Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Pistohlkors - EAA.2471
Familie von Pistohlkors
Пистолькорсы

Ajalugu

Baltimaade mõisnikud, sõjaväelased.
Perekonna esiisa oli Rootsi sõjaväeleitnant Jöran Olofsson. Kuninganna Kristiina omistas 1645. a talle aadlitiitli ja ta võttis nimeks Pistohlkors. 1647. a introdutseeriti Rootsi, 1742., 1745. ja 1747. a Liivimaa, 1746. a Eestimaa ja 1818. a Soome aadlimatriklisse.
Jöran von Pistohlkorsi poeg Erich von Pistohlkors (09.05.1628–13.05.1700 Pärnu). I A: Elisabeth von Knorring; II A: Margarethe Elisabeth von Aderkas. Ohvitser, Pärnu komandant. Jädivere, Paatsalu, Illuste, Massu, Päri ja Rutikvere mõisa omanik.
E. von Pistohlkorsi poeg Magnus Gabriel von Pistohlkors (?–1733). Ohvitser. Rutikvere ja *Kaave mõisa omanik.
M. G von Pistohlkorsi poeg Erich Fabian von Pistohlkors (1690–12.10.1741 Rutikvere). A: Elisabeth Sophia von Schulz; II A: Ewa Elisabeth von Pistohlkors. Ohvitser. Rutikvere ja *Kaave mõisa omanik.
Moritz Wilhelm (I) von Pistohlkors (30.09.1728 (1730)–09.09.1783 Kuremaa). A: Otto Friedrich (I) von Pistohlkorsi lesk paruness Dorothea Elisabeth von Ungern-Sternberg. Õppis Göttingenis ja Leipzigis. Ohvitser. Suguvõsa Kuremaa liini rajaja. Jädivere, Paatsalu ja Illuste, *Kuremaa ja Käru (Simuna khk), Habaja mõisa omanik; 1775–1781 Rutikvere mõisavalitseja.
M. W. (I) von Pistohlkorsi poeg Moritz Wilhelm (II) von Pistohlkors (02.01.1767 Rutikvere – 05.05.1826 Ohtyna). A: Henriette Friederike von Hastfer. Ohvitser. 1783–1785 õppis Göttingenis ja Leipzigis. Habaja mõisa ja *Kuremaa majoraatmõisa omanik, Ohtyna mõisa rentnik.
E. von Pistohlkorsi poeg Johann Erich von Pistohlkors (? Pärnu – 16.09.1763 Pärnu). I A: paruness Sophia Helena von Rosen; II A: Anna Sophia von Gyllenlod. Sõjaväelane. Meeskohtu assessor ja meeskohtunik. Jädivere, Massu, Paatsalu, Päri ja Rutikvere mõisa omanik.
J. E. von Pistohlkorsi poeg Otto Friedrich (I) von Pistohlkors (28.08.1727–13.02.1755 Rutikvere). A: paruness Dorothea Elisabeth von Ungern-Sternberg (II A: Moritz Wilhelm (I) von Pistohlkors). Õppis Köningsbergis ja Jenas õigusteadust.
O. Fr. (I) von Pistohlkorsi poeg Otto Friedrich (II) von Pistohlkors (10.03.1754 Rutikvere – 10.06.1831 Põltsamaa). A: Marie Elisabeth von Helmersen. Ohvitser. Kreisikohtunik, maanõunik, kreisisaadik, Tartu kreisi ülemkirikueestseisja. *Viljandi aadlipreilide varjupaiga kuraator. Navesti mõisa pandiomanik, Rutikvere mõisa omanik.
O. Fr. (I) von Pistohlkorsi poeg Woldemar Conrad von Pistohlkors (26.08.1755 Kuremaa – 27.06.1801 Freienwalde). A: Maria Elisabeth von Helmersen. Ohvitser. *Kaave, *Kurista ja Tapiku mõisa omanik, Kivijärve mõisa pandiomanik.
O. Fr. (II) von Pistohlkorsi poeg Otto Friedrich (III) von Pistohlkors (10.03.1789 Navesti – 08.12.1843 Tallinn). A: Helene Caroline von Oettingen. Peterburi kadetikorpuse kasvandik. Ohvitser, Rutikvere mõisa omanik. Tegeles maalimisega.
O. Fr. (II) von Pistohlkorsi poeg Alexis Göran Erich von Pistohlkors (10.03.1792 Tallinn – 12.12.1870 Riia). A: krahvinna Anna Auguste Henriette von Mellin. Peterburi kadetikorpuse kasvandik. Ohvitser, 1812–1815 osales Napoleoni-vastastel sõjakäikudel.
A. G. E. von Pistohlkorsi poeg August Friedrich von Pistohlkors (04.08.1822 Riia – 15.11.1886 Bīrini). A: Emilie Natalie von Harder. Ohvitser. Bīrini mõisa omanik.
O. Fr. (I) von Pistohlkorsi (1727–1755) järeltulija Woldemar Wilhelm Friedrich von Pistohlkors (01.08.1780 Kaave – 19.01.1850 Kärde). A: krahvinna Amalie Philippine Auguste von Mellin. Ohvitser. Maakohtu assessor ja kihelkonnakohtunik. *Kurista, *Kaave, Kassinurme, *Kärde, Massu, Vaiste mõisa omanik, Paatsa mõisa rentnik.
W. W. Fr. von Pistohlkorsi poeg August Friedrich Woldemar von Pistohlkors (14.12.1810 Kaave – 29.07.1891 Kärde). A: Natalie Helene Auguste von Pistohlkors. Ohvitser, kreiskohtu assessor. Kärde mõisa omanik.
Carl Wilhelm von Pistohlkors (1783 Kaave – 28.08.1840 Kärde). Õppis 1804–1805 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis õigusteadust.
Heinrich (Harry) Nicolai Alexander von Pistohlkors (27.06.1870 Rutikvere – 03.11.1947 Unter-Göltsch?). I A: paruness Jeanne Marguerite Girard de Soucanton; II A: Ingrid Rudbeck-Jörgensen. Õppis Liivimaa maagümnaasiumis ja 1892–1894 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis majandust. Täiendas end Bonnis ja Heidelbergis. Vorbuse mõisa omanik.

