Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Adolf August Perandi, õigusteadlane, arhiivitöötaja - EAA.1436
Адольф Август Перанди

Ajalugu

Õigusteadlane, arhiivitöötaja (31.12.1903 Tartumaa Ropka vald – 16.10.1983 California osariik, Cobble Hill). A: Ella (Hella) Jaanus.
1921. a lõpetas Hugo Treffneri gümnaasiumi (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium) ja 1929. a Tartu ülikooli õigusteaduskonna, mag. jur. (1937), dr. jur. (1939).
1922–1938 töötas *Eesti Riigi Keskarhiivis, 1934–1938 selle ajaloolise osakonna juhataja. Alates 1938. a-st Tartu ülikooli sekretär ja Eestimaa õiguse ajaloo õppejõud, 1942–1944 Eestimaa õiguse ajaloo professori kohusetäitja. 1944. a põgenes Saksamaale, 1949. a siirdus USA-sse.
Töid õigusteaduse ja Eesti ajaloo alalt.

Materjal

Teadus- ja ühiskondliku tegevuse dokumendid, sh doktoritöö (1926?–1938?); materjalid tegevuse kohta Eesti Riigi Keskarhiivis: arhiivinduslikud käsikirjad (1926–1935), sisekorraeeskirjad, tööaruanded, fotod jm (1922–1938); kirjavahetus isikute, ühingute ja asutustega, sh kohtu- ja siseministri, Tartu ülikooli valitsuse ning Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsiga (1927–1938); Ehitus- ja Aianduskruntide, Eluasemete ja Väikekohtute Omanikkude ja Rentnikkude Ühingu (1930) ning Riigi Keskarhiivi Ametnikkude ja Teenijate Ühingu (1933) põhikiri; abikaasa Hella kirjavahetus Leningradi-sugulastega (1930–1937).

Seonduv aines

EAA 661 — *Eesti Riigi Keskarhiiv, 974 s, 1920–1944.
EAA 2100-1-3517. Ella Jaanuse isiklik toimik, 1917–1926.
EAA 2100-1-11367. Adolf August Perandi isiklik toimik, 1921–1939.
EAA 2100-2-818. Adolf Perandi isiklik toimik, 1922–1938.
EAA 2100-2a-21, 22. Adolf August Perandi isiklikud toimikud, 1929–1943.
EAA 2111-1-10132. Artikkel ja foto Adolf-August Perandist, 11.06.1938.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, II, nr 2143 (Adolf August Perandi).
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 91.