Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Rummel - EAA.4016
Familie von Rummel
Руммели

Ajalugu

Kuramaa mõisnikud, juristid.
Friedrich Christoph von Rummel. A: Louise Julie Sievers. Maanõunik.
Poeg Friedrich Ludwig von Rummel (26.07.1805–19.11.1826 Tartu). Õppis Miitavi kreiskoolis ja 1823–1826 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas.
Poeg Adolf Ferdinand von Rummel (18.07.1808 Piltene – 14.11.1864 Kuldīga). Õppis 1827–1831 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas. Hiljem töötas Kuldīgas.
Poeg Carl Christoph Leopold von Rummel (01.11.1812 Miitavi – 29.12.1887 Tartu). A: Pauline Adelheid Iversen. Õppis 1825–1832 Miitavi gümnaasiumis ja 1835–1838 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas, dr. jur. 1841–1845 Tartu ülikooli eradotsent, 1845–1852 erakorraline ja 1852–1872 korraline professor; 1866–1867 prorektor. Ajalehe Inland väljaandja 1846–1847. *Õpetatud Eesti Seltsi liige, Eesti Kirjanduse Seltsi korrespondentliige, Kuramaa Kirjanduse ja Kunsti Seltsi, Venemaa Balti Provintside Ajaloo ja Muinasaja Uurimise Seltsi liige.
C. C. L. von Rummeli poeg Alexander Friedrich Oskar von Rummel (25.04.1846 Tartu – 24.09.1909 Pärnu). Õppis 1856–1864 Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium) ja 1865–1871 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas. 1872–1884 *Pärnu sillakohtu notar, 1888–1889 *Pärnumaa politseivalitsuse sekretär; alates 1889. a-st vandeadvokaat.

Materjal

Sünnitunnistused, koolitunnistused, ülikoolidiplomid, teenistuskirjad, autobiograafiad jm isiklikud dokumendid (1771–1865); kirjavahetus sugulaste, tuttavate ja ametisikutega isiklikes ja teenistusküsimustes (1814–1864).

Seonduv aines

TÜR KHO 20 — Carl Rummel, 44 s, 1780–1883.
EAA 402-2-20964. Adolf Ferdinand von Rummeli isiklik toimik, 1831.
EAA 402-2-20966, 20967. Alexander Friedrich Oskar von Rummeli isiklikud toimikud, 1865, 1868–1872.
EAA 402-2-20975, 20976. Carl von Rummeli isiklikud toimikud, 1837–1839, 1847.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 2319 (Adolf Ferdinand von Rummel), nr 7994 (Alexander Friedrich Oscar von Rummel).
Album Curonorum 1808–1932. Bearbeitet von Wilhelm Räder; hrsg. von der Historischen Kommission der Curonia. Riga: Ruetz, [1932], nr 350 (Adolf Ferdinand von Rummel), nr 969 (Oskar Friedrich Alexander von Rummel).
DbBL, lk 656–657.
Schüler-Album, nr 2416 (Alexander Friedrich Oskar von Rummel).
Левицкий, I, 565–569 (Carl Christoph Leopold von Rummel).