Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Wetter-Rosenthal - EAA.2638
Familie von Wetter-Rosenthal
Веттер-Розентали

Ajalugu

Eestimaa mõisnikud, sõjaväelased, provintsiaalpoliitikud.
Vestfaalist pärit perekond, algselt kandis nime Wetter. 1652. a andis kuninganna Kristiina Adolf Friedrich Wetterile aadlitiitli koos nimega Rosenthal. 1746. a immatrikuleeriti perekond Eestimaa aadlimatriklisse. Senati 1882. a ukaasiga said õiguse kasutada topeltnime Wetter-Rosenthal.
Gustav Heinrich von Wetter-Rosenthal (01.01.1753 Vaimõisa – 26.06.1829 Tallinn). A: Katharina Juliane von Uexküll. Ameerika Ühendriikide sõjaväelane ja baltisaksa poliitik. Õppis Tallinna toomkoolis ja Göttingeni ülikoolis õigusteadust. Astus 1775. a John Rose nime all Põhja-Ameerika sõjaväkke ja osales iseseisvussõjas. Sõjas osalemise eest sai Society of Cincinnati liikmeks. 1784. a pöördus Eestimaale tagasi. 1803–1806 *Eestimaa rüütelkonna peamees, osales 1805. aasta talurahvaseaduse väljatöötamisel ja vastuvõtmisel.
G. H. von Wetter-Rosenthali vennapoeg Gustav Jakob Ferdinand von Wetter-Rosenthal (23.04.1789–18.02.1853 Härgla). A: Elisabeth von Wrangell. 1806–1807 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis õigusteadust. Sõjaväelane, maakohtu assessor, haagikohtunik ja kreisikohtunik. *Sipa ja Härgla mõisa omanik.

Materjal

Gustav Heinrich von Wetter-Rosenthal: saadetud kirjade mustandid talurahvaseaduse, talupoegade pärisorjusest vabastamise, aadli krediitkassa (*Eestimaa Maakrediitselts) jt küsimustes, katked talurahvaseadusest (1802–1848); ärakiri talurahvaseaduse saksa- ja venekeelsest tõlkest koos mustandiga; instruktsioonid kihelkonnakohtunikule (1803) ja katked kogukonnapolitsei- ja kohtuseadustest; talurahvaseaduse koostamise materjalid (1803–1804); kirjavahetus 1788–1804); G. H. von Wetter-Rosenthali märkmed (1803, 1805).
G. J. von Wetter-Rosenthal: Juuru kogukonnakohtu protokollid (1823–1826, 1831–1833, 1845) ja saadetud kirjad (1823–1827); G. J. von Wetter-Rosenthali saadetud kirjade mustandid (1811–1853) ja saadud kirjad (1814–1847); Härgla mõisavalitsusele (1837–1849) ja mõisapolitseile saadetud kirjad (1825–1852); arved ja raportid (1807–1813); kohtuotsus ja kirjavahetus Härgla ja Järlepa mõisa vahelise piiritüli kohta (1846–1855).
Mõisate dokumendid: Orgita ja Tellista mõisa obligatsioonid ja ostu-müügilepingud (1778–1808); andmed Põlli mõisa talupoegade kohta (1819–1821); Seli mõisa rendilepingud (1827–1828).
Sipa mõis: ostu-müügi- ja rendilepingud ühes plaani ja piiriküsimustega (1813–1818, 1833); mõisapolitsei kirjavahetus (1824–1826); aida- ja majapidamisraamatud jt majandusdokumendid (1818–1845).
Härgla mõis: ostu-müügi- ja rendilepingud, obligatsioonid (1630, 1819–1823); väljavõtted hingerevisjonidest talupoegade kohta (1816–1846); hingerevisjonid ja ümberkirjutuslehed (1826, 1834, 1836–1850); talupoegade andamid ja magasiaida võlgnevused (1835–1853); arvepidamisdokumendid veiste kohta (1823–1828); toimik lambakasvatuse (1825–1857) ja melioratsioonitööde kohta (1854–1857); kubermangude viinapõletamise aruanded ja materjalid Härgla mõisa viinapõletamise kohta (1819–1862); tulekindlustuspoliisid (1856, 1866–1867); majapidamisraamatud (1823–1857); talude teorendi lepingud (1821–1878).
Härgla jt mõisate majapidamisdokumendid, talupoegade kohustused, andmed, lepingud (1818–1853); Härgla, Järlepa, Orgita ja Tellista mõisa omandiõiguslikud dokumendid (1688–1845); Gustav von Rosenthali perekonna sissetulekute ja väljaminekute dokumendid (1797–1874); G. von Rosenthali kontoraamat (1823–1834); tõendid, kviitungid jm majandusdokumendid (1805–1873); Karoline von Wrangell-Ferseni tõendid, kviitungid jm majandusdokumendid (1817–1841); kontoraamat (1799–1806); mõisas tehtud tööpäevade arveraamatud (1871, 1872, 1874, 1875); inventarinimekiri (1839–1846); käsikiri teoloogilistel teemadel (1852); andmed Järlepa mõisa tulekahju vastu kindlustatud hoonete kohta (1852–1867).

Seonduv aines

EAA 1338 — *Sipa mõis, 18 s, 1854–1933.
EAA 854-3-311, 312. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Wetter-Rosenthal).
EAA 1674-2-171. Kogutud genealoogilised materjalid (Wetter-Rosenthal).

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 275 (Gustav Jakob Ferdinand von Rosenthal).
DbBL, lk 859–860.
GH Estland II, lk 214–221.
Jaanus Kiili. Vaimõisa ameeriklane – Gustav von Rosenthal. — Nädaline 2009, 14. veebruar, 21. märts.