Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Jaan Raamot, põllumajandus- ja poliitikategelane - EAA.2281
Яан Раамот

Ajalugu

Põllumajandustegelane ja poliitik (28.07/09.08.1873 Läänemaa Vigala vald – 05.01.1927 Jäneda). A: Mari Tamm.
Õppis Pärnu linnakoolis, Kuldīga õpetajate seminaris, Vilniuse kooliõpetajate instituudis ja Soomes Mustiala põllutöö-instituudis, mille lõpetas 1898. a. Pärast lõpetamist töötas lühikest aega Venemaal piimandusinstruktorina. 1899–1901 õppis Königsbergi ülikoolis agronoomiat; 1902–1904 täiendas end Kielis ja Leipzigis ning tutvus piimanduse korraldusega Saksamaal, Taanis ja Rootsis. 1905. a omandas Königsbergi ülikooli juures filosoofiadoktori kraadi. Samal aastal sai Eesti Aleksandrikooli inspektoriks ja pidi selle linnakoolist ümber korraldama põllutöökooliks, kuid sattus 1906. a karistussalkade kätte ja oli pool aastat vanglas. Seejärel oli Kõo koolimõisa valitseja ja põllutöökursuste juhendaja, osales aktiivselt põllumajandusseltside tegevuses. 1910. a omandas Tartu lähedal Sahkapuu talu, kus asutas 1911. a koos abikaasa Mari Raamotiga kodumajanduskooli.
1912. a valiti Põhja-Liivimaa talurahva saadikuks Vene Riigiduuma IV koosseisu, 1917. a määras Venemaa Ajutine Valitsus ta Vene Riigipanga komissariks ja Soome asjade ülemkomissari abiks. 1917. a suvel ja sügisel Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu liige ja Ajutise Maavalitsuse esimene esimees ja põllumajandusosakonna juhataja, 1918–1919 Eesti Ajutise Valitsuse põllutöö- ja toitlusminister, hiljem ministri abi, Eesti Asutava Kogu liige. 1919. a Eesti Agronoomide Seltsi asutajaid ja selle esimene esimees.
Hiljem loobus poliitikast, müüs Sahkapuu talu maha ja siirdus ärisse, oli osanik äriühingus Atlanta ja tegeles laevandusäriga, kuid mõlemad ettevõtted lõpetasid tegevuse kahjumiga. Alates 1926. a-st kuni surmani Jäneda põllutöökooli juhataja.
Koostas karjakasvatuskäsiraamatuid: „Karjapidamise õpetus“ (1899), „Piimatalituse õpetus“ (1907), „Kõned põllumeestele“ (1907).
Abikaasa Mari Raamot (06.08.1872 Tarvastu – 12.03.1966 New York) oli kodundusõpetaja ning seltskonnategelane. Õppis Viljandis Lilli Suburgi tütarlastekoolis, seejärel Königsbergis (1899–1901), Kielis ja Leipzigis kodumajandust. Töötas koduõpetajana Peterburis ja Tuula kubermangus, hiljem lühikest aega Põltsamaal Eesti Aleksandrikoolis. Kuulus Eesti Punase Risti Seltsi peavalitsusse, osales Noorte Naiste Kristliku Ühingu (1921, esinaine 1924–1926) ja Naiskodukaitse (esinaine 1927–1936) asutamises. 1944. a siirdus Saksamaale, hiljem USA-sse.

Materjal

Dokumendid Jaan Raamoti haridustee kohta (1888–1905); ülikoolidiplomid (1899–1905); elulookirjeldus (1905); Soome Valge Roosi ordeni diplom (1922); põllumajandusseltside diplomid (1910, 1924); kaastundeavaldused Mari Raamotile (1927); ajaleheväljalõiked Jaan Raamoti elu ja tegevuse kohta (1906–1936).
Jaan Raamoti märkmed 1916.–1917. a sündmuste kohta Venemaal ja Eestis; ametialased dokumendid (1905–1925), sh Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu ja Ajutise Maavalitsuse (1917), Eesti Ajutise Valitsuse (1918–1919), Ajutise Valitsuse põllumajandus- ja toitlusministri (1918–1919) ning Eesti Asutava Kogu tegevusega (1918–1919) seotud dokumendid ja trükised; kutse- ja nimekaardid (1912–1922); käsikiri „Karjapidamise õpetus“ (1910).
August Weizenbergi (1892–1917), Lilli Suburgi (1912–1922) ja tema õdede Laura ja Anette (1925–1929) ning Ella Tammai (1928–1929) kirjad ja postkaardid Mari Raamotile; A. Weizenbergi postkaardid Jaan Raamotile (1904–1911).
Liivimaa rüütelkonda puudutavate dokumentide ärakirjad (1894–1901); kaks Konstantin Pätsi kirja vanglast (1918); Tallinna põllutöö-hüdrotehnika kooli põhikirja projekt.
Fotoalbum Vabadussõja piltidega (1918–1920).

Seonduv aines

ERA 3993 — Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide isikkoosseisu dokumentide kollektsioon, allsari AS Atlanta lauavabrik Tallinnas.
EAA 1767-1-1522. Eesti Üliõpilaste Seltsi liikme Jaan Raamoti isiklik toimik, 1911–1927.
EAA 4355-1-1138. Kaubamaja Atlanta tegevusaruanne AS-is Scheel & Co., 1919.
EAA 4355-1-1356. Materjalid Atlanta kohta AS-is Scheel & Co., 1922–1926.
ERA 14-7-15. AS Atlanta registreerimise toimik, 1920–1930.
ERA 31-5-1158. Jaan Raamoti teenistuskirjad, 1918–1919.
ERA 1790-1-952. AS Atlanta kaubamaja toimik Eesti Pangas, 1919–1931.
TLA 116-1-69. Tallinna Börsiseltsi liikme AS Atlanta toimik, 1920–1922.

Kirjandus

EBL, lk 409–410.
EE 14, lk 398–399.
Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Koostanud Sulev Vahtre. Tallinn 1997, lk 110–111.
Mari Raamot. Minu mälestused. Kodutarest okupatsiooni vanglani. Tartu 1937.
Mari Raamot. Minu mälestused. I–II osa. New York 1962 (Tartu 20092 (faksiimile); Tallinn 20103).