Materjal

Erich von Pistohlkors: genealoogilised dokumendid (1785–1907); dokumendid Rutikvere mõisa kohta (1652–1705); toimik Rutikvere ja Põltsamaa mõisa vaheliste piiriküsimuste asjus (1679–1680).
Magnus Gabriel von Pistohlkors: vekslid ja kviitungid (1687–1705); Päri ja Paatsalu mõisa rendileping ja vakuraamat (1703–1709); kohtuotsused Jädivere (1705–1711) ja Rutikvere mõisa kohta (1743–1755); leping maja ostmise kohta Pärnus (1717); Paatsalu, Illuste, Jädivere, Massu ja Päri mõisa dokumendid (1726–1762); Lääne meeskohtu kiri *Tagavere, Salajõe ja Penijõe mõisa takseerimise kohta (1730); Päri ja Rutikvere mõisa omandiõiguslikud ja majandusdokumendid (1746–1763).
Erich Fabian von Pistohlkors: talupoegade vahetusleping (1729); otsused ja kokkulepped Rutikvere, *Kaave ja Kabina mõisa kohta (1730–1742).
Otto Friedrich (I) von Pistohlkors: Kaave mõisa rendileping ja kviitungid (1750–1754).
Moritz Wilhelm (I) von Pistohlkors: teenistusdokumendid (1755–1760); kirjade kontseptid, arvete ja kviitungite register (1761–1782); August Wilhelm Hupeli kirjad (1765–1783); Friedrich Konrad Gadebuschi kirjad, arved ja kviitungid (1751–1775); advokaatide, mõisaomanike ja kaupmeeste kirjad majandus- ja finantsküsimustes (1762–1782); Habaja, Järlepa ja Kurisoo mõisa vakuraamat, omandiõiguslikud ja finantsdokumendid (1704–1726); Habaja ja Ojasoo mõisa majandusdokumendid ja vakuraamatud (1728–1790); justiitskolleegiumi, õue- ja maakohtu otsused Rutikvere mõisa kõrtsi, heinamaade ja piiride asjus (1758–1771); pärandijagamisleping ja *Eestimaa ülemmaakohtu otsus Dorothea Elisabeth von Pistohlkorsi esimesest abielust sündinud laste eestkoste kohta (1762–1779); Habaja mõisa rentniku Diedrich Eberhard Elcki protsessitoimik (1773–1779); *Kuremaa mõisa omandiõiguslikud ja majandusdokumendid (1588–1792); resolutsioonid, otsused ja lepingud Tallinna majade kohta (1630–1692); toimik tegevuse kohta Palamuse ja Põltsamaa kirikueestseisjana (1651–1778); lepingud ja resolutsioonid *Vana-Põltsamaa jt mõisate kohta (1693–1703); Paatsalu, Illuste ja Jädivere mõisa pärandijagamis-, ostu-müügi- ja pandilepingud (1764–1780); Imukvere (1685–1754), Kivijärve, Uhtna ja Valtu (1686–1755) mõisa vakuraamat ja omandiõiguslikud dokumendid; Imavere mõisa vakuraamat (1818–1819); teenijate palgaraamat (1897–1911); mõisaomanike kirjad talupoegade ostu-müügi ja põgenemise kohta (1723–1779); vakuraamat, kirjavahetus ja dokumendid Käru (Simuna khk), *Kaave, Laius-Tähkvere ja Haanja mõisa kohta (1766–1782); käsitööliste (1761–1782) ja kaupmeeste (1705–1783) arved; kviitungid (1763–1783); Lauka mõisa omandiõiguslikud ja majandusdokumendid (1770–1779); kirjad kasupoeg Otto Friedrich (II) von Pistohlkorsile (1773–1783).
