Fondiloend

Juhan Tork, pedagoog - EAA.2101
Юхан Торк

Ajalugu

Kooli- haridus- ja karskustegelane (05.10.1889 Tartu – 03.08.1980 Toronto). A: eesti keele õpetaja Marie-Helene Käbin.
1905. a lõpetas Tartu linnakooli, 1905–1906 õppis Valgas pedagoogilistel kursustel; 1914. a lõpetas Tartu ülikooli ajalooteaduskonna, cand. hist. (1914), dr. phil. (1939).
1909–1913 algkooliõpetaja Tartus, 1914–1917 õpetaja Troitskis ja Daugavpilsis, 1917–1918 Rakveres; 1918–1919 *Tartu Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasiumi õpetaja ja direktor; 1919–1932 *Tartu Õpetajate Seminari direktor; 1932–1941 Tartu linna 15. algkooli juhataja, 1941–1942 Tartu õhtugümnaasiumi õpetaja, 1942–1944 teadur Tartu ülikooli psühholoogia ja psühhotehnika instituudis. Peale selle tegutses lektorina õpetajate ettevalmistuskursustel, Tartu Naisühingu käsitöökoolis ja Tartu Naisseltsi majapidamiskoolis, *Tartu Õdedekoolis, kõrgemas kunstikoolis Pallas. 1925–1935 Tartu ülikooli pedagoogikaõppejõud.
1944. a põgenes Saksamaale, 1944–1945 töötas Grazi ülikooli raamatukogu bibliograafina, 1945–1949 oli Hanau põgenikelaagris eesti gümnaasiumi direktor ja Balti ülikooli õppejõud. 1949. a siirdus Uus-Meremaale ja sealt 1968. a Kanadasse.
*EÜS-i, Eesti Õpetajate Liidu, Tartu Õpetajate Seltsi, *Eesti Karskusliidu, *Eesti Noorsoo Karskusliidu, Akadeemilisse Pedagoogika Seltsi liige. Uus-Meremaa Baltimaade Klubi auliige.
Töid eesti pedagoogika ajaloo, kasvatusteaduse ja psühholoogia alalt.

Materjal

Elulookirjeldus, haridus- ja teenistusalased tunnistused (1898–1940); doktoritöö „Eesti laste intelligents“ materjalid: käsikiri ja monograafia, tekstid, kokkuvõtted, kartoteegikaardid kirjanduse kohta (1924–1939); käsikirjad ja märkmed pedagoogika, filosoofia, bibliograafia jm kohta, loengukonspektid (ca. 1913–1939); ühiskondliku ja ametialase tegevuse materjalid, sh märkmed EÜS-i tegevuse kohta; EÜS-i vilistlaskogu protokollid; õppeasutuste ja seltside põhikirjad, liikmekaardid, õppeasutuste töökavad, õpetajate nimekirjad maakondade kaupa jm (1906–1941); kirjavahetus asutuste, seltside ja isikutega teenistusalastes, ühiskondlikes jm küsimustes (1914–1944); majandusdokumendid (1911–1943); fotod, joonised, maakaardid (1912–1938); materjalid perekonnaliikmete kohta: abikaasa Marie ja laste kirjavahetus, M. Torki käsikirjad ja pedagoogilise töö konspektid (1909–1944).

Seonduv aines

EAA 402-1-26360, 26361. Juhan (Johannes) Torki isiklikud toimikud, 1910, 1911.
EAA 21oo-1-16736. Juhan Torki isiklik toimik, 1939.
EAA 2100-2-1248. Juhan Torki isiklik toimik, 1925–1944.
EAA 1767-1-1970. Ajaloolane Juhan Tork (foto, ankeet), 1911–1939.
EAA 2111-1-12290. Koolitegelane Juhan Tork, 1936–1939.

Kirjandus

Album Academicum 1889–1918. I kd, nr 23466.
EE 14, lk 545.
Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino Rannap. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 252–253.
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 132.
Eesti Üliõpilaste Selts 1906–1918. Biograafilisi andmeid. Stockholm 1970.
Mart Kiirats, Peeter Põld, Juhan Tork. Tartu Õpetajate Seminar 1828–1928. Tartu: Tartu Õpetajate Seminari Vilistlaskogu, 1929.
Seisata, rändur! Mälestusraamat. Koostanud Viiu Klement ja Andres Tork. Brampton: Maarjamaa, 1993.