Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Erich Uibu, pedagoog ja Alatskivi kodu-uurija - EAA.5245
Эрих Уйбу

Ajalugu

Alatskivi kooliõpetaja, kodu-uurija (23.11.1921 Tartumaa Haaslava vald – 1984). A: Elma Kook.
Õppis Sillaotsa algkoolis, 1949–1950 kaugõppes Rakvere pedagoogilises koolis, 1950–1952 Tartu Õpetajate Instituudis ja 1955–1958 Tallinna Pedagoogilises Instituudis.
1943–1944 kantseleiametnik Kuuste vallas, 1946–1947 Sillaotsa mittetäieliku keskkooli, 1947–1950 Sipe mittetäieliku keskkooli, 1950–1951 Võõbste mittetäieliku keskkooli ja 1951–1970 Alatskivi keskkooli õpetaja, 1970–1973 Alatskivi sovhoosi poliithariduskabineti juhataja, 1973–1976 linnakutsekooli nr 5 õpetaja, 1976–1977 Alatskivi sovhoosi brigadiri abi, 1977–1978 Alatskivi keskkooli kasvataja, 1978–1981 Alatskivi sovhoosi põllundusbrigadir, 1981–1982 Alatskivi keskkooli kasvataja.
Koostas koduloolisi uurimusi kooliajaloo ja Alatskivi piirkonna ajaloo kohta.

Materjal

Elulookirjeldus, teenistusdokumendid, tänu- ja aukirjad (1947–1983); päevik (1964–1970); Elma Uibu teenistusdokumendid (1957–1979) ja kronoloogia tema tegevuse kohta muusikaõpetajana (1953–1979); isiklik kirjavahetus (1964–1984); kirjavahetus õpilaste, asutuste ja organisatsioonidega kodu-uurimuslikes ja ekskursioonide juhendamise küsimustes (1959–1984); konverentside, juubeliürituste ja koosolekute kutsed (1955–1984); ettekannete, artiklite ja trükitööde käsikirjad (1960–1984); Alatskivi-Kodavere piirkonna ajaloo ja kultuurielu tähtsamate sündmuste kronoloogia 1355.–1979. a kohta.
Väljakirjutused arhiividokumentidest, kirjandusest ja ajalehtedest; kasutatud kirjanduse ja dokumentide nimekirjad; Alatskivi kooli õpilaste nimekirjad, õppe- ja kasvatustöö aruanded, ringide tööplaanid, kooli ajalooline õiend jm (1923–1982); Torila kõrgema algkooli materjalid (1921–1943); dr. med. Carl von Schultzi ja tema poja Maximiliani kirjavahetus (1842–1898); Friedrich Akeli haridus- ja teenistustunnistused ja kirjad (1870–1898), Jakob Hurda kiri Karl Aderile palvega koguda esivanemate mälestusi (1896); K. Aderi kirjad (1896–1904); õpilaste kodu-uurimuslikud tööd (1959–1975); Alatskivi sovhoosi laualehed, seinalehe artiklid ja pulmaleht (1962–1980); Eesti- ja Liivimaa ning Kodavere kihelkonna kaardid ja plaanid.
Fotod: Erich ja Elma Uibu; Karl Ader; *Savastvere algkooli õpilased ja õpetajad (1928); Alatskivi kooli ümbrus; koopiad mõisnike ja losside fotodest.
Eksliibrised, vimplid ja embleemid.
Temaatiline kataloog Alatskivi kooli ja Alatskivi piirkonna ajaloo kohta.

Seonduv aines

EAA T-505 — Juhan Liivi nimeline Alatskivi keskkool, 196 s, 1938–1994.
EAA T-351-3-206. Erich Uibu isiklik toimik, 1978–1979.