Otto Friedrich (II) von Pistohlkors: teenistusdokumendid (1773–1821); märkmed aianduse ja visiitide kohta (1789–1831); õigusküsimuste (1800–1829) ja Rutikvere mõisa agrotehniliste tööde kontseptid (1805–1817); A. W. Hupeli (1779–1816) ja pereliikmete kirjad (1773–1831); vabamüürlaste nimekirjad, väljavõtted protokollidest, kirjavahetus orduvendadega (1779–1819); kirjavahetus ametialastes ja isiklikes küsimustes (1770–1831); Rutikvere mõisa valdusõiguslikud ja majandusdokumendid (1747–1828); kirjad talupoegade müügi ja vahetamise (1783–1827), uue ülikoolihoone, Rutikvere klaasivabriku jm kohta (1791–1807); major Buddenbrocki ja tema abikaasa vaheline abieluleping jm dokumendid (1781–1789); pärandijagamis- ja ostu-müügilepingud Toila mõisa ja Pärnu majade kohta (1752–1788); toimik Lõhavere mõisa sissetulekute ja väljaminekute kohta (1776–1786); dokumendid ja kirjavahetus Lõhavere mõisa rentimise ja sissetulekute kohta (1786–1798); kirjavahetus major Lauw’ pankroti asjus, inventarinimekirjad (1783–1788); toimik Johann von Igelströmi sekvestreeritud vara kohta (1785–1805); toimikud ja kirjavahetus kreisikohtu sekretäri Sieverdingi rahapettuse asjus (1786–1798); kirjad eestkostealuse Peter Friedrich von Helmerseni vara (1788–1800) ja proua Wulffi (snd Helmersen) pärandi hooldamise asjus (1788–1800); pärandijagamisleping ja kirjad Imavere mõisa rentimise asjus (1812–1814); Vaiatu mõisa ostu-müügileping ja talupoegade varanduse nimekirjad (1791–1810); kviitungid (1805–1809) ja kirjavahetus Vaiatu mõisa kohta (1812–1814); maavaeslastekohtu ja O. F. von Pistohlkorsi kirjad Mathilde von Schillingi eestkoste asjus (1800–1814); tsiviilkuberner Du Hameli ja kindralleitnant Esseni resolutsioonid hobuste ja kariloomade rekvireerimise asjus (1812–1815); Rutikvere mõisa talupoegade võlaraamat (1815–1817); Helene von Helmerseni kirjad majandusküsimustes ja maja rendileping (1823–1830); hinnakirjad (1793–1814); joonistused ja karikatuurid (1780–1830); surmateated, kutsed, etenduste kavad jm (1780–1828); mitmesugused ostu-müügilepingud (1775–1802).
Woldemar Conrad von Pistohlkors: kirjad vennale (1774–1801); konsistooriumi otsused, testament, kirjad abielulahutuse ja *Kaave mõisa ostu-müügi kohta (1775–1801).
Moritz Wilhelm (II) von Pistohlkors: passid (1777–1778), kirjavahetus perekonnaliikmetega (1783–1826); *Kuremaa mõisa taksatsiooni dokumendid (1791–1804); obligatsioonid, arved ja kviitungid (1783–1799, 1844–1899).
Otto Friedrich (III) von Pistohlkorsi kirjad isale (1800–1831) ning Alexis Göran von Pistohlkorsi kirjad isale (1811–1831) ja vennale (1818–1827).
Woldemar Wilhelm Friedrich von Pistohlkors: pass (1803); kirjad Otto Friedrich von Pis-tohlkorsile (1801–1827); W. W. Fr. von Pistohlkorsi abikaasa kirjavahetus sugulastega (1803–1840); *Kaave ja *Kurista mõisa pandi- ja üleandmislepingud (1817–1820).
Carl Wilhelm von Pistohlkors: kirjad õdedele-vendadele ja onule (1807–1829); kirjad ja maavaeslastekohtu resolutsioon C. W. von Pistohlkorsi eestkoste kohta (1801–1805).
August Friedrich Woldemar von Pistohlkors: teenistusleht (1843); pärandijagamisakt ja Liivimaa õuekohtu otsus Kesselaiu kohta (1864–1886).
August Friedrich von Pistohlkors: Bīrini ja Eikaži mõisa dokumendid (1849–1854); vaimulikud trükised (1784, 1895); Imavere (1880–1912) ja Rutikvere mõisa talumaade hindamisraamatud (1888–1889); grupifoto (1907).
Kirjad Harry von Pistohlkorsile (1905).

