Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Pöppelmann - EAA.3248
Пёппельманы

Ajalugu

Narva kodanikud ja kaupmehed.
Perekond pärines Westfalenist. Esimene teadaolev perekonna esindaja Narvas oli Kordt (Cordt) Pöppelmann, kelle kohta on teateid 1614. a-st. 1628–1651 oli K. Pöppelmann Narva bürgermeister. Hermamäe mõisa omanik.
K. Pöppelmanni poeg rittmeister Werner Pöppelmann. A: Margareta Rabe.
Kordt Pöppelmanni vend Johann Pöppelmann (? – maetud 25.04.1658 Narva). A: Sophia Ranie/Renning. Elas 1624–1636 Tartus, alates 1636. a-st Narvas kaupmees.
J. Pöppelmanni poeg Johann Daniel Pöppelmann. A: Maria Mundt. Narva kodanik.

Materjal

Kirjavahetus perekonnaliikmetega isiklikes ja Narva magistraadiga võlgade asjus (1657–1716); pärandi- (1615–1715) ja varadokumendid (1595–1718): Narva linnas ja ümbruskonnas asunud kinnisvara ostu-müügi-, rendi- ja üürilepingud, toimikud ja kohtuprotsesside materjalid mõisate olukorrast reduktsiooni ajal; dokumendid piiritülide, kalatiikide ja lubjapõletusahjude kasutamise, talupoegade halva kohtlemise jm kohta; võladokumendid, arvepidamisdokumendid (Hermamäe, Soldina, Varandu jt); Hermamäe mõisa külade vakuraamatute ärakirjad (1681–1695).

Kirjandus

Dirk-Gerd Erpenbeck. Kaufleute und Unternehmer in Narva – deutsche Migration an die Ostgrenze des schwedischen Reiches und ihre Kontinuität in russischer Zeit. — Der Finnische Meerbusen als Brennpunkt. Wandern und Wirken deutschsprachiger Menschen im europäischen Nordosten. Helsinki 1998, lk 129–145.
D.-G. Erpenbeck. Enn Küng. Narvaer Bürger- und Einwohnerbuch 1581–1704. Dortmund: Forschungsstelle Ostmitteleuropa, 2000, nr 323 (Cordt Pöppelmann), 373 Johann Pöppelmann), 783 (Johann Daniel Pöppelmann).