Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Jaan Poska, jurist - EAA.2113
Яан Поска

Ajalugu

Teised nimekujud: Ivan Poska.
Riigitegelane, jurist (24.01.1866 Tartumaa Laiuse vald – 07.03.1920 Tallinn). A: Constance Ekström.
1896–1900 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis, esmalt arsti-, siis õigusteaduskonnas. Pärast ülikooli lõpetamist töötas advokaadina Tallinnas. 1913–1917 Tallinna linnapea, 1917. a *Eestimaa kubermangu komissar, Venemaa Asutava Kogu liige. 24. veebruarist 1918 Eesti välisminister; hiljem Eesti Ajutise Valitsuse peaministri asetäitja ja kohtuminister; 1918–1919 Eesti välissaatkonna juht, osales Pariisi rahukonverentsil; 1919–1920 Nõukogude Venemaaga peetavate rahuläbirääkimiste Eesti delegatsiooni juht. Eesti Asutava Kogu liige.

Materjal

Perekonnaliikmete kooli- jm tunnistused, fotod (1913–1942), kirjavahetus (1910–1939); ametlik kirjavahetus ja J. Poska kui juriskonsulti otsused Tallinna linnavalitsuse esitatud küsimuste kohta (1899–1916); J. Poska surmakuulutused, nekroloogid, pärandijaotamise dokumendid (1920).
Klientide kohtuasjade toimikud (1890–1913), sh 1905.–1907. a revolutsioonist osavõtjate süüasjas.

Seonduv aines

EAA 4699 — *Eestimaa kubermangu komissar, 488 s, 1917–1918.
ERA 944 — Jurist ja riigitegelane Jaan Poska, 16 s, 1877–1923.
EAA 402-2-19232, 19233. Jaan Poska isiklikud toimikud, 1886, 1890.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 13085.
EBL, lk 389–391.
EE 14, lk 377.
Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Koostanud Sulev Vahtre. Tallinn 1997, lk 100–101.
August Hanko. Jaan Poska: Eesti diplomaatia suurvaim. Tallinn: Eesti Raamatuühing, 1990.
Jaan Poska oma ja meie ajas: artikleid ja mälestusi. Peatoimetaja Küllo Arjakas. Tallinn: Konstantin Pätsi Muuseum, 2010.
Eduard Laamann. Jaan Poska. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1935, 19982.