Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Rennenkampf - EAA.1323
Ренненкампфы

Ajalugu

Baltimaade mõisnikud.
Arvatavasti Osnabrückist pärit suguvõsa. Esimeseks suguvõsa esindajaks Baltimaadel oli 1575. a Riias elanud kaupmees Georg (Jürgen) Rennenkampff. Arvatavasti 1602. a tõsteti Saksa-Rooma riigiaadli seisusse. 1719. a kinnitas Tartu ülemmaakohus aadlitiitlit.
1728. a sai Georg von Rennenkampff (1690–1742) õiguse kasutada nime Edler von Rennenkampff. 1745. a immatrikuleeriti suguvõsa Liivimaa, 1752. a Eestimaa, 1801. a Kuramaa ja Saaremaa aadlimatriklisse.
Georg Edler von Rennenkampff (17.07.1690 Riia – 18.04.1742 Helme). A: Christina Charlotte Clodt von Jürgensburg. Assessor, Valga raehärra; Helme, *Kärstna, Laatre ja Varangu mõisa omanik.
G. Edler von Rennenkampffi poeg Jacob Gustav Edler von Rennenkampff (18.08.1716–12.10.1791). I A: Anna Elisabeth von Tausas; II A: Anna Elisabeth von Jarmerstedt; III A: Katharina Elisabeth von Tiesenhausen. Maanõunik, Kose, Konovere, Suure-Rõude mõisa omanik.
G. Edler von Rennenkampffi poeg Peter Edler von Rennenkampff (14.08.1723–20.09.1778 Selja). A: paruness Juliane Charlotte von Wrangell. Sõjaväelane. *Selja mõisa omanik.
Gustav Magnus Edler von Rennenkampf (22.03.1786 Kose – 06.03.1854 Tuudi). A: paruness Alexandrine Luise von Stackelberg. Sõjaväelane. Tuudi, Suure-Rõude ja *Saastna mõisa omanik.
Karl Johann Hermann Edler von Rennenkampff (23.06.1870 Suure-Rõude – 27.12.1953 Eichenau). I A: Magda von Sivers; II A: Olga Karoline von Sivers (snd Magnus). Arst. Õppis 1891–1897 *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas. Suure-Rõude ja Laiküla mõisa omanik.
Magnus Karl Evald von Rennenkampff (11.05.1859 Tallinn – 31.05.1930). A: Marie (Mary) Alexandra von Wahl. Porkuni, Tammiku, Mõisamaa ja Järvajõe mõisa omanik.

Materjal

Ärakiri keiser Karl VI poolt 20.12.1728 Georg von Rennenkampffile omistatud tiitli „Edler von“ diplomist (12.04.1732); Gustav Magnus Edler von Rennenkampffi teenistusleht (1805–1818); genealoogiline skeem Kose, Konovere ja Helme mõisa omaniku maanõunik Jacob von Rennenkampffi järglaste kohta; väljavõtted kirikuraamatuist, matriklikomisjoni protokollidest jm (1852–1854); staabikapten Gustav Edler von Rennenkampffi tunnistused jt dokumendid seoses sõjaväeteenistusest lahkumise ja autasustamisega (1852–1862); Ewald von Rennenkampffile antud tunnistused, atestaadid ja kiituskirjad põllumajandusnäitustel eksponeeritud koduloomade eest (1897–1907); Eestimaa kubermangu karskuskuratooriumi diplom Ewald von Rennenkampffile (1902); toimik Kose, Konovere, Helme jt mõisate pärandamise kohta (1792–1863); toimikud Suure-Rõude ja Tuudi mõisa ning muu vara pärandamise kohta (1805–1808, 1847–1854); Laiküla maakoha müügileping (1883–1887); toimik Karl von Rennenkampffi (1912) ja Ewald von Rennenkampffi (1914) kohta; koopia Peter von Rennenkampffi pärijate *Selja mõisa kohta käivast kokkuleppest (1781).
Laiküla mõis: mõisa ennistustaotlus koos 1582.–1695. a-st pärit lisadega (1767); melioratsioonitööde kava ja eelarve Koplimetsa maade kohta (1912).
Porkuni mõis: Nurmetu-Tõrma koolmeistri Johannes Kõivu ja L. von Rennenkampffi vaheline tööleping (1876); metsakorraldusraamatud (1896, 1899); piimafarmi (1893), metskonnamaja (1893) ja lehmalauda (1913?) plaan.
Rakvere mõis: rendilepingud (1832); kreisikohtu otsus Rakvere mõisalt renditud veskite kohta (1862); finantsaruanded ja kauba saatelehed (1865–1905); hoonete kirjeldused ja asendiplaanid (1887); töölepingud (1904–1905); kirjavahetus Rakvere vallavalitsusega mõisatööliste palkade kohta (1906–1907); tööpäevade arveraamatud (1907–1919); kassa- (1903–1912), palga- (1903–1910), võla- (1910–1912) ja laoraamatud (1905–1909); töötoa materjalide (1912–1913) ja tabelarveraamat (1912–1913); aidaraamatud (1903–1914).
Suure-Rõude mõis: vakuraamat (1752); hingerevisjon (1782); toimik laenude, inventari, maavalduste ning talupoegade vara, kohustuste, kaebuste jm kohta (1809–1867); toimik Suure- ja Väike-Rõude mõisavalitsuse vahelise piiritüli kohta (1838–1842); rendilepingud (1859, 1888); mõisa kirjeldamise ja hindamise raamat (1871).
Vao mõis: talude ostu-müügilepingud (1885–1900); kassa- (1898–1902), viinaköögi- (1903–1904) ja keldriraamat (1903–1904).

Seonduv aines

EAA 1326 — *Selja mõis, 341 s, 1805–1938.
EAA 1699 — *Saastna mõis, 23 s, 1738–1920.
EAA 402-2-20064, 20065. Karl von Rennenkampffi isiklikud toimikud, 1891, 1893.
EAA 854-3-294….298. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Rennenkampff).
EAA 854-3-576. Akte betreffend die adelige Familie Rennenkampff, 1867–1915.
EAA 1674-2-161. Kogutud genealoogilised materjalid (Rennenkampff).
EAA 1850-1-177. Genealoogilised tabelid (Rennenkampff), 1602–1930.
EAA 1850-1-894….908. Perekonnaliikmete fotod.

Kirjandus

Album Academicum 1889–1918, I, nr 14988 (Karl Johann Hermann von Rennenkampff).
Album Estonorum, nr 1020 (Karl Johann Hermann von Rennenkampff).
Isidor Brennsohn. Die Aerzte Estlands vom Beginn der historischen Zeit bis zur Gegenwart: ein biografisches Lexikon nebst einer historischen Einleitung über das Medizinalwesen Estlands. Riga: [s.n.], 1922, lk 306 (Karl Johann Hermann von Rennenkampff).
DbBL, lk 619–622.
Genealogie derer von Rennenkampff. Bd. I–III. Zusammengestellt Lutz von Rennenkampff. Darmstadt: Dt.-Baltische Genealogische Gesellschaft; Köln: Lutz v. Rennenkampff, 2005–2007.
GH Estland III, lk 192–212.
GH Livland II, lk 776–785.