Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Karl Rudolf Wolfgang von Reyher, arst - EAA.3475
Карл Рудольф Вольфганг фон Рейер

Ajalugu

Kirurg, meditsiinidoktor (15/27.06.1879 Peterburi kubermang, Strelna – 07.12.1950 Selters (Westerwald)). A: Alma Helene von Brückner.
Lõpetas 1899. a Nikolajevi Aleksandri gümnaasiumi. 1899–1904 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas, dr. med. (1909); 1910–1911 täiendas end Saksamaal. 1904–1905 osales professor Werner Zoege von Manteuffeli assistendina Vene-Jaapani sõjas; 1906–1910 Tartu ülikooli kirurgiakliiniku assistent; 1911–1922 töötas Werner Zoege von Manteuffeli erakliinikus Tartus (endine *Johann Faure erakliinik); 1922–1945 Bad Seltersi diakooniahaigla juhataja.

Materjal

K. R. W. von Reyheri ja professor W. Zoege von Manteuffeli kogutud ankeedid ja kirjavahetus Vene-Jaapani sõjas saadud pealuuvigastustega ravialuste kohta, vaatluste protokollid ja väljakirjutused arstiteaduslikest raamatutest (1893–1907).

Seonduv aines

EAA 3462 — *Johann Faure erakliinik Tartus, 8 s, 1891–1920.
EAA 402-1-22313, 22314. Carl Rudolf Wolfgang von Reyheri isiklikud toimikud, 1899–1918.
EAA 402-3-1425. Wolfgang von Reyheri isiklik toimik, 1907–1910.

Kirjandus

Album Academicum 1889–1918, I, nr 17432.
Album der Landsleute der Fraternitas Rigensis 1823–1898. Zusammengestellt von Arend von Berkholz. Riga 1898, nr 409.
DbBL, lk 626.