Seonduv aines

EAA 1365 — *Kärde mõis, 35 s, 1721–1920.
EAA 1388 — *Kuremaa mõis, 1346 s, 1632–1942, 1983–1993.
EAA 402-2-18976. Heinrich von Pistohlkorsi isiklik toimik, 1892.
EAA 854-3-281. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Pistohlkors), 1834.
EAA 854-3-566. Akte betreffend die adelige Familie Pistohlkors, 1885–1918.
EAA 1850-1-172. Genealoogilised tabelid (Pistohlkors), 1645–1938.

Kirjandus

Album Academicum 1889–1918, I, nr 15257 (Heinrich (Harry) von Pistohlkors).
Album Livonorum, nr 1069 (Erich von Pistohlkors).
DbBL, lk 593.
Gustaf Elgenstierna. Den introducerade svenska adelns ättartavlor: med tillägg och rättelser. 5, Lind af Hageby – von Porten. Stockholm: Norstedt, 1930, lk 735.
GH Estland II, lk 247–248.
GH Livland II, lk 1010–1029.
Harry Nikolai von Pistohlkors. Nachrichten über die Adelsgeschlechter Scott of Craighall, Pistolekors und von Pistohlkors. Teil I. Forbushof 1914.
Nachrichten ueber das adelige Geschlecht derer von Pistohlkors zusammengestellt in den Jahren 1882–1888 von Nicolai Woldemar von Pistohlkors, der in der Stammtafel unter Nr. 40 verzeichnet steht. St. Petersburg 1889.