Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Alfred Heinrich Hermann Piers Walter, pedagoog ja ühiskonnategelane - EAA.2766
Альфред Генрих Герман Пирс Вальтер

Ajalugu

Pedagoog ja ühiskonnategelane (26.11/08.12.1886 Riia – 03.03.1945 Posen). I A: Alice Ahrens; II A: Anita Schmeling.
Lõpetas 1905. a Riia Aleksandri gümnaasiumi. 1905–1910 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas, 1910–1912 töötas ülemõpetajana Riia Alberti koolis ja linnagümnaasiumis, 1912–1913 Moskvas Peeter-Pauli kirikukoolis. Alates 01.07.1913 Tartu Rudolf von Zeddelmanni poeglaste I järgu õppeasutuse direktor. 1917–1919 töötas kool A. Walteri klassikalise eragümnaasiumi ja 1919–1925 A. Walteri saksa eragümnaasiumi nime all. 1925. a sai kool nime *Tartu saksa eragümnaasium ja läks Saksa vähemusrahvuse kultuuromavalitsuse ülalpidamisele.
1920–1921 ajalehe Dorpater Nachrichten väljaandja ja toimetaja.
1927–1934 nädalalehe Aus deutscher Geistesarbeit: Wochenblatt für wissenschaftliche und kulturelle Fragen der Gegenwart toimetaja.
Lahkus 1939. a ümberasumise käigus Saksamaale.

Materjal

Kirjavahetus saksa koolidele välistoetuste hankimise ning baltisaksa rahvuslike organisatsioonide tegevuse kohta (1922–1933); Balti vendluse (Baltische Brüderschaft) konventide protokollid, aruanded ja vendade nimistud; kirjavahetus skaudiorganisatsiooni esindajatega, saksa seltside põhikirjad jm (1920–1938); koolinõunike kirjavahetuse register (1925–1926); Saksa kooliabi koolikomitee protokoll ja kirjavahetus koolidele toetuste määramise ja saksakeelse erakooli avamise kohta Kaareperes (1925–1926).

Seonduv aines

EAA 1872 — *Tartu saksa eragümnaasium, 649 s, 1875–1940.
EAA 402-1-3867, 3868. Alfred Walteri isiklikud toimikud, 1905–1917.

Kirjandus

DbBL, lk 847.