: W. Baensch, 1887.
H. von Baensch. Geschichte der Familie von Wrangel vom Jahre 1250 bis auf die Gegenwart. 2. Häfte. [Abth. 3 (Tabellen XII–XX)], 4–7. Berlin; Drezden: W. Baensch, 1887.
H. von Baensch. Geschichte der Familie von Wrangel vom Jahre 1250 bis auf die Gegenwart: nach Urkunden und Tagebüchern bearbeitet. 8. Abtheilung, Stammtafeln. Berlin; Drezden: W. Baensch, 1887.
DbBL, lk 882–891.
EE 14, lk 621 (Friedrich Ferdinand von Wrangell).
Gustav Elgenstierna. Den introducerade svenska adelns ättartavlor: med tillägg och rättelser. 9, Wrangel–Östner. Stockholm: Norstedt 1936, lk 1–46.
GH Estland I, lk 534–602.
Lemmit Mark. Wrangeli arhiiv. [S.l.], 1937. Käsikiri.
Vassili Passetski. Eestist pärit Arktika uurijad. Tallinn: Valgus, 1970.
Joost von Wrangel. Geschichte der Familie von Wrangel und Wrangell: Nachtrag II, Vom Beginn dieses Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Bd. 1, Haus Raick. Lübeck 1976.
J. von Wrangel. Geschichte der Familie von Wrangel und Wrangell: Nachtrag II, vom Beginn dieses Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Bd. 2, Haus Lagena. Lübeck 1978.
J. von Wrangel. Geschichte der Familie von Wrangel und Wrangell: Nachtrag II, vom Beginn dieses Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Bd. 3, die schwedischen Wrangel. Lübeck 1981.
J. von Wrangel. Geschichte der Familie von Wrangel und Wrangell: Nachtrag II, vom Beginn dieses Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Bd. 4, Haus Abellen. Lübeck 1987.
Robert von Wrangel. Die Familie von Wrangel 1887–1908, als Nachtrag zu Emil von Maltitz: Geschichte der Familie von Wrangel. Görlitz 1909.
Wilhelm von Wrangell. Ein Kampf um Wahrheit: Leben und Wirken des Admirals Baron Ferdinand von Wrangell. Stuttgart: Quell-Verlag, [1940].
В. М. Пасецкий. Фердинанд Петрович Врангель, 1796–1860. Москва: Наука, 1975.