Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Rambach - EAA.3750
Рамбахи

Ajalugu

Arstid, juristid.
Johann Jakob (Ivan Fjodorovitš) Rambach (06.12.1800 Berliin – 12.03.1865 Pärnu). Meditsiiniteenistuse kindraladmiral. 1819–1824 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas, dr. med. (1825); 1827–1829 ülikooli kliiniku assistent. Osales 1828–1829 Vene-Türgi sõjas. Peterburi mereväehospidali ülemarst ja Peterburi sadama meditsiiniinspektor.
J. J. Rambachi õde Franziska Matilda Luise (Fanny) Rambach.
J. J. Rambachi poolvend Georg Friedrich Rambach (29.10.1811 Tartu – 22.07.1895 Pärnu). A: Pauline Henriette Emmeline Spiegel. Jurist. 1829–1832 ja 1834–1835 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas, cand. iur. (1836). Alates 1837. a-st oli tegev Pärnus õuekohtu advokaadi, foogtikohtu sekretäri ja avaliku notarina, 1856. a-st Pärnu justiitsbürgermeister.
G. Fr. Rambachi poeg Friedrich (Fritz) Eberhard Rambach (09.07.1853 Pärnu – 01.02.1916 Pärnu). A: Luise Therese Caroline Rodde. Jurist. Õppis Pärnu linna elementaar-koolis ja Pärnu gümnaasiumis (vt *Pärnu I gümnaasium); 1872–1875 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas. Õigusteaduste kandidaat (1876). Täiendas end Strasbourgis. 1877–1889 õuekohtu advokaat; 1890. a-st tegutses kaubanduses; Rootsi ja Norra asekonsul Pärnus (alates 1892. a-st).
Fr. Eberhard Rambachi poeg Friedrich Eberhard Rambach (27.02.1881–19.11.1937 Riia). A: Margarethe Julie Küstermann. Keemik. 1899–1907 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis keemiat ja 1912. a õigusteadust. 1909–1910 töötas keemikuna Mehhikos, 1911. a-st erinevatel ametikohtadel Riias.
Fr. Eberhard Rambachi poeg Heinrich (Heinz) Adolf Friedrich Rambach (08.07.1887 Pärnu – ?). A: Edith Meywaldt. Kaupmees. Alates 1928. a-st Rootsi asekonsul Pärnus.

Materjal

J. J. Rambachi teenistuskiri (1861); F. M. L. Rambachi pensioni- ja majapidamisdokumendid (1865–1893).
Rootsi ja Norra konsulite Fritz ja Heinrich (Heinz) Rambachi teenistusalased dokumendid, sh kirjavahetus Rootsi ja Norra konsulitega Riias jt ametiisikutega, kodu- ning välismaa firmadega meresõidu, kaubanduse jm äritehingute vahendamise asjus (1901–1939); Eesti ja Rootsi valitsuse volikirjad Heinrich Rambachile (1928); kirjade koopiaraamatud, avariitunnistused; mereprotesti aktid ja aktid lossitud kaupade kohta.

Seonduv aines

EAA 402-2-19540, 19541. Johann Jacob Rambachi isiklikud toimikud, 1824–1826.
EAA 402-1-22066, 22067. Friedrich Eberhard Rambachi isiklikud toimikud, 1899–1916.
EAA 416-2-1617. Дело по прошению проживающей в г. Пернове Луизы фон Рамбах об утверждении духовного завещания умершего потомственного дворянина Фридриха Рамбаха, 1916–1917.
EAA 1000-1-7738. Akte in Nachlasssachen des wirklichen Staatsrats dr. med. Johann Jacob Rambach, 1865.
EAA 3339-1-5452. Toimik Friedrich ja Luise Rambachi pärandi kohta, 1908?–1928.
EAA 3339-1-5454. Edith Rambachi, Harriet ja Edmund Meywaldi teated (ärakirjad) Pärnu linnavalitsusele ja maksuinspektorile tulude ja kinnisvarade kohta, 1922–1926.
EAA 4918-1-1494. Rambach, Ramich, Ramler.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 1396 (Johann Jakob Rambach), nr 2756 (Friedrich Georg Rambach), nr 9137 (Friedrich (Fritz) Eberhard Rambach).
Album Academicum 1889–1918, I, nr 17174 (Friedrich Eberhard Rambach).
Album Livonorum, nr 14 (Johann Jakob Rambach), nr 188 (Georg Friedrich Rambach), nr 704 (Friedrich (Fritz Eberhard Rambach), nr 1153 (Friedrich Eberhard Rambach).