Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Arnold Perlmann, hambaarst - EAA.2056
Арнольд Перльманн

Ajalugu

Teised nimekujud: Aron Perlman.
Hambaarst (09/21.06.1884 Viljandi – ?). A: Rahel Perlmann.
Õppis Riia hambaarstikoolis ja 1901–1904 Tartu ülikoolis, 1904. a sai hambaarsti diplomi.
1907–1919 ja 1923–1940 hambaarst Tartus, 1919–1923 Eesti sõjaväe II diviisis; 1940–1941 Tartu linna polikliinikus, 1941–1944 Uljanovski oblastis, 1945–1962 töötas Elvas hambaarstina, sanitaar-epidemioloogiajaama peaarstina ja sanitaararsti abina.
1962. a läks pensionile.
Korp! Limuvia liige.

Materjal

A. Perlmani patsientide nimekirjad (1928–1935), nimistu ja reskontrotähestik (1940); „Tartu hambaarstide seltsi poolt väljatöötatud minimaalhinnad, mis on sunduslikud liikmetele“ (trükis, 1926?); passifoto (1941).

Seonduv aines

EAA 321-1-130, l. 155p. Устав частной лечебницы болезней зубов и полости рта, учрежденной дентистом А. Я. Перльманом в г. Юрьеве Лифляндской губ. Юрьев 1906.
EAA 402-1-20325. Aron Perlmani isiklik toimik, 1903–1910.
EAA 4918-1-1413. Toimikud, kirjavahetus ja kogutud genealoogilised materjalid (Perlmann).
EAA V-65-2k-45. Elva rajoonihaigla arsti Arnold Perlmanni isiklik toimik, 1947–1962.