Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Ulrich - EAA.2058
Familie von Ulrich
Ульрихи

Ajalugu

Baltimaade riigitegelased ja sõjaväelased.
Oletatavalt Brandenburgist pärit suguvõsa, 1624. a said Rootsi aadlitiitli, 1746. a kanti Eesti- ja 1797. a Liivimaa aadlimatriklisse.
Cornelius Eduard von Ulrich (25.04.1770 Pärnu – 11.04.1844 Pärnu). A: Frederike Elisabeth von Bock. Ohvitser, Vahenurme mõisa omanik.
C. E. von Ulrichi poeg Wilhelm Otto Cornelius Aleksander von Ulrich (19.10.1810 Vaimastvere – 16.10.1891 Kehra). A: Kehra mõisa pärija ja omanik Margarethe (Meta) Gertruthe Adele von Essen. Kindralleitnant, 1859–1868 Eestimaa kuberner.
Abikaasa isa Alexander Georg Matthias von Essen (25.07.1800 Malla – 13.10.1874 Tallinn). I A: Adelaide (Adele) von Oubril; II A: Wilhelmine Charlotte Henriette von Brümmer (snd Baranoff). Ohvitser, Kehra ja Sooniste mõisa omanik.
Gustav von Ulrich (?–03.07.1848). Bresti jalaväepolgu komandör.

Materjal

Biograafilised dokumendid ja genealoogilised materjalid Ulrichi, Esseni, Baranoffi, Ben-ckendorffi jt suguvõsade kohta; perekonnaliikmete kirjavahetus (1804–1905); pärandidokumendid (1843–1864).
W. O. von Ulrichi teenistuskirjad (1864) ja aumärkide kaaskirjad (1860–1867); toimikud kindralkortermeister Friedrich von Bergi adjutandina tegutsemise ajast (1840–1843) ja F. von Bergi kirjad ((1853–1867); materjalid kuberneri ameti kohta (1859–1868); kutsed vastuvõttudele ja tseremooniatele (1853–1883).
Gustav von Ulrichi teenistusdokumendid, sh Siberi ja Bresti jalaväepolgu kulude aruanded; aumärkide kaaskirjad (1834–1854).
Perekond Esseni isiklik kirjavahetus (1756–1903); mõisate tulude-kulude aruanded ja kviitungid pearaha maksmise kohta (1739–1845); toimikud Kehra mõisa maade ja varade ning mõisamaid läbiva raudteeliini ehitamise kohta (1849–1876); arvepidamisdokumendid (1887–1902).

Seonduv aines

EAA 1367 — *Pilkuse ja Restu mõis, 112 s, 1658–1928.
EAA 1424 — *Perekond Baranoff, 161 s, 1597–1929.
EAA 4373 — *Perekond Essen, 265 s, 1681–1937.
EAA 854-3-365. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Ulrich), 1877.
EAA 854-3-645. Akte betreffend die adelige Familie Ulrich, 1736–1904.
EAA 1674-2-204. Kogutud genealoogilised materjalid (Ulrich aus dem Hause Wahenorm).

Kirjandus

EBL TK, lk 350–351 (Wilhelm Otto Cornelius Alexander von Ulrich).
DbBL, lk 820.
GH Estland II, lk 259–265, III, lk 310.
Schüler-Album nr 766 (Wilhelm Otto Cornelius Alexander von Ulrich).